Банкови сметки

Тавекс има открити банкови сметки в повечето търговски банки в България. На тази страница можете да се сдобиете с номера на необходимата банкова сметка в лева.

Българо-американска кредитна банка АД
SWIFT: BGUSBGSF
IBAN: BG05BGUS91601006224100

Обединена Българска Банка АД
SWIFT: UBBSBGSF
IBAN: BG98UBBS80021097869520

Банка ДСК ЕАД
SWIFT: STSABGSF
IBAN: BG58STSA93000017775363

Райфайзенбанк (България) ЕАД
SWIFT: RZBBBGSF
IBAN: BG95RZBB91551027818607

Първа Инвестиционна Банка АД
SWIFT: FINVBGSF
IBAN: BG80FINV91501004163250

Юробанк България АД
SWIFT: PIRBBGSF
IBAN: BG14PIRB80501602851301

Банка Пиреос България АД
SWIFT: PIRBBGSF
IBAN: BG14PIRB80501602851301

ПроКредит Банк (България) АД
SWIFT: PRCBBGSF
IBAN: BG93PRCB92301031115219

Централна Кооперативна Банка АД
SWIFT: CECBBGSF
IBAN: BG35CECB979010C4766900

Алианц Банк България АД
SWIFT: BUINBGSF
IBAN: BG61BUIN95611000557224

Тексим Банк АД
SWIFT: TEXIBGSF
IBAN: BG70TEXI95451004068400

Общинска Банка АД
SWIFT: SOMBBGSF
IBAN: BG23SOMB91301061540201

Сибанк ЕАД
SWIFT: BUIBBGSF
IBAN: BG28BUIB98881048147800

Търговска Банка Д АД
SWIFT: DEMIBGSF
IBAN: BG90DEMI92401000158469

0 ПРОДУКТ