Junior Accounting Associate

Нуждите на Tavex откриват позиция в София на длъжност Junior accounting associate.

С какво се занимава длъжността?

– Обработва и осчетоводява информация от търговските платформи за обслужване на клиенти;
– Събира, осчетоводява и архивира първични счетоводни документи;
– Познава, разбира и прилага действащото в България данъчно законодателство, както и основните принципи на IFRS (МСФО) към счетоводството на Tavex;
– Участва активно в изготвянето на периодични данъчни и финансови отчети за регулаторни цели;
– Изготвя и предоставя периодични и специфични счетоводни справки за нуждите на компанията;
– Работи активно, самостоятелно и в екип, за разрешаване на конкретни счетоводни казуси.

Какво предлага Tavex?

– Работа в финансова институция, с отличия за работодател на годината;
– Условия за усъвършенстване и развитие в приятелска среда, сред млад и ентусиазиран екип;
– Работно възнаграждение над средното за пазара;
– Подкрепа, доверие и възможност да откриеш най-добрата версия на себе си.

Какъв човек търсим?

– Да е завършил/а висшето си образование в сферата на финансите или счетоводството;
– С опит по завършената от него/нея специалност (между 1 и 2 години);
– Да притежава аналитично и критично мислене, възможност да обобщава и синтезира;
– Да умее да работи бързо с числа и да обича да смята;
– Да притежава добри комуникационни и личностни качества;
– Желание за работа и развитие в сферата на счетоводството;
– Високо ниво на работа с MS Excel и MS Word;
– Да има отношение към детайла, без да изпуска „голямата картина“, независимо от интензивността на работата;
– Предимство е владеенето на английски език.

Стани част забележителния екип на Tavex!

Изпрати в PDF формат своето CV със снимка и мотивационно писмо до 02.02.2018г.

Предоставянето на личните данни е доброволно. Тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

0 ПРОДУКТ