Касиер/Консултант – Бургас

Във връзка с нуждите на компанията, Тавекс търси да назначи на постоянна работа касиер с финансови и търговски функции в офиса си в Бургас, отговарящ на следните критерии:

 • Започнато или завършено висше образование;
 • Логическо и комбинативно мислене;
 • Желание за развитие във финансовата и търговска сфера извън широко познатите рамки;
 • Предпочитания към добре заплатена целогодишна работа, а не към краткосрочен и изморителен сезонен ангажимент;
 • Проактивност и гъвкавост;
 • Усмивка
 • Преминавене през няколко етапа на интервю;
 • Чужд език не е задължителен, но английски и/или руски биха били препоръчителни;
 • Не се изисква опит и шофьорска книжка;

Какво предлагаме на служителите си в Тавекс

 • Работа в компания от скандинавски тип, за която най-ценния ресурс е човешкия, в която не се прилага нито една от типичните за българския работодател хаотични и неуважителни методики. В Тавекс, вие сте на първо място човек;
 • Текучество в офис Бургас няма. Обявената позиция добавя нов човек, поради разрастване на нуждите;
 • Вашето информирано и аргументирано мнение може да доведе до усъвършенстване на процеси и фирмени политики, както в търговско, така и в човешко отношение;
 • Нетно възнаграждение от 900 лв. плюс реален ежемесечен прозрачен бонус, базиран на екипен принцип, достигащ от една до две заплати годишно в зависимост от годината;
 • 90 % от по-високите позиции във фирмата – главни касиери, тийм лидери, ко дилъри, дилъри, счетоводители, човешки ресурси, маркетинг, управители са заети от хора започнали от позицията, за кoято кандидатствате;
 • Индивидуално и целенасочено обучение, съобразено със спецификите на съответния човек и времето за възприятие по модел на Toyota;
 • Работа във фирма, която функционира напълно легално, без да прави никакви изключения с цел печалба. Реални и законови отпуски, болнични, командировъчни, данъци и пр.;
 • Работа във фирма, за която моралното отношение към служителите и клиентите е на първо място и която вярва, че печалбата е обвързана с коректността, а не е въпреки нея;
 • Гъвкаво работно време, с оглед на това да има баланс между личния и професионалния живот;
 • Екип, който е наясно какво прави, както в човешко, така и в професионално отношение;
 • Вътрешно фирмени обучения и тийм билдинги;
 • Възможност за поглед над цялата фирма чрез командировки в другите три града, където фирмата е представена;
 • Спокоен и удоволетворителен сън след добре свършена работа;

Спечелихме ли те? Ако искаш и ти да спечелиш нас, изпрати CV и мотивационно писмо до 31.03.2018.

Предоставянето на личните данни е доброволно. Тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

0 ПРОДУКТ