Касиер/Консултант – Варна

Във връзка с нуждите на компанията, Tavex търси да назначи на постоянна работа касиер с финансови и търговски функции в офиса си във Варна, отговарящ на следните критерии:

–       Започнато или завършено висше образование;

–       Логическо и комбинативно мислене;

–       Желание за развитие във финансовата и търговска сфера извън широко познатите рамки;

–       Предпочитания към добре заплатена целогодишна работа, а не към краткосрочен и изморителен сезонен ангажимент;

–       Проактивност и гъвкавост;

–       Усмивка;

–       Преминавене през няколко етапа на интервю;

–       Чужд език не е задължителен, но английски и/или руски биха били препоръчителни;

–       Не се изисква опит и шофьорска книжка;

Какво предлагаме на служителите си в Tavex:

–       Работа в компания от скандинавски тип, за която най-ценния ресурс е човешкия, в която не се прилага нито една от типичните за българския работодател хаотични и неуважителни методики. В Тавекс, вие сте на първо място човек;

–       Текучество в офис Варна няма;

–       Вашето информирано и аргументирано мнение може да доведе до усъвършенстване на процеси и фирмени политики, както в търговско, така и в човешко отношение;

–       Нетно възнаграждение от 900 лв. плюс реален ежемесечен прозрачен бонус, базиран на екипен принцип, достигащ от една до две заплати годишно в зависимост от годината;

–       90 % от по-високите позиции във фирмата – главни касиери, тийм лидери, ко дилъри, дилъри, счетоводители, човешки ресурси, маркетинг, управители са заети от хора започнали от позицията, за която кандидатствате;

–       Индивидуално и целенасочено обучение, съобразено със спецификите на съответния човек и времето за възприятие по модел на Toyota;

–       Работа във фирма, която функционира напълно легално, без да прави никакви изключения с цел печалба. Реални и законови отпуски, болнични, командировъчни, данъци и пр.;

–       Работа във фирма, за която моралното отношение към служителите и клиентите е на първо място и която вярва, че печалбата е обвързана с коректността, а не е въпреки нея;

–       Гъвкаво работно време, с оглед на това да има баланс между личния и професионалния живот;

–       Екип, който е наясно какво прави, както в човешко, така и в професионално отношение;

–       Вътрешно фирмени обучения и тийм билдинги;

–       Възможност за поглед над цялата фирма чрез командировки в другите три града, където фирмата е представена;

–       Спокоен и удоволетворителен сън след добре свършена работа;

Спечелихме ли те? Ако искаш и ти да спечелиш нас, изпрати CV и мотивационно писмо до 28.02.2018.

Предоставянето на личните данни е доброволно. Тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

0 ПРОДУКТ