Всички валути

ОАЕ дирхам

AED
куп.
0.450
прод.
0.505
Купете валута онлайн в

Удобни купюри за всекидневна употреба

При пренос на по-големи суми се търсят банкнотите от 200, 500 и 1000. За екскурзии по-удобни са по-малките номинали - 5, 10, 20, 50 и 100.

Заместваща валута

Ако не сте успели да си набавите дирхами преди заминаване, може да си вземете щатски долари - тях спокойно може да ги обмените в ОАЕ.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.
(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне през границата на OAE на парични средства      


При внасяне в страната на парични средства в размер на 100 000 AED или техния еквивалент в чуждестранна валута или повече, е необходимо те да бъдат декларирани при пристигане.

При изнасяне на парични средства от страната няма ограничения относно техния размер.

 

Източник: www.moccae.gov.ae/en
Таавекс ЕООД не носи отговорност за актуалност на посочените данни.
Валутна таблица
AED
BGN
5
2.53
1.46
10
5.05
2.92
20
10.10
5.84
50
25.25
14.61
100
50.50
29.22
250
126.25
73.06
750
378.75
219.18
1000
505.00
292.25
2000
1010.00
584.49
4000
2020.00
1168.98

принтирайте преди да тръгнете на път

Деноминация

Банкнотите на арабските дирхами са в следните купюри: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000.

Отличителни белези

Характерно за банкнотите е, че доста символи светят под ултравиолетова светлина - сериен номер, власинки, птица и други. Предната част на банкнотата е изцяло на арабски, а задната - на английски език.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

Емисиите, които се търгуват, са след 1996 година на всички купюри с изключение на 200 - те са след 1989 година.

Емисии в обращение

Банкнотите от различните емисии визуално излеждат почти по един и същ начин с минимални различия.

Банкнота 5 дирхама  
Емисии в обращение - след 2000 година

Банкнота 10 дирхама
Емисии в обращение - след 1998 година.

Банкнота 20 дирхама
Емисии в обращение - след 1997 година.

Банкнота 50 дирхама
Емисии в обращение - след 1998 година.

Банкнота 100 дирхама
Емисии в обращение - след 1998 година.

Банкнота 200 дирхама
Емисии в обращение - след 2004 година

Банкнота 500 дирхама
Емисии в обращение - след 1998 година.

Банкнота 1000 дирхама
Емисии в обращение - след 1998 година

Нови емисии и редизайн

Не е анонсирано предстоящо излизане на нова емисия от банкнотите на арабските дирхами.

 1. Местните хора в Дубай са само 15% от общото население.
 2. Най-високата сграда в света - “Бурж Халифа” - се намира в Дубай и има 164 етажа.
 3. “Бурж халифа” може да се види от разстояние 90 километра.
 4. В Дубай няма адресна система, няма пощенски кодове. Следователно онлайн пазаруването е невъзможно.
 5. В Дубай има банкномати, от които може да се закупи златно кюлче.
 6. Строи се Дубайленд, който ще бъде два пъти по-голям от Дисниленд във Флорида и се очаква да бъде най-голямата туристическа дестинация през 2020 година.
 7. “Дубай Мол” е най-големият търговски център в света с над 1200 магазина.
 8. Престъпността в Дубай е 0%.
 9. Дубай е най-бързо развиващият се град на Земята.
 10. В Дубай се организират съзтезания с камили, яздени от роботи.
 11. Дубай се стреми да бъде най-големият и най-добрият град във всяко едно отношение

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката