BRL Бразилски реал

Курс Купува0.459
Курс Продава0.486

Валутен калкулатор

BGN
BRL
0.486 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 19.02.19 г., 11:38 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на бразилските реали са в следните номинали: 2, 5, 10, 20, 50 и 100.

Отличителни белези

Бразилските реали, които са в обращение, са в две емисии. На гърба на банкнотите са изобразени различни животни.
Отличителна защитна характеристика при банкноите от старата емисия са светещите, под UV светлина, нишки, преплетени в хартията на банкнотите. На новата емисия под ултравиелотова светлина, ясно се отразява серийният номер.
Има нова емисия на банкнотата от 10 реала, която е полимерна.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим всички банкноти, които са в обращение - 2, 5, 10, 20, 50 и 100.
Обърнете внимание, че има банкнота от 1 бразилски реал, но тя не се търгува, както и монетите от тази валута.

Емисии в обращение

Банкнота 2 бразилски реала

Издадена 2001 година

Издадена 2013 година

 

Банкнота 5 бразилски реала

Издадена 1994 година

Издадена 2013 година

 

Банкнота 10 бразилски реала

Издадена 1994 година

Юбилейна банкнота по случай 500 години от Португалското пристигане на бразилските брегове, издадена през 2000 година.

Издадена 2012 година

 

Банкнота 20 бразилски реала

Издадена 2002 година

Издадена 2012 година

 

Банкнота 50 бразилски реала

Издадена 1994 година

Издадена 2010 година

 

Банкнота 100 бразилски реала

Издадена 1994 година

Издадена 2008 година

Издадена 2010 година

Удобни и неудобни купюри за всекидневна употреба

При по-големи суми с цел по-удобното им пренасяне и съхранение се търсят банкноти с номинал 50 и 100 реала. Независимо от това, добре е да си набавите и по-дребни купюри, за да може да посрещнете всекидневните си нужди на места, на които не биха могли да ви развалят банкнота от по-голям номинал.

Заместваща валута

В Бразилия като заместваща валута, ако не сте успели да си набавите от местната, може да използвате щатския долар.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.
(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 1. В Рио де Жанейро, Бразилия, се намира едно от седемте чудеса на света - статуята на Христос Спасителя.
 2. Река Амазонка, която протича през Бразилия, е втората най-голяма река в света. Заедно с това е и най-пълноводната.
 3. Бразилия е енергйино независима държава, един от най-големите производители на водно електричество.
 4. Етанолът, който се добива от захарната тръстика, се използва като гориво от 92% от новите коли, продавани в Бразилия.
 5. 25% от тропическите гори в света се намират именно тук.
 6. Интересен е фактът за бразилските затворници, които могат да намалят своята присъда с 4 дни за всяка книга, която са прочели и върху която са написали доклад.
 7. От 2007 година Бразилия е обявена за втората най-голяма християнска държава в световен мащаб.
 8. В Бразилия солариумите са забранени със закон.
 9. Браковете в Бразилия се сключват на средна възраст от 30 години.
 10. Еднополовите бракове са позволени.
 11. По отношение на операциите за смяна на пола в Бразилия - те са безплатни от 2008 година насам.
5 BRL = 2.43 BGN
10 BRL = 4.86 BGN
20 BRL = 9.72 BGN
50 BRL = 24.30 BGN
100 BRL = 48.60 BGN
250 BRL = 121.50 BGN
750 BRL = 364.50 BGN
1000 BRL = 486.00 BGN
2000 BRL = 972.00 BGN
4000 BRL = 1944.00 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ