Декларация за поверителност – Tavex

Декларация за поверителност – Tavex

I. I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете на Икономедиа АД (наричано по-долу само „Икономедиа“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Икономедиа, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Икономедиа. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Икономедиа.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите на Икономедиа. Икономедиа не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. II. Втора точка / Заглавие на секция

<h4><span style=“color: #302e2e;“>IIа. Под-точка / Заглавие на подсекция</span></h4>
Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете на Икономедиа АД (наричано по-долу само „Икономедиа“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Икономедиа, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Икономедиа. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Икономедиа.

Номериран списък:
1. Едно
2. Две
3. Три
4. Четири

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете на Икономедиа АД (наричано по-долу само „Икономедиа“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Икономедиа, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Икономедиа. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Икономедиа.

Неномериран списък:

  • Едно
  • Две
  • Три
  • Четири
0 ПРОДУКТ