Срок за обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни.
Добавете ценово известие

Фирмени данни

 

Име Тавекс ЕООД
Адрес София 1574, България
р-н Слатина
ж.к. Христо Смирненски, ул. Никола Тесла № 5, бизнес сграда “БСР 2”, партер
Имейл tavex@tavex.bg
ЕИК 200779475
Номер по ЗДДС BG200779475
Банкови сметки Allianz Bank, BG61BUIN95611000557224 BGN
Fibank,  BG80FINV91501004163250 BGN
Централна кооперативна банка, BG35CECB979010C4766900 BGN
Пощенска банка, BG49BPBI79401065647801 BGN
Банка ДСК, BG58STSA93000017775363 BGN
Българо-американска кредитна банка, BG05BGUS91601006224100 BGN
Bulgarian-American Credit Bank AD, BG84BGUS91601406224100 EUR
Postbank, BG49BPBI79401065647801 BGN
ПроКредит Банк, BG93PRCB92301031115219 BGN
KBC Банк, BG95RZBB91551027818607 BGN
Обединена българска банка, IBAN: BG98UBBS80021097869520 BGN