БлогЧерните лебеди на 2017

В книгата си “Черният лебед” Д-р Насим Талеб популяризира идеята за “черния лебед”. Концепцията има множество интерпретации, но основната идея…Мислите, че сте подходящи за екипа на
Tavex?

Станете автор
0 ПРОДУКТИ