Добавете ценово известие

Печалби от инвестиции в злато и сребро

Публикувано от Даниел Волошчук в категория Анализи на 22.05.2024
Цена злато (XAU-BGN)
4244,40 BGN/oz
  
+ 6,02 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
53,69 BGN/oz
  
- 0,12 BGN
злато и сребро

През последните два месеца на тази година цените на златото, както и цените на среброто се повишиха експоненциално. Цената на жълтия метал се повиши с 15,4% в евро. По-малкият му брат, среброто, отбеляза увеличение на цените от 20,5%, също в евро.

Обаче това не са най-големите повишения, тъй като цените на двата благородни метала се понижиха от 22 април. Такива леки корекции се появяват често, особено когато цените на активите започват да растат със сравнима скорост.  

Причинита за покачването на цените на двата метала е нарастващото търсене. Особено в случая на среброто, което преживя четири години, в които цената му се колебаеше около 20 евро, без значителни повишения или понижения. Търсенето на белия метал се задвижва поради индустриалната нужда от него. Преминаването към природосъобразна икономика означава използването на метали като сребро, което е най-добрият проводник на електричество.

Още по темата тук: Среброто като щит на покупателната способност

Златото също не остава по-назад. Търсенето от страна на централните банки и частните инвеститори расте главоломно. В момента Китай е най-големият потребител на злато в света. Както нейната централна банка, така и жителите й започнаха да трупат злато от две години насам.

Още по темата тук: Златната треска на Китай

Нека да видим как можем да се възползваме от всички тези фактори в светлината на настоящата геополитическа и икономическа среда. Навременното позициониране на нашите финанси ни позволява да печелим дори в трудни времена.

Златото и среброто, най-сигурните инвестиционни активи

Когато хората мислят за инвестиции, те мислят за акции, държавни или корпоративни облигации или недвижими имоти. Финансовият свят е много сложен и може да предложи големи възможности. Но точно заради тази сложност и финансовия жаргон, за обикновените хора е трудно да разберат подобни активи.

Аз лично смятам, че това е една от най-важните характеристики на златото и среброто. Те не изискват години обучение. Напротив, разбирането на тези два актива е много лесно. Това се дължи на тяхната културална и историческа стойност. Най-често златото и среброто се свързват с богатството и високия социален статус. През хилядолетията, през които тези два метала са съпътствали човечеството, идеята, че те имат стойност се е запечатала в съзнанието ни.

И това е точно така. Дори от химическа гледна точка златото и среброто имат характеристики, които другите метали или минерали не притежават. Те не са корозионни, имат висока проводимост и практически са неразрушими.

Благодарение на културата ни, свързана със златото и среброто, ние вече имаме представа за тези метали. Този факт ги прави толкова добри активи, които ни предпазват от рискове. 

Златото, среброто и риска

Всички инвестиции идват с риск. Да знаеш как да го намалиш се нарича хеджиране”. Известно е, че както златото, така и среброто предпазват от инфлация. Инфлацията възниква, когато централните банки печатат твърде много пари или когато търговските банки отпускат твърде много кредити. Този процес на създаване на пари намалява покупателната способност на всички валути по света.

Още по темата тук: Подриването на парите: Печата рекордно количество валута, а според централните банки инфлация няма?

Това се изразява в повече пари, които преследват същото количество стоки и услуги. Когато това се случи, цените започват да се повишават.

Златото и среброто са били използвани като пари още от 7-мия век пр.н.е., като имат всички характеристики, необходими за парите:

  • делимост,
  • оскъдност,
  • трайност,
  • преносимост,
  • общо приемане,
  • присъща стойност.

Всичко това е позволило на империите, които са притежавали достатъчно резерви, да процъвтяват, защото икономиките им са били основани на твърди пари.

Още по темата тук: Какво са парите?

Златото и среброто не могат да бъдат създадени от нищото. Това означава, че двата благородни метала осигуряват стабилност притежателите им. Това е и причината централните банки да държат част резервите си в злато. През последните две години централните банки купуват рекордни количества злато, което допринася за повишаване на цената му.


Най-голямото търсене идва от Китайската народна банка. Китайската централна банка купува злато в продължение на 17 последователни месеца, като от ноември 2022 г. насам е закупила общо 314,2 тона злато. За да представим тези цифри в перспектива, Обединеното кралство разполага с общо 310,3 тона злато в резерви. Така че за година и половина Китай са купили повече злато, отколкото Банката на Англия има в резервите си.

Колко доходоносни са инвестициите в злато и сребро?

Това до голяма степен зависи от момента, в който решите да инвестирате в двата метала. Въпреки това, през последните 20 години средната годишна доходност за златото е била 9,3%, а за среброто 6,3%. В сравнение с европейския фондов пазар, който има годишна доходност от 6,5%, както златото, така и среброто изглеждат много привлекателни.  


Дори в сравнение с други материални активи, като например недвижимите имоти, двата метала далеч надхвърлят възвръщаемостта на тези инвестиции. Графиката, която виждате, започва от 2002 г., когато са отпечатани първите евробанкноти. По отношение на годишната възвръщаемост, най-добрият актив е среброто, а най-лошият са държавните облигации.

Доходността не е коригирана спрямо инфлацията за нито един от тези активи. В случая с държавните облигации обаче сме взели предвид реинвестирането на годишния купон, изплащан от германското правителство. Дори и така, крайният резултат би бил загуба за 22 години, от началото на 2002 г. до края на 2023 г. Това се дължи на периода между края на 2014 г. и началото на 2022 г., в който доходността на облигациите на еврозоната е отрицателна.

Разбира се, трябва да диверсифицираме инвестиционния си портфейл. Дори златото и среброто претърпяха загуби. Но основната идея е да разгледаме тези два актива, когато разпределяме средствата си за инвестиции. Най-добрите показатели на тези два метала са видими в периоди на голяма несигурност. И двата метала са средство за хеджиране срещу рискове.

Как да инвестираме в злато и сребро?

Има три начина да инвестирате в двата благородни метала. Първите два са най-често срещаните, докато последният е по-малко известен. Става дума за:

  • Закупуване на физически инвестиционни продукти от златно и сребро,
  • Инвестиране в злато и сребро чрез борсово търгувани фондове,
  • Инвестиране в акции на компании за добив на злато и сребро.

Всеки от тези три начина има предимства и недостатъци.

1. Физически инвестиционни продукти от злато и сребро

Първият вариант е най-простият и най-ясният. Закупуването на физически инвестиционни продукти от злато и сребро означава, че ги притежавате изцяло. Физическите продукти от злато и сребро се предлагат под формата на кюлчета и монети.

Още по темата тук: Какво е инвестиционно злато?

След като решите колко да отделите за физически инвестиционни продукти от злато и сребро, трябва да си изберете лицензиран търговец на благородни метали. Това е много важна стъпка, защото в противен случай рискувате да инвестирате в продукти, които не отговарят на тяхното описание, или дори фалшиви продукти. Имаме цяло ръководство за да ви помогнем да разберете начините, по които трябва да работи лицензиран търговец на благородни метали.

Тази форма на инвестиране е чудесна за тези, които искат лесен процес и се интересуват от дългосрочни резултати. Теглото на златните инвестиционни продукти варира от един до сто грама, а цените им са от 160 лева до 14.000 лева.

При среброто теглото на продуктите варира от една тройунция (31,1 грама) до един килограм. Тъй като среброто е толкова евтино, цената на тези продукти варира от 40 евро до 1 100 евро.

2. Борсово търгувани фондове

Инвестирането в борсово търгувани фондове (ETF) не е толкова директно, като закупуването на физическо злато и сребро. Чрез тези инструменти вие купувате акции във фонд, който съхранява злато и сребро в трезори с висока степен на сигурност. Чрез акциите, които притежавате, вие имате право на определено количество благороден метал.

Предимствата са по-ниските ценови премии, липса на притеснения относно мястото за съхранение на инвестицията и по-прост начин за търговия, например от мобилно приложение.

Основният недостатък на тези инвестиции е рискът от контрагента. Това означава, че не вие съхранявате своето злато и сребро, а някой друг се грижи за сигурността му. Ако фондът бъде ограбен, губите инвестицията си. Също така, съществува и възможността фондът да фалира. Това води до дълъг процес на възстановяване на вашата инвестиция.

3. Акции на компании за добив на злато и сребро

Третият вариант е още по-индиректен начин за инвестиране в злато и сребро, чрез закупуване на акции на компании, които добиват злато и сребро. Когато купувате такива акции, вие имате право на собственост върху доходите от дейността в мините. Тези доходи, под формата на печалба, могат да бъдат разпределени между акционерите чрез дивиденти.

Ако искате да се възползвате от потенциалните увеличения на цените на самите акции, има нещо много важно в минните компании. Тяхната оценка спрямо златото е на най-ниското си ниво от десетилетия насам.Разделянето на цената на индекса Financial Times Gold Minesиндекс, който проследява цената на 20-те най-големи златодобивни компании – на цената на златото показва колко пъти златодобивната индустрия е надценена или подценена в сравнение със златото. От 2006 г. насам това съотношение непрекъснато намалява.


Основните причини за това са свързани с ниските печалби, генерирани от миннодобивните компании. Заможните инвеститори предпочитат да държат инвестициите си в компании с по-високи маржове на печалба.  Средният марж на печалбата на златодобивните компании през последните 14 години е 12%, докато средният марж на печалбата на финансовите институции е около 20%.

Въпреки това този сектор става все по-важен, тъй като технологиите се нуждаят от все повече редки и ценни метали. Среброто например има огромен потенциал да поскъпне, главно поради недостига на сребро през последните пет години.

Заключение

Златото и среброто се доказват като доста печеливши. В дългосрочен план тези два благородни метала са много ефективни за защита срещу различни видове риск. Въпреки това, и двете блестят най-ярко във времена на голяма несигурност.

С три различни начина да инвестирате в тях, заедно с възможността да инвестирате дори с толкова малки суми, златото и среброто са много достъпни за всички бюджети.

В един разделен свят, изправен пред войни и икономическа стагнация, сигурността на различни класове активи е изложена на риск. Като единствените активи, съществуващи от древни времена, златото и среброто ще съществуват и след векове, правейки това, което умеят най-добре – да предлагат стабилност, когато тя липсва.

Препоръчваме Ви да прочетете още