Добавете ценово известие

Какво е инвестиционно злато

Публикувано от Даниел Василев в категория Златна школа, Лични финанси на 27.05.2022
Цена злато (XAU-BGN)
4392,61 BGN/oz
  
- 34,85 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
54,08 BGN/oz
  
- 2,11 BGN
Златни монети виенска филхармония и американски орел в статия какво е инвестиционно злато Tavex

През по-голяма част от човешката история златото е инструментът, служил за пари. Това не е случайно. Жълтият метал запазва стойността си добре в дългосрочно, а в съвременната икономическа история предпазва покупателната ни способност от кризи и други шокове.

Тук ще разгледаме какво представлява активът инвестиционно злато. Ще обсъдим също дали то се облага с данък върху добавената стойност и как потребителят може да продаде своите монети или кюлчета, в случай, че реши да го прави.

Какво е инвестиционно злато – определение и видове

От метала се произвеждат множество изделия, които имат собствено търсене и предлагане (респективно ценообразуване) и които се третират по различни начини от закона. Последното е от голямо значение, както ще стане ясно.

Вижте повече по темата: Колко всъщност е цената на златото

Инвестиционното злато е законово дефиниран актив. За да се класифицира като инвестиционно злато, един продукт трябва да отговаря на определени критерии. На първо място, той трябва да е под формата на златно кюлче, златна монета или златна плочка. Да ги разгледаме останалите изисквания във всеки отделен случай.

Инвестиционна златна монета

За да се третира като инвестиционно злато, една златна монета трябва да е:

  • Е отсечена (т.е. произведена) след 1800 г.;
  • Е или е била законно платежно средство в страната, от която произхожда;
  • Има чистота от минимум .900 (21,6 карата);
  • Се продава на цена, която не надвишава спот цената на златото, съдържащо се в нея, с повече от 80%.

Монети, датиращи от преди 1800 г., се считат за исторически обекти и културни ценности. Те могат да се търгуват като нумизматично злато, ако притежават необходимите документи, описани във всяка отделна страна.

Предвид критериите по-горе, означава ли това, че човек може да използва инвестиционна златна монета с номинал от 100 евро, какъвто е случаят на австрийската филхармония, за да си купи стоки от магазина или да заплати данъците си?

Една тройунция златна австрийска филхармония

Според закона – да, въпреки че стойността на филхармонията като инвестиционно злато е несъпоставимо по-висока, отколкото като законно платежно средство. Към момента на писане цената на монетата е почти 3600 лв., а ако се използва като разплащателен инструмент с нея ще могат да се купят стоки и услуги за едва 100 евро.

Инвестиционно златно кюлче или плочка

Дотолкова, доколкото едно златно кюлче представлява отлято или отсечено количество злато, при него няма толкова изисквания.

Инвестиционно златно кюлче PAMP Fortuna

Все пак трябва чистотата му да е минимум .995 хилядни (23,88 карата). На него се посочват теглото, пробата, производителя и серийния номер. Теглото на инвестиционните кюлчетата може да варира значително – от 1 грам до 12,5 килограма (400 тройунции). Последните са стандарт при междубанковото разплащане и често се показват във филмите. Детайлно разликите и предимствата на кюлчетата и монетите ще разгледаме в друга статия.

Инвестиционно злато и облагането с данък върху добавената стойност

Страните от Европейския съюз (ЕС) не облагат инвестиционното злато с данък върху добавената стойност (ДДС). Според европейското законодателство то е освободено от ставката в следните ситуации:

  • На предлагане на инвестиционно злато;
  • Закупуването му в рамките на общността;
  • Вноса на инвестиционно злато.

Списъкът на инвестиционните златни монети в Европейския съюз, освободени от ДДС, се публикува ежегодно в Официалния вестник. Важно е да се има предвид, че инвестиционните продукти от други метали (сребро, платина и т.н.) може да се облагат с ДДС.

Много държави извън ЕС също не начисляват ДДС върху инвестиционното злато. Сред тях и е Сърбия, която премахна ставката през 2018 г. От тогава до днес златните резерви на Сръбската централна банка бяха удвоени.

Независимо от данъчното третиране, продуктите, квалифициращи се като инвестиционно злато, са глобално разпознаваеми, което означава, че в общия случай могат да бъдат закупени и продадени на предварително ясна цена. Това е особено вярно в случая на реномираните дилъри.

Инвестиционно злато и запазване на покупателната способност

Тъй като е освободено от ДДС, инвестиционното злато е инструментът, който следва много близо спот цената на златото. То е и активът, който през последните пет десетилетия запазва покупателната способност много успешно във времето, според данните.

Инвестиционното злато има различни форми на търсене. То се използва като резерви от търговските и централните банки, които скоро ще се третират като безрисков актив, от златните борсово търгувани фондове и като средство за предпазване от кризи и инфлация от индивидите.

Инфографика: Представянето на златото и фондовите пазари


Други продукти от злато не следват близо спот цената на метала, даже да са оформени като монети и кюлчета. Ето два примера:

Колекционерските монети и кюлчета

При тях надценката може да е много висока и в някои случаи да се облагат с ДДС, когато маржът на търговеца надхвърли 80% от стойността на метала в тях. Извън кръговете на колекционерите в общия случай те се продават като скрап злато или сребро.

Бижутата

Те трудно могат да са инвестиция, защото съдържат в крайната си цена премията за изработка, която е приблизително равна на стойността на благородния метал, и данъчната ставка. Както и в случая на колекционерските такива, те се продават като скрап злато.

Какво става с моето инвестиционно злато, ако продавачът фалира?

Продуктите, попадащи под определението за инвестиционно злато, като цяло са глобално разпознати. В общия случай, дори при фалит на търговеца, от който е закупено, собственикът му е способен да го продаде по целия свят.

Вижте повече по темата: Инвестиране в злато част 1: Инвестиционно злато

Реномираните дилъри на злато имат публично достъпни и постоянно обновяващи се курсове „купува“ и „продава“. В случая на Tavex, те се променят на всеки петнадесет минути, за да отразяват промените в глобалната спот цена на златото. Така инвеститорът има яснота за стойността, която може да получи срещу своята златна монета или златно кюлче. Подробно ценообразуването при инвестиционното злато сме разгледали в свързаната по-долу статия.

Описаното дотук е вярно за световно разпознатите продукти инвестиционно злато – кюлчетата на PAMP и Valcambi, австрийската филхармония, австралийското кенгуру, крюгеррандът, дукатът, наполеонът и някои други.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още