Добавете ценово известие

Как се определят спот цените на златото и среброто?

Публикувано от Tavex в категория Анализи, На фокус на 15.05.2018
Цена злато (XAU-BGN)
4326,68 BGN/oz
  
- 0,55 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
55,13 BGN/oz
  
- 0,07 BGN

Има два ключови пазара, на които се определят цените на златото и среброто.

  1. Извънборсов пазарОТС (Over the counter market)

ОТС пазарът се състои от търговци, договарящи единични сделки помежду си. Той работи подобно на интернет – представлява мрежа от търговци, независимо търгуващи помежду си 24 часа в денонощието. Като цяло, извънборсовите сделки се отнасят до професионални/юридически лица, търгуващи злато под формата на кюлчета от приблизително 400 тройунции (около 12.5 кг.) и сребро под формата на кюлчета от 1000 тройунции (31.1 кг.). Най-големият извънборсов пазар за благородни метали се намира в Лондон. Въпреки това, когато купувате монета или кюлче от търговец на злато и сребро като Тавекс, вие ставате част от огромния извънборсов пазар на злато и сребро.

OTC търговията се осъществява по телефона или чрез собствена платформа на дилъра. Точно както при сделката ви с търговец на монети и кюлчета, договорената сума по сделката и спот цената не са публични.

За да се ориентират при определянето на цените на този иначе непрозрачен пазар, дилърите на благородни метали често използват услугите на Ройтерс или Блумбърг като показател за това, къде се намира спот цената. Тази спот цена се актуализира и спрямо цената на инвестиционното злато, публикувана от големите банки. За разлика от фондовия пазар, обаче, при извънборсовите сделки големите банки не са задължени да търгуват на тези цени (но в общия случай точно това се случва).

Поради това, извънборсовата спот цена е много трудно да бъде фиксирана, за разлика от цената формираща се на регулираните борси. Именно поради този факт, особено в случаите на по-големи сделки между купувач и продавач се ползва фиксът на златото в Лондон публкуван от LBMA (London Bullion Market Association). На графиката по-долу може да видите някои от последните фиксове:

  1. Фючърс пазари

Фючърсните пазари са публични, регулирани борси, където се търгуват контракти за доставка на злато и сребро за различни дати в бъдещето. Най-големият и най-влиятелен фючърс пазар е американският COMEX. На следващата графика може да видите всички фючърс контракти на COMEX пазара към 04.05.18:

Често за спот цена на физическото злато се ползва ценaта на фючърс контракта с най-близка доставка (или който ще изтече най-скоро). Технически това не е правилно, тъй като фючърсната цена на златото или среброто е за сделка, която ще бъде осъществена в бъдеще, докато “спот цената” е цена за сделка, която трябва да бъде изпълнена в рамките на два работни дни. Въпреки това, в страни с фючърсни борси дилърите често базират цената си за незабавно доставяне на злато или сребро на базата на местния фючърсен пазар. Така че, от гледна точка на клиентите на дребно в тези страни, фючърс цена на практика играе ролята и на спот цена.

Важно е да се отбележи, че фючърс и спот цените са свързани помежду си посредством арбитраж. Големите дилъри на злато оценяват постоянно разходите да се заеме кеш и злато. Продават на фючърс пазара и купуват на спот пазара (или обратно), ако има твърде голямо разминаване на двата пазара.

Лице на 1 грам абонаментно златно кюлче Tavex нов дизайн В наличност

1 грам абонаментно златно кюлче Tavex

Продаваме 160,00 лв. 144 144,00 160 160,00
Купуваме 144,00лв.
Сравнение Известие Добавете към количката

Има известен дебат дали американските фючърсни пазари, или ОТС спот пазарите в Лондон са водещи при определянето на цената на златото. Със сигурност връзката между двата пазара не е фиксирана, а се променя с течение на времето, въпреки че ОТС пазарът в Лондон е много по-голям от американския COMEX по отношение на търгуваните тройунции злато.

 Спот цена на дилърите на злато

Как дилърите на злато определят спот цената, на която да търгуват с клиентите си? Те правят това, отчитайки следните фактори:

  • Цената за спот/фючърс може да се промени в промеждутъка от времето между договарянето с клиента и сключването на обратна сделка с друг извънборсов контрагент или брокер на фючърс пазара.
  • ОТС и фючърсните пазари са пазари на едро (търгуващи с “партиди” от респективно 400 тройунции и 100 тройунции злато), докато клиентите на дребно биха купували много по-малки количества. Това означава, че е необходимо известно време на дилъра за събиране на достатъчното количество унции от малки клиенти, за осъществяване на обратна сделка на пазара на едро. През това време цената на извънборсовите и фючърсните пазари може да се промени.
  • Възможно е дилърът да не използва котировката от екрана на “Ройтерс” или “Блумбърг”, когато се опитва да запази цената на извънборсовия пазар, особено когато той се движи бързо и информацията за цените на благородните метали на банките не се актуализира достатъчно бързо.
  • За фючърс търговията има определени брокерски такси. Също така и при фючърсната и при ОТС търговията има и общи разходи за наемане на дилъри и уреждане на сделки.

Начинът, по който дилърите на ценни метали управляват горепосочените фактори, е като добавят марджин (или буфер) върху котировката на спот цената или фючърса. Колко точно да добавят и колко често ще променят спот цените, зависи от волатилността на цената на едро и от количеството покупки и продажби, които техните клиенти правят. Това се променя динамично през деня и варира при различните търговци. Имайте предвид, че този марж на спот цената се различава от премията за изработката на конкретния златен или сребърен продукт.

В резултат на това, при всеки дилър на ценни метали е възможно да има различни котировки. Това може да обърка прохождащите инвеститори, които са свикнали с една цена за акциите на някоя компания на определена борса. Това често води до въпроси, свързани с това доколко котировките са “справедливи”.

Единственият начин да разберете дали получавате справедлива цена е да направите това, което самите дилъри правят – да сте активни на пазара, за да видите кой предлага най-добрата цена към дадения момент и да купите от него. По този начин и Вие ставате част от огромната непрозрачна “мрежа” от дилъри на извънборсовия пазар.

Желаем Ви късмет!

 

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още