Добавете ценово известие

Колко всъщност е цената на златото?

Публикувано от Даниел Василев в категория Анализи на 15.12.2020
Цена злато (XAU-BGN)
4307,91 BGN/oz
  
- 24,25 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
51,42 BGN/oz
  
- 0,51 BGN

Обикновено в медиите се тиражира само една цена на злато. Тя расте или се понижава. Но това е подвеждащо. Металът има много стойности. Причината е, че се търгува на различни пазари и познаването на динамиките на тях е важно не само за инвеститорите, но и за случващото се в икономиката като цяло.

Вижте повече по темата: Какво е инвестиционно злато

Дори и когато се разглежда само като инвестиционен актив, а златото има и редица други приложения, металът няма само една цена. Той се търгува от различни икономически агенти на няколко отделни пазара. Това позволява на инвеститорите не просто да се възползват от флуктуациите в отделните сегменти, но и от разминаването в цената между тях, което се нарича спред.

Кои са най-важните пазари на злато

Кийт Уинър, ветеран в търговията с жълтия метал и президент на Gold Standard Institute, идентифицира трите водещи пазара злато по следния начин:

  • спот (на Лондонската метална борса);
  • фючърси (на COMEX в Ню Йорк);
  • търговско злато – физическите монети и кюлчета.

Въпреки че те се влияят от различно търсене и предлагане, спредът между спот и фючърс цената обикновено не е голям. Например на 12.X.2020 г. спот цената на златото в Лондон е 1922,55 долара за тройунция, а цената на златото с доставка през декември на COMEX е 1927,60 долара за тройунция.

Спот и фючърс пазари и цена на злато

Ситуация, при която фючърсите имат премия над (т.е. са по-скъпи от) спот цената на златото, се нарича контанго и по принцип се наблюдава при благородния метал. В A Guide to the London Precious Metals Market, публикуван от London Bullion Market Association, обясняват защо това е така:

Обикновено нивото на лихвата при златото е по-ниска от лихвите по долара. Това прави форуърдната цена на злато позитивна, т.е. тя е по-висока от спот цената.

В много редки случаи, когато се наблюдава оскъдност на метала, който може да се използва за лизинг, цената на заемането на златото може да надхвърли стойността на заемането на долари. В този сценарий диференциалът на форуърда става отрицателна стойност и бъдещата цена е по-ниска (иначе казано, има дисконт спрямо) спот цената, а ситуацията се нарича бекуърдейшън.

Има и друга причина фючърсите да имат премия над спот цената на златото. Тя е свързана със съхраняването на метала. Когато инвеститорът купи право за придобиване на актива в някакъв бъдещ момент, самото злато трябва да се пази някъде до момента на падежа. Тъй като разходите за тази услуга също влизат в цената на фючърса, това е още една причина, поради която той е по-скъп от спота.

Вижте повече по темата: Можем ли да се доверим на един златен борсово търгуван фонд

Но независимо дали се наблюдава контанго, или бекуърдейшън, спредът между спот и фючърсната цена на злато рядко се задържа твърде висок. Склонността на двете стойности да се уравновесяват не е някаква случайност или следствие от факта, че се търгува една и съща стока, а резултат от търсенето на доходност от страна на трейдърите и от икономическия закон за търсенето и предлагането.

Арбитражът – коректор на флуктуациите на цената на златото

Когато спредът между двата вида цени нарасне, например фючърсната цена на злато се покачи значително над спота, пазарните участници имат стимул да купуват злато по текущата му цена в Лондон и да го продават на фючърсната му стойност в Ню Йорк. Причината е, че получават по-висока доходност. Търговията, при която актив едновременно се купува на един пазар и се продава на друг, се нарича арбитраж.

Вижте повече по темата: Законът за търсене и предлагане

Той обаче не може да продължава вечно. Когато трейдърите се впуснат в него, те увеличават търсенето на пазара, на който спот цената на златото е понижена, но и предлагането в сегмента, на който цената е завишена (т.е. при фючърсите). Така ценовата премия се понижава, а заедно с нея и спредът, като арбитражът може да продължи дотогава, докато повече не носи печалба.

Коронакризата и безпрецедентното изстрелване на спреда

В действителност за извършването на арбитраж на двете тържища е необходимо златото да се претопи, тъй като Лондонската метална борса и COMEX позволяват търгуване с различни количества. Стандартът е 400 тройунции в Лондон (известен като “добра доставка“) и 100 тройунции в Ню Йорк.

Обикновено тази операция е евтина. Но когато в началото на пролетта на 2020 г. започна глобална икономическа криза, на пазара се появи неочаквано предизвикателство – заради пандемията от коронавирус и мерките срещу нея много от рафинериите спряха работа, което попречи на претопяването на кюлчетата от 400 тройунции в такива по 100 тройунции.

Поради несигурността на пазарите, покупките на борсово търгувани златни фондове и фючърси нараснаха (при първите в по-голяма степен, отколкото при вторите, което ги превърна в един от двигателите за поскъпването на метал). Но тъй като арбитражът беше блокиран първоначално и спот и фючърс цената на златото се развързаха една от друга, спредът между тях се покачи до 15% или 70 долара за тройунция.

Графика 1: Търсене на злато според неговия източник

Търсене на злато според неговия източник.

Източник: gold.org

Той се понижи обратно през май 2020 г., заради възобновяването на операциите на рафинериите в Швейцария, които са значим пазарен участник. Те имат капацитет да рафинират 1500 тона злато годишно и формират приблизително една трета от цялото предлагане на метала, по данни на Commerzbank. Именно рестартирането на тяхната дейност позволи арбитражът да възстанови баланса между спот и фючърс цената, насочвайки златото от Лондон към Ню Йорк.

Вижте повече по темата: Историята на швейцарската рафинерия Valcambi

Така когато фючърсните контракти от март и април започнаха да падежират през юли, увеличеното търсене на финансовите инструменти доведе до най-голямата доставка на злато в историята на COMEX на стойност 3,27 млн. тройунции, предвид това, че – с изключение на няколко по-леки ценови пика преди това – търгуваните количества реален метал обикновено са значително по-ниски.

Графика 2: Доставки на физическо злато на COMEX

Доставки на физическо злато на COMEX през 2019 и 2020 г.

Източник: Bloomberg

Фючърси и ливъридж при търговията със злато

Ливъриджът, наричан още ефект на финансовия лост, позволява сключването на сделки с висока стойност при ниска собствена инвестиция от страна на трейдъра, което прави вложението във фючърси още по-достъпно за обикновените инвеститори. При норма на ливъридж от 20:1 например, с инвестиция от 1000 долара може да се спекулира със злато на стойност 20 хил. долара, което прави и печалбата, и загубата много по-големи в сравнение с първоначалния собствен капитал.

Търгуването на фючъси с ливъридж се влияе също и непропорционално силно от промените в цената на златото. Тъй като съотношението собствен към нает капитал е 1:20 за тройунция, ако тя поскъпне даже с 1%, реалният ефект върху инвеститора ще е равнозначен на нарастване на стойността за него с 20%.

Ето как изглежда търговията с ливърдж количествено. Ако цената на една тройунция е 500 долара и на COMEX може да се търгува с минимум 100 тройунции, а ливъриджът е 15:1, то инвеститорът ще може да управлява 100 тройунции със собствени средства в размер на 3,3 хил. долара. Останалите са заети.

Спот цена и търговско злато

Докато спот и фючърс цената обикновено са балансирани чрез арбитраж, той не действа по отношение на търговското злато, което е единственият актив от трите пазара, разменящ се извън борса. Неговата стойност се влияе от надценките, които дилърите начисляват. Те включват не само тяхната комисионна, но и разходите за маркетинг, съхранение, застраховка на продуктите и други, включително и тяхната рядкост в случая на монетите. Освен това крайната цена, плащана от потребителите, зависи в голяма степен и от производствения капацитет на съответния пазар – стойност, която е сравнително нееластична.

Вижте повече по темата: Инвестиране в злато част 1 – инвестиционно злато

Сред причините е фактът, че инвестициите в оборудване за производство на монети и кюлчета са високи, а докато то се монтира и заработи цената на златото може да е започнала да се понижава. Така в случаите на изстрелване на търсенето на физическо злато на съответния пазар започва да се наблюдава оскъдност. Тя води до покачване на продажбената цена на физическите активи до спот + определен процент.

Вижте повече по темата: Пътят на златото

Колкото повече търсенето на потребителите е нараснало в сравнение с предлагането, толкова по-висок е този процент. Това позволява да се оцени и състоянието на конкретния пазар, но не и да се правят съждения за пазара на злато глобално.

Нееластичността на предлагането, дефицитът на физически продукти от злато на пазарите и тяхното поскъпване също се наблюдаваха в хода на коронакризата. През 2020 г. Турция и без пандемията от коронавирус щеше изпадне в криза заради действията на централната си банка и правителството, но разпространението на болестта и мерките срещу нея влошиха икономическото и финансово положение на страната. Само в периода между януари и средата на октомври лирата се обезцени с 33% спрямо долара.

В опит да предпазят покупателната си способност, след като на базарите в страната беше позволено да възобновят дейност в началото на юни, много жители се насочиха към тях за закупуване на златни кюлчета и монети. Това доведе до десетократен ръст на изтъргуваните обеми продукти от злато на Капалъ Чарши – от 205 кг. средно дневно до над 2 тона.

Оказа се невъзможно за националната рафинерия да навакса на подобен растеж на търсенето на продукти от злато, въпреки че нейните служители работиха извънредно, включително и по време на празниците. Затова вносът на злато в периода януари – август се увеличи със 153% на годишна основа, според данните на министерството на Търговията на Турция. Резултатът от това е, че през август 2020 г. в някои търговски дни цената на златните изделия, продавани на базара, расте с 1 лира на 10 минути.

Накратко, познаването на различните цени, взаимодействието между тях и факторите, които влияят върху техните изменения, е от съществена важност за успешното инвестиране в злато. Нещо повече, флуктуациите в стойността на благородния метал могат да са индикатор за множество феномени на всеки отделен пазар по света.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още