Обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни
Добавете ценово известие

Инвестиране в злато, част 1: Инвестиционно злато

Публикувано от Даниел Василев в категория Анализи, Лични финанси на 17.03.2022
Цена злато (XAU-BGN)
4264,69 BGN/oz
  
+ 69,50 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
54,07 BGN/oz
  
+ 1,33 BGN
Златна монета Австрийска филхармония в статия за инвестиционно злато Tavex

Образователната статия е достъпна и като епизод на нашия подкаст. Не забравяйте да се абонирате за него, за да не пропускате новите ни епизоди:

 

 

Вече разгледахме защо всеки човек трябва да инвестира, за да запази и увеличи покупателната си способност. В дебютната статия от новата ни поредица „Инвестиране в злато“ представяме една от най-популярните форми на придобиване на жълтия метал – закупуването на инвестиционно злато под формата на златни кюлчета и монети.

Вижте повече по темата: Защо трябва да инвестираме в нашето съвремие

В следващите анализи ще разгледаме останалите популярни инструменти, чрез които индивидуален инвеститор може да има експозиция към метала. Сред тях са дигитално злато и хартиено злато – борсово търгувани фондове, акциите на златодобивните компании и фючърсите и опциите в злато.

Материалите от поредицата са насочени към начинаещите вложители, но от тях могат да се възползват и по-напредналите такива. Целта е да служат като основа за информиран избор в разнообразния свят на златото и да дадат представа точно как изглеждат различните инструменти, свързани със златото и за какво могат да се използват.

В текущия анализ ще научим:

 • Кога един актив се определя като „инвестиционно злато“;
 • Как се формира цената му;
 • Неговите плюсове и минуси.

Какво представлява покупката на инвестиционно злато

Вложението в инвестиционно злато представлява покупка на реални физически златни монети или златни кюлчета от търговец, наричан понякога и дилър на злато. Със сделката купувачът придобива напълно собствеността и притежанието върху тях. Покупката може да се осъществи както онлайн, така и във физически обект.

Към момента Tavex продава единствено инвестиционно злато и сребро чрез поръчка онлайн (с доставка до адрес или от наш обект) или във физическите ни офиси. Цените „купува“ и „продава“ са достъпни на страницата ни и се обновяват на двадесет минути, за да са винаги актуални спрямо глобалните цени на златото. Ние купуваме както инвестиционно, така и неинвестиционно злато, включително бижута, медальони и други видове скрап злато. Повече за процеса можете да видите в категорията „Изкупуване на злато“ или в следното видео:


Въпреки че физическото инвестиционно злато може да се купи по интернет, това не го превръща дигитално злато. При дигиталното злато потребителят не получава златни кюлчета или монети, поне докато не ги поиска и не плати такса плюс разходите за доставка. Повече за различните видове инвестиции, обхванати от широкия термин „дигитално злато“, ще разберем в следващата статия от поредицата.

Какво е инвестиционно злато

Авторът Джон Р.Р. Толкин пише във „Властелина на пръстените“:

Не всяко злато сияе…

Също така не всяко злато е инвестиционно злато. За да се определи като такова, то трябва е златно кюлче или златна монета, отговарящи на законово определени критерии. Златно кюлче е инвестиционно злато, ако чистотата му е минимум .995 (23,88 карата). На него се посочват теглото, пробата, производителя и серийния номер.

Една златна монета е инвестиционно злато, когато:

 • Е отсечена (т.е. произведена) след 1800 г.;
 • Е или е била законно платежно средство в страната, от която произхожда;
 • Има чистота от минимум .900 (21,6 карата);
 • Се продава на цена, която не надвишава спот цената на златото, съдържащо се в нея, с повече от 80%.

Върху инвестиционното злато не се начислява данък върху добавената стойност (ДДС). От други метали също се произвеждат инвестиционни кюлчета и монети. Това не означава, че те също са освободени от плащането на този данък.

Вижте повече по темата: Осем причини да инвестираме в злато

Европейската комисия публикува ежегодно списък на монетите, отговарящи на изискванията за инвестиционно злато. За 2021 г. той е достъпен тук.

Настоящият анализ е насочен единствено към златните кюлчета и монети, определящи се като инвестиционно злато. Други изделия от злато нямат същите характеристики, например ценовата им премия може да е много висока и се облагат с ДДС, което подрива доходността им като инвестиционен актив. Нумизматичните исторически монети също имат различен модел на ценообразуване. В отделни статии ще разгледаме разликите и детайлите между златните кюлчета и монети, както и дали бижутата са подходящо инвестиционно средство.

Какви видове инвестиционно злато се предлагат

Основно разделението при инвестицията в инвестиционно злато е между златни кюлчета и златни монети. Но продуктите могат да се класифицират по много показатели, което показва колко голяма гъвкавост осигурява този клас активи.

Характеристика, която може да се използва при избор, е съдържанието на чисто злато. Историческите златни монети по правило съдържат примеси на други метали, защото са се използвали в ежедневни разплащания, а чистото злато е относително меко. Съвременните такива в повечето случаи са от чисто злато с проба .9999, тъй като те не се произвеждат с идеята да служат за транзакции. Изключение са монетите американски златен орел, съдържащи 91,67% чисто злато или 22 карата.

Инвестиционното злато идва в огромно многообразие от тегловни стойности. Най-малките кюлчета съдържат един грам чисто злато, а най-големите – 12,5 кг или 400 тройунции. Те се използват основно при банкови разплащания, като резерви на централните банки и като стандарт на някои борси. При монетите също има широк избор на съдържание на чисто злато. Например китайската панда се предлага с тегло от 1, 3, 8, 15 и 30 грама, а австрийската филхармония – с тегло от 1/10 тройунция или една тройунция. Освен това те могат да се разделят на исторически и съвременни.

Разлика може да има и при чистота на златото в отделните продукти. Историческите златни монети по правило съдържат примеси на други метали, защото са се използвали в ежедневни разплащания. Съвременните такива в повечето случаи са от чисто злато с проба .9999, тъй като те не се произвеждат с идеята да служат за транзакции. Изключение са монетите американски златен орел, съдържащи 91,67% чисто злато или 22 карата.

Вижте повече по темата: Нужен ли е сертификат за автентичност на златните продукти

Не на последно място, продуктите могат да се разграничат по това дали имат сертификат за автентичност, или не. С такъв обикновено са придружени златните кюлчета. Единствената форма на сертификация, удостоверяваща параметрите на един актив, е издадената от рафинерията или монетният двор, която го е произвела.

В по-големи подробности ще разгледаме характеристиките на златните монети и златните кюлчета в друга статия.

Как се формира цената на физическото инвестиционно злато

Инвестиционното злато е класическият начин за закупуване на благородния метал. Това не е случайно – закупуването и притежаването му може да бъде много достъпно, противно на приетото схващане, че благородният метал е инструмент само на много богатите. Както стана ясно, най-малкото инвестиционно златно кюлче е с тегло от един грам и струва 125 лв. към момента на писане. Но как се определя тази стойност?

Ценова премия – естествена и пазарна

Цената на златните кюлчета или монети е следствие от съдържащото се в тях чисто злато, спот цената на златото към момента на покупката и начисляваната ценова премия. Изразявана в процент, тя е разликата между спот цената и крайната сума, която инвеститорът плаща. Тя прави инвестиционното злато малко по-скъпо от спот цената, видима онлайн, а съществуването ѝ се дължи на обективни фактори.

Вижте повече по темата: Колко всъщност е цената на златото?

Ценовата премия има два компонента. Първият е естествената ценова премия, която се формира от процесите за физическата обработка на златото до производството и доставката до дилъра на крайния продукт. Повече за етапите, през които преминава жълтият метал – от проучванията за добив на рудата до направата на една златна монета или кюлче, можете да видите в свързаната по-долу статия.

Вижте повече по темата: Пътят на златото

Естествената ценова премия формира по-нисък дял от крайната цена в случая на по-големите продукти инвестиционно злато и по-висок дял при по-малките. Казано просто, производствените разходи за едно 100 грама златно кюлче Valcambi са по-ниски от тези за сто еднограмови кюлчета Valcambi. Затова крайната цена на по-големите продукти, при равни други условия, е по-близка до спот цената на златото, отколкото тази на по-малките.

Вижте повече по темата: Законът за търсене и предлагане

Вторият компонент е пазарната премия. Тя отразява търсенето и предлагането на конкретния продукт на пазара. Какво би станало при понижаване на производството на рафинериите и монетните дворове глобално, но високо търсене на златни кюлчета? Тяхната пазарна премия ще нарасне, респективно крайната им цена ще се повиши. Ако спредът между курс „купува“ и курс „продава“ остане без промяна, цената, на която потребителите могат да продадат своето инвестиционно злато на търговците на злато, също ще е по-висока.

Същото е въздействието и върху отделните продукти. Ако рафинериите са понижили производството на по-малки кюлчета, но тяхното търсене не се промени или нарасне, ценовият компонент също ще се покачи, водейки до по-високи крайни цени „купува“ и „продава“.

Ценови спред

Разликата между курсовете „купува“ и „продава“, които реномираните търговци на злато посочват ясно за всеки отделен продукт, се нарича ценови спред или ценови марж. Както пазарната премия, спредът се определя от търсенето и предлагането на конкретния продукт. Но при него понякога се взимат предвид фактори като наличните количества злато на пазарите или ценовата волатилност.

И спот цената, и премията, и спреда могат да търпят промени. Нещо повече, различните продукти могат да имат различна премия, даже и да съдържат еднакво количество чисто злато. Да видим защо.

Някои примери за различен спред и премия

Разликите в цената са породени точно разликите в премията, спреда или и двете едновременно. Относително често монетите от една тройунция Американски орел са по-скъпи от едноунциевото австралийското кенгуру. Причината? Понякога Американският монетен двор не може да произведе достатъчни количества, за да отговори на високото търсене. Това покачва пазарната премия на монетата, респективно и крайната ѝ цена.

Вижте повече по темата: С кои рафинерии и монетни дворове работи Tavex

До голяма степен заради естествената премия кюлче от една тройунция Valcambi има малко по-ниска ценова премия от например монетата от една унция златна австрийска филхармония. При равни други условия е по-евтино да се произведе кюлче, отколкото монета с еквивалентно съдържание на злато и чистота.

Не на последно място, продуктите, произвеждани в ограничен тираж като австралийските лунари, от които няма ново предлагане, може да имат много по-висока премия и спред в сравнение със серийно произвежданите такива. Техният дизайн се променя ежегодно в зависимост от годината на китайския календар и те се произвеждат в точно определени бройки за всяка тегловна стойност. Затова монетите от минали издания могат имат по-висока крайна цена от монети със същото златно съдържание.

Ценовата премия е единствената надценка, която потребителите плащат при покупката на инвестиционно злато – няма допълни такси и комисионни. Единствените други възможни разходи са свързани със съхранението и доставката му до адрес. Последните могат да се избегнат лесно, даже и при онлайн поръчките, като продуктите се вземат от физически офис. Опазването на физическото злато е отворен въпрос, отговор на който може да даде единствено самият купувач.

Съхранение на физическото инвестиционно злато

Инвестиционното злато е физическа вещ (монета или кюлче) и съхранението му е важна част от вложението. Макар да се въздържаме към конкретни препоръки, нашият съвет би бил този аспект на инвестирането да не се пренебрегва. Обикновено изборът се свежда до съхранение в жилище, външен сейф или трезор.

Вижте повече по темата: 6 съвета за сигурно съхранение на злато и сребро в дома от Питър Шиф

В зависимост от личните предпочитания, количеството притежавано злато и нивото на толерантност към риск на всеки отделен инвеститор, вложението в сигурност може да варира от никакво (например при скриване на кюлчетата или монетите у дома), през постоянно повтаряща се такса (наем на трезор или сейф), до еднократна, но потенциално по-висока (изграждане или закупуване на сейф в жилище).

В случая на инвестиционното злато малки физически обекти могат да носят много голяма стойност. Златно кюлче 100 г Valcambi има размери от 27 x 47 x 4,50 мм. Към момента на писане цената му е над 11 хил. лв. или 5500 евро. Респективно съхранението им не изисква задължително огромни пространства.

Плюсове и минуси на физическото инвестиционно злато

Вложителите в инвестиционно злато получават много предимства. Сред важните е фактът, че имат експозиция до глобалната спот цена на златото срещу относително малка и еднократно заплатена премия. Затова и неговата популярност е все по-голяма.

Вижте повече по темата: Търсенето на инвестиционно злато постигна осемгодишен рекорд

Увеличеното търсене се наблюдава глобално, а на конкретни пазари, включително на Балканския полуостров, от години има тенденции на растеж.

Предимства на инвестиционното злато

 • Инвестиционното злато е един от най-добрите инструменти за дългосрочно запазване на покупателна способност;
 • Покупката му е лесна, бърза и достъпна, а същото важи за продажбата;
 • Златните кюлчета и монети съхраняват голяма стойност в малък физически обем;
 • Физическото инвестиционно злато се разглежда като актив, сигурен колкото парите в Европа;
 • Много продукти от тази категория са законно платежно средство и днес;
 • Освен потенциалните разходи за доставка и съхранение, няма допълнителни комисионни или такси, които потребителите плащат. Така стойността на инвестицията не се понижава във времето, какъвто е случаят при много други инструменти;
 • Търговията с инвестиционно злато е освободена от данък върху добавената стойност;
 • Между собственика на физическо инвестиционно злато и актива му не стои трета страна – дори при форсмажорни ситуации или катаклизми златните монети и кюлчета са на разположение и могат да бъдат обменени срещу валута или самите те използвани като такава. Така влагащите в инвестиционно злато са на практика независими от други институции – предимство, което не могат да получат от нито един друг актив;
 • Тъй като златните кюлчета и монети се предлагат в голяма гама от размери, те осигуряват гъвкавост, широк избор и достъпност както на покупката, така и при потенциалната продажба;
 • То е познато и признато по целия свят и се търгува на предварително ясна цена, с което осигурява на притежателите си неограничени възможности за използване на инвестираните в злато средства, особено в случай на нужда;
 • Изхождайки от предишното, инвестиционното злато е високоликвиден актив – т.е. може да се обмени бързо и лесно срещу друга валута, в случай на нужда;
 • Позволява запазването на много голяма стойност в малък физически обем;
 • Покупката му е анонимна и до определени суми не изисква посредничеството на трета страна;
 • Физическото злато е вечно;
 • Може да се използва като подарък;
 • Златните монети и кюлчетата PAMP имат артистичен дизайн, носещ естетическа добавена стойност.

Недостатъци на инвестиционното злато

 • Трябва да се осигури сигурно място за съхранението му – това може да както плюс, така и минус, в зависимост от конкретната ситуация и потребности на потребителя;
 • Ако монетите или кюлчетата са повредени, може те да не могат да се купят на своята цена като инвестиционно злато, а като скрап злато. Трябва да се има предвид, че по съвременните монети не се допускат наранявания, а кюлчетата не трябва да се изваждат от своята защитна опаковка, която често изпълнява и функцията на сертификат за автентичност;
 • Препоръчително да се купуват продукти от реномиран дилър с история на пазара, който работи директно с най-познатите рафинерии и монетни дворове на пазара, тъй като съществуват фалшификати;
 • Инвестиционното злато не носи дивидент, респективно то не е инструмент, осигуряващ пасивна доходност.

Заключение

Потребителите следва да подберат внимателно продуктите, отговарящи на техните конкретни инвестиционни цели, за да съставят правилно портфолио от инвестиционно злато или да диверсифицират част от портфолиото си към златните монети или златните кюлчета. Тъй като потребителите закупуват физически обекти, те трябва и да съобразят съхранението им. Не на последно място, трябва да пазаруват от реномирани търговци, по възможност опериращи от дълго време на пазара или пазарите и работещи директно с най-големите рафинерии и монетни дворове.

Покупката на инвестиционно злато носи много предимства за инвеститорите, повечето от които са уникални за този актив. Неслучайно златните монети и кюлчета се използват като пари от хилядолетия. Те остават такива и до днес, тъй като са законно платежно средство.

Започвайки от това, че златните кюлчета и монети са един от най-добрите активи за съхранение на покупателната способност в дългосрочен, преминавайки през възможността да бъдат закупени и продадени глобално и стигайки до факта, че физическото инвестиционно злато може да се използва при спешна нужда даже и при много сериозни катаклизми, не е изненадващо, че този актив се радва на все по-голяма популярност по света, особено в контекста на висока инфлация, геополитическа нестабилност и рискове за икономическите системи.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още