Добавете ценово известие

Некоректни практики на пазара на физическо инвестиционно злато и сребро в България

Публикувано от Tavex в категория Златен вестник на 22.02.2013
Цена злато (XAU-BGN)
4347,63 BGN/oz
  
- 49,73 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
51,40 BGN/oz
  
- 1,28 BGN

През последните десетина години инвестиционно злато и сребро се откроиха като едни от най-печелившите, ликвидни и нискорискови инвестиции на световните пазари. В България ролята на тези два благородни метала, като част от инвестиционния портфейл на българина, започна да добива популярност едва по време на последните няколко години (от началото на финансовата криза насам).

Напълно закономерно разрастването на един пазар води до появата на редица нови фирми, организации и институции, които да се конкурират в предлагането на тези два инвестиционни продукта. Конкуренцията е напълно естествен пазарен механизъм, който работи в полза на крайните клиенти, предлагайки им по-ясно, прозрачно и достъпно ценообразуване, по-приветливо и любезно обслужване, по-коректно и по-професионално консултиране.

За съжаление обаче, когато един пазар е сравнително нов и непознат за населението, бързо се появяват редица некоректни практики, които умишлено или неумишлено заблуждават, или дезинформират клиентите, поставяйки ги в по-неизгодно положение. Именно появата на тези практики e причината за тази статия, като се надяваме тя да успее да внесе яснота относно най-често използваните търговски трикове и да помогне на потенциалните инвеститори да вземат възможно най-информираното решение относно бъдещето на своите спестявания. В следващите редове ще представим често срещани некоректни практики и какво реално означават те за вас и вашите средства.

Сетификат за автентичност на инвестиционно злато?

Цените ни за инвестиционно злато са по-високи, тъй като издаваме сертификат за автентичност.

Това е една от най-често използваните заблуди на пазара за злато. Сертификатите за автентичност на златните и сребърните продукти се предоставят от самия производител (рафинерия или монетен двор), а не от търговеца/дилъра на инвестиционно злато.

10 грама златно кюлче PAMP Фортуна

Докато повечето златни кюлчета имат свой уникален сериен номер и се предоставят във вакуумирана опаковка, където ясно са индикирани производителят, пробата и името на техническия експерт, който удостоверява истинността на данните, то при златните монети случаят е различен. Много от монетите не идват със сертификати за автентичност, тъй като производителят не ги предлага, и гаранция за автентичността на монетата е качеството и сложността на самата изработка, както и фактът, че те са законно платежно средство в страните, от които произхождат.

В международен план, с течение на времето се е утвърдил стандарт за търговия с инвестиционни златни монети, при който сертификатите за автентичност не са необходими и не се предлагат от производителите. Обикновено, единствено капсулованите или колекционерските монети идват с такъв сертификат. Всички сертификати, които не са издадени от рафинерия или монетен двор, са в най-общи линии хартийки без никаква стойност и по-скоро спекулация от страна на продавача.

Лице на 1 унция златна монета Виенска Филхармония доставка до 6 седмици

1 унция златна монета Виенска Филхармония

Продаваме 4549,00 лв. 4477 4477,00 4549 4549,00
Купуваме 4477,00лв.
Сравнение Известие Добавете към количката

Замислете се – ако е толкова лесно да се фалшифицира една монета, представете си колко по-малко усилие изисква издаването на такъв сертификат и каква стойност би имал той. Казано по друг начин – ако Австрийският монетен двор не издава сертификат за монетите „Виенска филхармония“, защо е необходимо издаването на такъв сертификат от търговеца, какво точно гарантира той и как добавянето на една ненужна хартийка би могла да оскъпи инвестиционния продукт?

Ново инвестиционно злато?

Златото, което ние продаваме е по-скъпо, защото монетите са чисто нови и идват от монетния двор.

Тази практика е много некоректна към клиентите, защото всява ненужен страх. Целта и е да заплатите многократно по-висока цена за един и същи продукт. Инвестиционните монети имат определени характеристики, на базата, на които трябва задължително да се изкупуват обратно от търговците на пазара на злато. Ако клиентите са ги съхранявали правилно, то монетите са чисто нови така или иначе, независимо, че са били собственост на друг клиент преди това. Сами разбирате, че ако всички монети идват от монетния двор еминент, то съответният търговец не ги изкупува обратно или поне не ги изкупува, като инвестиционен продукт, а на цената на златото, но като материал, което е по-евтино.

Вижте повече по темата: Какво е инвестиционно злато

Такива търговци обикновено не познават индивидуалните условия за съхранение на инвестиционните продукти и не запознават клиентите си с това как трябва да съхраняват всеки един продукт. Типичен пример е фактът, че някои търговци продават монети Китайска панда в капсули, при условие, че Китайска панда е монета, която трябва да бъде съхранявана в оригиналната силиконова опаковка, както пристига от монетния двор, и поставянето в капсула унищожава инвестиционната и стойност.

аверс на китайската златна монета Панда, инвестиционно злато реверс на китайската златна монета Панда, инвестиционно злато

На второ място, следва да се отбележи, че тази практика е заблуждаваща и в още едно отношение. Когато един търговец ви казва, че продаваните от него продукти са чисто нови, той съвсем ясно ви намеква, че същите продукти при неговите конкуренти са едва ли не стари и неподходящи за инвестиция, което си е чиста проба заблуда. Истината обаче е съвсем различна – всеки един реномиран дилър/търговец на инвестиционно злато поддържа търговски взаимоотношения с монетни дворове и рафинерии, от които получава доставки на чисто нови продукти. В този смисъл, той продава, както чисто нови инвестиционни продукти, така и продукти, които са били изкупени обратно от клиенти, но отговарят на стриктните изисквания за съхранение и обратно изкупуване.

Гръб на 3 грама златна монета Китайска панда 2023 Изчерпан

3 грама златна монета Китайска панда 2023

423 423,00 549 549,00
Купуваме 423,00лв.
Сравнение Известие Добавете към количката

Казано по-просто, всяко едно твърдение от дилър/търговец, че „нашите монети са по-скъпи, тъй като са чисто нови“ е първо опит да се опетни името на конкуренцията, да се демотивира самият клиент да търси по-добри условия, както и много плосък и изключително неверен аргумент за по-високата цена на продукта.

Покупко-продажба на инвестиционно злато извън офис

Понякога можете да чуете фразата: “Нека се срещнем в някое кафене или ресторант?” Препоръчваме ви да не се доверявате, когато се сблъскате с подобно отношение.

Инвестиционното злато и сребро са финансови активи и професионалното търгуване с тях изисква съответните средства. Ако ви предлагат среща извън търговския си обект(и), поради липса на такъв, то не очаквайте нищо позитивно. Или става въпрос за абсолютна измама, или се опитват да ви подведат, като ви продадат неликвиден продукт, който по-късно няма да изкупят обратно на справедлива цена, или ще ви продадат повредени продукти, за които обратната цена ще е далеч по-ниска.

Различни варианти на липсваща цена “купува”

В други случаи търговецът може да няма ясно видима цена, на която изкупува обратно инвестиционните златни продукти. В този случай може да чуете няколко различни реплики, но всички те водят към едно и също – силно вероятен опит от страна на продавача да ви подведе. Да разгледаме някои от най-популярните фрази и какво реално означават за вас като купувач:

Вариант 1: Не се посочва цена за обратно изкупуване на злато

Тук репликата може да е:

Не се притеснявайте, че имаме само цена за продажба, Вие ще продавате след много време и не е от значение, че нямаме цена за покупка.

Това е заблуда в по-малък мащаб от разгледаните по-горе, но все пак е заблуда. Идеята е много проста. Продавачът знае, че понякога се налага инвестицията да се ликвидира много по-рано, отколкото е предвидено и знае, че първо ще потърсите този, който ви е продал продукта. Тогава осъзнавате, че вашият продукт не е ликвиден, защото нито един търговец няма актуална пазарна цена за него.

В крайна сметка, същият търговец, който ви е продал продукта, ще предложи да го купи на ценови нива за благородни метали под борсата (т.е. като злато за материал, а не като инвестиционен продукт, който се купува на нива близки до борсата и обикновено по-високи от нея). На такива грешки често се поддават хора, които искат да закупят нещо изключително евтино и не осъзнават, че някой ден ще трябва да го продадат и така сами се поставят в губеща ситуация.

Вариант 2: Продуктът е световно ликвиден (но отново няма ясна цена за изкупуване)

В този вариант отново не виждате цена за обратно изкупуване на продукта, променяща се регулярно, но репликата на търговеца на злато може да звучи по горе-долу следния начин:

Продуктът, който Ви продаваме, е напълно ликвиден навсякъде по света.

Това е заблуда от сериозен мащаб, която води до сериозна загуба, особено при по-големи инвеститори. Идеята е, че продуктът може действително да е ликвиден по цял свят, но когато няма кой да го изкупи на честна пазарна цена във всеки един момент, то от ликвиден, той автоматично става подценен и труден за ликвидиране. Не се подвеждайте да купувате продукти от институции, които не могат да Ви ги изкупят обратно във всеки един момент.

Вариант 3: Купуваме всички продукти на обща цена на грам

При този сценарий е вероятно да чуете:

Имаме една обща цена за изкупуване на всички инвестиционни продукти за грам.

При този пазарен трик ситуацията реално е следната: вие получавате по-ниска цена за злато и сребро за материал, а не като за инвестиционен продукт. Това е още един начин да ви купят продуктите евтино, ако не сте се заинтересували достатъчно на каква цена продавате. Реалността е, че всички инвестиционни продукти имат различни цени за изкупуване, които се определят спрямо търсенето и предлагането на международните пазари и няма как цената да е обща.

Златна монета от 100 000 японски йени, инвестиционно злато Златна монета от 100 000 японски йени, инвестиционно злато

Източник: Numista

Разбира се, трябва да имате предвид, че няма търговец/дилър, който да има актуални цени „купува“ и „продава“ за абсолютно всички видове съществуващи златни и сребърни продукти. Например, златните 100 000 йени може да са много популярна и ликвидна монета в Япония, но те нямат същия статут в Европа и едва ли има дилър, който има актуални цени „купува“ и „продава“ точно за този продукт.

Хронична липса на наличност на инвестиционно злато

Да, ще ви доставим 1 кг златни кюлчета, но ни трябва капаро от 100% и един месец срок доставка.

Извън някои редки ситуации, в които може да се наблюдава недостиг на физическо инвестиционно злато глобално или някакви проблеми с веригата на доставките му, подобна реплика може да не е признак на логистичен проблем при доставката, а по-скоро сигнал, който може да ви индикира потенциални проблеми при обратното изкупуване. Очевидно фирмата не разполага с ресурс и наличности и ако някой ден решите да продадете този 1 кг, то те буквално няма да имат паричния ресурс, за да ви закупят продуктите обратно, което за вас ще доведе до изпускане на момента, в който сте решили да продавате. Другият вариант е да ви ги изкупят много евтино, което отново е вид заблуда. Нормалното капаро за гаранция на сделка под 2 кг. е не повече от 10% и 2 седмици срок доставка. За сделки над 2 кг инвестиционно злато е нормално да се изисква 100% авансово плащане.

Препоръчване на неинвестиционни продукти

Тук отново може да има различни вариации на общата тема, която е препоръчване на продукти, различни от инвестиционно злато. В общия случай могат да ви бъдат препоръчани нумизматични (колекционерски) продукти или бижута. По-екзотичният сценарий е търговец, който обикновено не се занимава с инвестиционно злато, да твърди, че може да ви продаде такова. Ето как изглежда всяка от тези ситуации.

Вариант 1: Изберете нумизматика, не инвестиционно злато

Както се разбира, тук репликата е:

Инвестирайте в нумизматика.

Това е заблуда, която се възползва от незапознатостта на потенциалния клиент с концепцията за инвестиция в злато. Търговията с продукти с нумизматична стойност изисква много специфични познания. Пазарът за такива продукти е много по-различен и не зависи толкова от борсовата цена на златото, колкото от възрастта на монетата, нейната рядкост и качеството на изработка.

Не препоръчваме инвестиция в продукти с нумизматична стойност, освен ако не сте специалист в тази област. Нумизматиката е страст, големи познания и емоция. Тя не е с цел инвестиция, а с цел удоволствие. Надценките са големи, ликвидността ниска, а вероятността да ви подведат – голяма.

Вариант 2: Влагайте в бижута

Инвестирайте в бижута.

Не се поддавайте на тази заблуда. Един златен или сребърен продукт може да се разглежда като инвестиция тогава, когато неговата цена при покупка или продажба е максимално близка до борсовата цена на съдържащото се в него чисто количество благороден метал. Бижутата не могат да бъдат инвестиция, тъй като при покупка на бижута клиентът заплаща освен цената на вложеното злато или сребро, труда на бижутера (който по груба оценка е между 25% и 100% от стойността на вложения материал) и ДДС върху цялата данъчна основа.

При обратна продажба ще ви бъде изплатена единствено цената за скрап злато в зависимост от каратите на бижуто. Другият основен риск е клиентът да получи бижута с различна от поръчаната проба. Подобно ощетяване в каратите изобщо не е нетипично за пазара на бижута и е често срещано по нашите географски ширини (типичен пример е така нареченото „гръцко“ злато, което е маркирано като проба 585 или 14 карата, но всъщност пробата му е значително по-ниска).

Вариант 3: Покупка от търговец, който обикновено не се занимава с инвестиционно злато

Ние не се занимаваме точно с инвестиционно злато и сребро, но ще ви продадем инвестиционни продукти.

Не купувайте инвестиционно злато от хора, чиято дейност е различна, макар и тя да е сходна. Това, че един търговец се занимава със злато под една или друга форма, не го прави адекватен партньор за инвестиционно злато. Възможността да ви подведе, дори и несъзнателно поради незнание, е голяма.

Други тънки моменти при покупката на инвестиционно злато

  • Пазаруване онлайн – при покупка онлайн, бъдете изключително внимателни. Доверявайте се само на международно признати дилъри на инвестиционно злато и сребро и то в България, за да не получите продукти в състояние, което трудно ще продадете после.
  • Предлагане на цена “купува” по договаряне – това е един от най-често срещаните пазарни трикове. Замислете се, защо цената „продава“ на този търговец е твърда, а цената „купува“ – по договаряне. Реалността е, че иска да ви купи продуктите на нечестна спрямо пазара цена или просто се опасява, че не може да защити цената си, ако някой поиска да му продаде по-голямо количество инвестиционни продукти. Внимавайте с такива търговци.
  • Купуване от фирма едноличен търговец – напоследък се появиха редица фирми от по един-двама души, които правят опити да продават, базирани на всички горепосочени спекулативни и некоректни практики. Имайте предвид, че търговията с инвестиционно злато и сребро изисква апарат от различни тесни специалисти за да функционира коректно спрямо пазара. Има нужда от професионални логистици, търговци, пазарни анализатори, финансисти, статистици и не на последно място професионално и любезно обслужване на място при всяка своя локация. Ако не разполага с подобен апарат една фирма или институция, няма как дори да познава методиката на търговията с инвестиционно злато и сребро.
  • Обещания за бърза печалба и краткосрочни прогнози – често можете да познаете заблудата още при самия разговор с търговеца. Обещания, че ще спечелите бързо краткосрочни прогнози за няколко месеца напред и прочие, са търговски трикове, целящи да отклонят вниманието Ви от несъответствията, които ще се случат при предстоящата сделка. Не забравяйте, че целта на закупуването на инвестиционно злато и сребро е да запазите покупателната способност на своите пари, а не да спечелите бързо. Казано по друг начин, инвестицията във физическо злато и сребро е дългосрочна инвестиция, а не краткосрочна спекулация.
  • Инвестиционно сребро без ДДС – не правете тази грешка никога. Вероятността да попаднете в ситуация, в която не искате, е огромна. Спазвайте законите, макар и понякога те да не ви изглеждат напълно адекватни.

Коментари

  • Иван Христов преди 11 години

    Просто трябва да се внимава с какви търговци се захващате,затова ползвайте само доказани търговци на инвестиционно злато и сребро

Препоръчваме Ви да прочетете още