Добавете ценово известие

Как да защитим своите спестявания чрез балансиран портфейл

Публикувано от д-р Красимир Петров в категория Златен Вестник брой 18, Лични финанси на 07.02.2023
Цена злато (XAU-BGN)
4323,55 BGN/oz
  
- 3,68 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
55,05 BGN/oz
  
- 0,16 BGN
спестявания, златни монети от инвестиционно злато

Геополитическа, политическа, икономическа и борсова криза поставят пред инвестриторите една съвсем нова, несигурна, предизвикателна и напълно непозната среда за инвестиране с рискове да загубят немалка част от спестяванията си.

Светът в криза

Живеем в несигурни времена. Спестяванията и доходите на населението бързо се обезценяват от галопиращата инфлация по целия свят. Хората са принудени да инвестират за да запазят нещичко. Светът бе изправен едновременно пред енергийна и продоволствена (хранителна) криза далеч преди началото на войната в Украйна, а тя значително задълбочи тези проблеми. Светът е официално изправен и пред глобална икономическа рецесия, а по-всяка вероятност всъщност вече от няколко месеца световната икономика се свива – и това е само началото.

Вижте повече по темата: Анатомия на всяка икономическа криза

Несигурността допълнително се влоши с настъпването на войната в Украйна; с ексалиращите санкции към Русия, която е основен източник на суровини в света; със затягането на енергийните доставки към Европа; и със забавянето или спирането на множество индустрии в Германия следствие на дефицит от природен газ. Русия официално анексира четири региона от Украйна. Двигателят на Европейската икономика е на колене. Италия избра крайно-дясна политическа партия с нео-фашистки уклони; Турция е изправена пред фалит със сриваща се валута и официална годишна инфлация около 100%.

Вижте повече по темата: На живо от САЩ – гледаме спукване на имотен балон в реално време

Китайския имотен балон вече се спука, а той по размери е съпоставим с всички останали жилища по света и е прието да се счита за най-големия инвестиционен клас в света. Но най-голямата глобална геополитическа несигурност си остава напрежението в Тайван. Потенциалното нападение и анексиране на Таиван от Китай поставя пред света непреодолими геополитически проблеми.

прасе пренася кошница със спестявания чрез балансиран портфейл от акции, инвестиционно злато, пари в брой и имоти

Ковид също доведе до частични затваряния на световната икономика и наруши добре смазаната глобална верига от доставки на ресурси и производствени компоненти. Той принуди правителствата да стимулират икономиките си с дефицити, финансирани с директно печатане на пари, което влоши картината на задлъжнялост и инфлация и ограничава понастоящем възможността за повторно стимулиране.

Борси в криза

Несигурността допълнително се утежнява от обстоятелствата, че предвид влошаващата се галопираща инфлация, централните банки са възпрепятствани за първи път от 50 години насам свободно да стимулират икономиките с бързо сваляне на лихвите; по-скоро обратното, те всъщност са принудени да продължават да вдигат лихвите, въпреки навлизане на икономиките им в рецесия.

Вижте повече по темата: Акции, злато и инфлация – какво се случва при ръст на лихвата

Лятно-есенните месеци на 2022 г. засвидетелстваха серия от неконтролируеми валутни и борсови сривове. На валутните пазари се сринаха както японската йена, така и британският паунд и еврото. То бе съпътствано с тежки загуби на борсите и на акции, и на облигации. Извън полезрението на мас-медиите остана пълния крах на британската борса, където едновременно се срина както лирата, така и гилта (британската държавна облигация). Пазарът за оглигации рухна и замръзна, купувачите се изпариха, дългосрочните лихви излетяха за седмица с над 1,5%, което представляваше рекорд за последните 300 години британска финансова история, свързана с десетки борсови паники, крахове, войни и прочее.

Инвеститори пред дилема

В среда на световна геополитическа, икономическа и борсова криза, инвеститорът е изправен пред дилемата как да запази своите спестявания предвид растящата всеобща несигурност, галопиращата инфлация, бързо-обезценяващите се валути и балонизирания пазар на жилища и борси за акции. Всичко е под риск за срив, а инфлационната среда може както да се влоши, така и бързо да обърне към дефлация. Подобна среда не е имало от 70-те години на миналия век и стандартните подходи за формиране на порфейл са подчертано неадекватни за съвременната политико-икономическа среда. Мнозинството от добре установени портфейли страдат от сериозни пробойни. Един кратък обзор би трябвало да ви накара да се замислите за техните недостатъци в търсене на по-адекватно решение:

  1. Кеш

Този портфейл се състои от 100% кеш, т.е. пари в брой. Той има предимството, че запазва номиналната стойност на спестяванията, но е изложен на пълен риск от инфлация и валутна обезценка. При текуща инфлация от над 10%, спестителите са обосновано уплашени и всячески бягат от кеша в какво ли не, само и само да не се обезценява.

  1. Кеш и депозит

Този порфейл се състо от кеш и депозит, разбити в някаква пропорция. Предвид де факто нулевите лихви по депозитите, те изпълняват фунцията на кеш и порфейла страда от същите недостатъци както и кешовия портфейл.

  1. Недвижими имоти и депозит

Традиционния български портфейл се състои от недвижими имоти и депозити. Това е традиционния портфейл на повечето народности с неравити финансови пазари и слаба инвестиционна култура. Този портфейл е традиционен, понеже е доказал своята ефективност в голяма част от времето и историята. Дилемата днес е, че този портфейл е абсолютно неприложим заради свръх-надутите цени на жилищата, т.е. така-наречения жилищен балон, носещ риск от спукване и потенциални огромни загуби от жилищната инвестиция.

Вижте повече по темата: Кога да очакваме нов взрив на имотен балон

Както показа периода на Глобалната финансива криза от 2009-2013 г., цените на жилищата се сринаха от 30% до над 50%, а потребителската инфлация изяде огромна част от позицията в кеша, така че близо половината от портфейла бе заличена за няколко години. Тогава много хора обедняха, а немалко изгубиха жилищата си и банкрутираха. Понястоящем жилищата са още по-надценени, инфлацията значително по-голяма и този портфейл носи риска от повторение с още по-големи загуби. Този портфейл сега е абсолютно неадекватен.

  1. Арабски портфейл

Традиционния арабски портфейл се състои от приблизително равни порции злато, недвижими имоти и бизнес. Той е несъмнено подобрение от предходните три и също така се справя значително по-добре в кризисна обстановка, но както имотите, така и бизнеса са изложени на сериозен риск в условия на криза, докато златото компенсира значително предходните рискове.

Вижте повече по темата: Кои активи съхраняват най-добре покупателната способност при криза

Изобщо златото е инвестиция пар екселанс в условия на криза и ключов елемент от защитата на всеки портфейл. Този портфейл може да се модифицира с известно увеличение на дела на златото до 40-50% за допълнитена компенсация по време на криза. Но основния му недостатък си остава липсата на кеш, който е ключов елемент в условия на криза както за оцеляване, така и за инвестиране в активи, чиито цени се сриват и стават изгодни за покупка.

  1. Еврейски портфейл

Еврейския портфейл е добре известен и популярен. Твой включва 1/3 кеш, 1/3 злато и 1/3 недвижими имоти. Наличието на кеша му дава огромно предимство пред арабския порфейл, тъй като позволява в условия на криза да се купуват евтино обезценени активи. При ниска и стабилна инфлация този порфейл дава отличен баланс от защита и доходи. Но в настоящата инфлационна среда, позицията на кеша е твърде голяма и това е по своята същност неговия основен недостатък. Портфейлът може да се подобри значително с намаляване на кеша до 20% и балансирано увеличеие на златото и на недвижимите имоти съответно до 40%, тоест 20%-40%-40% или нещо подобно.

  1. Американски портфейл

Традиционния американски портфейл се състои от приблизително равни дялове акции и облигации. Рискът му се модифицира според възрастта на инвеститора – младия инвеститор може да има дори 70-80% акции, докато възрастния инвеститор намалява дела на акциите си до 20-30%. Разбира се, немалко американци притежават собствено жилище, което допълнително балансира риска на портфейла.

Но този портфейл е особено неадекватен в съвременната икономическа среда на покачващи се лихви: облигациите се обезценяват, акциите не растат и даже падат, а жилищния балон е на път да се спука. Както показа глобалната финансова криза, загубите за повечето американци бяха катастрофални предвид срива в акциите и в жилищата, а защитата от облигациите бе твърде неадекватна. През 1970-те този портфейл бе също неадекватен предвид срива в облигациите, нулевата доходност на акциите, неадекватния ръст на жилищата и всеобщата инфлация изяждаща възвръщаемостта и от трите компонента. Основния недостатък на американския портфейл е липсата на злато за хеджиране на инфлацията и риска от несигурността и валутна девалвация. Освен това ниската доходност на облигациите, в комбинация с риска от растящи лихви, прави облигациите особено нежелана част от портфейла, която трябва да бъде значитело намалена или дори елиминирана. В известен смисъл, американския портфейл би бил особено подходящ, ако облигациите просто бъдат заменени със злато, а акциите подбрани за съвременната инфлационна среда.

Анализирайки недостатъците на всеки един от предходните портфейли, както и препоръчителните им модификации, можем да изведем и стигнем до така-наречения “балансиран” портфейл, който е всъщност добре известен и популярен в по-далечното минало (няма нищо ново под слънцето) и препоръчван от немалко специалисти като особено подходящ за дребния и средния инвеститор в съвременната среда.

Балансиран портфейл за спестявания 

Основното достойнство на балансирания портфейл е, че значително подобрява рисковия профил на всичките предходни портфейли и определено може да се определи като най-добрия и най-подходящия за икономическата обстановка през идните години; в известен смисъл, това е идеалния портфейл за съвремието.

Портфейла се състои от 25% кеш, 25% недвижимости, 25% злато и 25% акции. Отбележете, че сърцевината на портфейла е златото. То е основния защитен елемент в условия на криза и несигурност. Функцията на кеша е да дебне за изгодни сделки при евентуални борсови или бизнес сривове. Функциите и предимствата на недвижимите имоти са ни до болка известни. Функцията на акциите са доходност и капиталова печалба, както и защита от инфлацията, тоест акциите изпълняват двуяка роля. Те обаче, не трябва да имитират широк пазарен индекс, а да бъдат фокусирани върху ресурсни/суровинни компании, тоест върху компании произвеждащи суровини като енергия, храни или минерали/метали. В условия на инфлация, тези компании по правило печелят много от инфлацията и техните цени мога да изпреварят инфлацията дори когато широките борсови индекси вървят надолу, тоест те ви дават възможност да “печелите” от инфлацията. Разбира се, всяка компания си има свой собствен риск и тези компании като цяло се смятат за “високо-рискови”, така че експозицията ви към тях трябва да бъде ограничена до максимум 20-25% разпределена между 5-10 добре-проучени компании.

Забележете, че портфейла се справя отлично в инфлационна среда, където всичко освен кеша върви нагоре. В дефлационна среда пък златото и кеша ще са особенно ценни балансьори. Портфейла би работил както в бум (растеж), така и в бъст (криза). Тоест дали бума е инфлационен или дефлационен или пък кризата е инфлационна или дефлационна, портфейла ще ви защити надеждно.

Разбира се, желателно е всеки да модифицира този портфейл в рамките на разумното според неговата лична финансова ситуация, възраст и рисков профил. Някои несъмнено ще предпочетат повече недвижимост, други повече злато; повечето може би ще намалят кеша до 20% или дори до 15%. Всеки си има своята индивидуалност; всеки си има своите предпочитания и разбирания; всеки си има своите очквания – тези които очакват тежка криза може да вдигнат златото дори до 40%, а тези които са по-оптимистични — да вдигнат акциите или жилищата. Важното е следното: каквото и да се случи, портфейла ви да не пострада сериозно.

Два заключителни въпроса

Какви са основните недостатъци на този портфейл? Разбира се, този портфейл, макар и “идеален”, си има и своя основен недостатък — ограничен ръст в добри времена. Тоест, ако кризата не се материализира или интервенции на пазара смекчат кризата, вашия портфейл ще даде сравнително добри резултати, но в никакъв случай няма да са отлични или блестящи. Тоест, за ниския риск се плаща с цената на ниска потенциална възвръщаемост; но пък ако риска се реализира, този портфейл вероятно ще се представи блестящо.

И накрая, може би вече се чудите следното: ами защо досега не съм чувал за този “перфектен” портфейл? Отговора е съвсем прост и логичен: повечето финансови институции нямат интерес да промотират този портфейл, тъй като те печелят твърде малко от него.  Освен това, те не искат да ви плашат с прогнози за кризи, а пък ако кризата дойде и изгорите, то това си е ваш проблем, а не техен. Затова, нашия съвет е прост – инвестирайте благоразумно.

Какво бих могъл да направя със своите спестявания?

  • Разполагате с до 10 хил. лв.

Ако притежавате спестени под 10,000 лева, просто няма какво да правите в момента с тези пари и трябва да се фокусирате върху повишаване на месечните си доходи и затягане на разходите

  • Имате около 20 хил. лв.

Тогава препоръката е съвсем проста: обръщате 10,000 в ликвидно инвестиционно злато, а останалите 10,000 ги разбивате в две валути (например лев + долар) по 5,000 за да занижите валутния риск на кеша.

  • Имате около 100 хил. лв.

Обръщате около 40,000 лева в злато; 30,000 остават в кеш, разбити по 10,000 в различни валути; и с последните 30,000 си отваряте брокерска сметка и започвате бавно да изграждате в продължение на 6 месеца портфейл от 5-6 акции по 5-6,000 лева. Процесът с акциите е дълъг и бавен; образованието ви ще отнеме години, но възвръщаемостите си заслужават; в началото започвате с по-малки суми.

  • Имате около 250 хил. лв.

Обръщате около 100,000 в злато; оставяте около 80,000 в кеш, разбити примерно в 4 валути (лев, долар, лира, франк) и с останалите 70,000 инвестирате в борсата, примерно в 7 акции по около 10,000 лева.

 

Статията не е инвестиционен съвет. Тя отразява единствено мнението на автора.

Препоръчваме Ви да прочетете още