Срок за обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни.
Добавете ценово известие

Кое да избера - златни кюлчета или златни монети

Публикувано от Даниел Василев в категория Златен вестник на 23.10.2023
Цена злато (XAU-BGN)
4253,51 BGN/oz
  
- 29,14 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
49,92 BGN/oz
  
- 0,10 BGN
Карикатура на златни кюлчета и златни монети: Виенска филхармония, Френски франк, Канадски кленов лист, Австралийско кенгуру, Valcambi, Argor-Heraeus и PAMP.

Когато става въпрос за вложение във физическо инвестиционно злато, основният избор е между златни кюлчета и златни монети. Но какво носи на крайния потребител всяка от тях? Каква е разликата между Виенската филхармония и кюлче Valcambi от една тройунция, след като и двата продукта са 31,1 г злато с чистота 999,9?

Нека видим какви са приликите и разликите между кюлчетата и монетите.

Прилики между златните кюлчета и монети

Първата прилика е, че за да бъдат законово класифицирани като инвестиционно злато и кюлчетата, и монетите трябва да отговарят на конкретни изисквания. Една монета трябва да е:

  • произведена след 1800 г.
  • законно платежно средство (или да е била такова) в страната си на произход;
  • с чистотата от минимум 21,6 карата (проба .900 или повече);
  • не се търгува с надценка, надвишаваща спот цената на златото в нея с повече от 80%.

За да се третира като инвестиционно злато, едно кюлче трябва да има чистота от минимум 23,88 карата (.995). Върху трябва него да са посочени теглото, пробата, производителят и серийният номер. И двата вида инвестиционно злато са освободени от данък върху добавената стойност в по-голямата част от Европа и света, включително и в България.

Вижте повече по темата: Какво е инвестиционно злато

Втората прилика е, че много бързо могат да бъдат обменени срещу пари в брой. Tavex доставя на българския пазар продукти от едни от най-големите и реномирани рафинерии. Това ги прави високоликвидни по цял свят. При почти всички от тях цената им следва много близо спот цената на златото на глобалните пазари.

Вижте повече по темата: С кои рафинерии и монетни дворове работи Tavex

Най-важната обща характеристика е, че и двата вида продукти съхраняват успешно стойността на вложението във времето. От края на последния златен стандарт в САЩ на 15 август 1971 г., цената на златото нараства повече дори и от водещите борсови индекси.

Вижте повече по темата: Покупателната способност в Европа се опазва чрез инвестиционно злато – ето защо

Цената на златото в евро има среден темп на растеж от 9% от въвеждането на единната валута. Във времето тя изпреварва значително инфлацията.

Тегло на златните кюлчета и монети

Златните юлчета се предлагат в широк диапазон от тегловни стойности. Най-популярните от тях в България варират от 1 до 100 г. Рафинериите произвеждат кюлчета и с тегло до 1 кг, без да броим тези по стандарта „добра доставка“ от по 400 тройунции или 12,4 кг.

Най-малката историческа инвестиционна монета – френските 10 франка, съдържат 2,902 г чисто злато. По-големите исторически продукти достигат съответно 5,8 г (Наполеон с деноминация от 20 франка), 13,76 г (4 дуката Франц Йозеф) и 30,48 г при доста рядката в България монета с номинал от 100 крони, която също носи лика на австроунгарския император. „Най-масивната“ от историческите монети е тази с номинал от 50 мексикански песос, но тя отново не се среща твърде често.

Златни кюлчета PAMP, Valcambi и Argor-Heraeus и златни монети Виенска филхармония, Канадски кленов лист и Британия, държани в ръце.
Златни кюлчета PAMP, Valcambi и Argor-Heraeus и златни монети Виенска филхармония, Канадски кленов лист и Британия.

Сред съвременните инвестиционни златни монети единствено китайските панди се предлагат с тегло от по 1 и 3 г. Продуктите в тази категория обикновено варират от 1/10 тройунция (3,1 г) до една тройунция.

Производство, цена и ценова премия

Инвестиционните монети са красени от изящни и фини изображения. Освен символиката, историческата и художествената им стойност, те показват и автентичността на продукта. Детайлите на оригиналните монети се фалшифицира много трудно. Историческите носят и паметта за периода на златния стандарт, когато в действителност са се използвали в ежедневни разплащания. Както стана ясно, съвременните монети са законно платежно средство в страната си на произход.

Вижте повече по темата: Силните дами в света на инвестиционното злато

Освен мотивите, производителите добавят и различни защитни елементи. Само два примера са Канадският кленов лист и Британия. Всяка от тях има по няколко допълнителни защити, четири върху английската монета, даже без да броим самите мотиви върху тях. Другите рафинерии и монетни дворове също добавят различни детайли и нива на защита, които удостоверяват оригиналността на продукта. Разбира се, това не означава, че историческите инвестиционни златни монети не са сигурни, както ще видим след малко.

Златни кюлчета са произвеждани в цялата човешка история. В съвременния си вид те се появяват към XVIII в. в Англия. Целите пред тях са да са евтини за производство и да имат стандартни характеристики. Инвестиционните златни кюлчета, които познаваме днес, следват тази традиция. При равни други условия е по-евтино да се произведе кюлче с тегло от една тройунция, отколкото златна монета със съпоставимо съдържание на благородния метал. Затова, отново при равни други условия, ценовата премия при кюлчетата (надценката над спот цената на съдържащото се злато) е малко по-ниска, отколкото при монетите.

При по-големите кюлчета премията често е още по-ниска спрямо крайна стойност на самия продукт, защото производствените разходи представляват много по-малко процентно съотношение от нея. Но тъй като самите разходи за направата на изделието са сходни, независимо от размера на самия продукт, кюлчетата с по-ниски тегловни стойности в общия случай се търгуват при по-висока премия. Често тя е по-висока, отколкото при по-малките монети.

Вижте повече по темата: Инвестиране в злато, част 1: Инвестиционно злато

Освен производствените разходи, премията и маржът могат да зависят и от други характеристики: търсене и предлагане на пазара, промоционални кампании и наличности на конкретния дилър и други. В общия случай кюлчетата винаги могат да се продадат от клиент на търговец срещу стойността на съдържащото се в тях количество благороден метал. В някои ситуации при монетите е възможно да има допълнителна премия над спот цената, например при недостиг на конкретния продукт на пазарите.

Означава ли това, че трябва да забравим за монетите и другите по-малки продукти и да влагаме само в Valcambi, PAMP или Argor-Heraeus с тегла от по 100 г? Не непременно.

Делимост на вложението в инвестиционно злато

Един от важните аспекти на вложението в инвестиционно злато е т.нар. делимост на инвестицията. Ако разполагаме само с едно стограмово или по-голямо кюлче и ни трябват оборотни средства, ние нямаме как да го разделим и да продадем само част от него. В случай на нужда, ще трябва да продадем цялото си вложение.

Тук идва ролята на монетите и кюлчетата с по-ниска тегловна стойност. С тях можем да си осигурим по-голяма гъвкавост, когато ни е необходима, докато те все пак запазват покупателната ни способност. Затова за вложителя може да е по-добре да се сдобие с десет стограмови кюлчета, отколкото с едно еднокилограмово например. Той няма да спести много от маржа между курс купува и продава, но ще има значително по-голяма делимост на средствата си. Разумен вариант е вложението да бъде „разбито“ между продукти с различен вид и тегло. Част от него да е в големи продукти, а други дялове – в по-малки, които могат да се продадат срещу по-малки суми при нужда.

Опаковка и сертификат на инвестиционното злато

Златните монети се доставят в пластмасови капсули. При по-голям брой, кратен на десет, те могат да се доставят и в пластмасови тубуси. И двете форми на опаковка могат да бъдат отворени, макар че не е препоръчително това да се прави. За да се запази стойността им, по монетите не трябва да има никакви следи от докосване или каквито и да е наранявания.

Кюлчетата се доставят от самия производител в запечатана вакуумирана опаковка. Те не трябва да се изваждат от нея и целостта ѝ не бива да се нарушава. В противен случай ще загубите стойността им като инвестиционен продукт. На опаковката се посочват всички атрибути на кюлчето: производител, сериен номер, тегло, чистота и подпис на независим оценител за качеството. Върху повечето швейцарски кюлчета той е непосредствено до надписа essayeur fondeur, certified assayer или melter assayer.

Инвестиционно златно кюлче Argor-Heraeus в близък план, показващ вакуумираната защитна опаковка и гравираните характеристики на продукта.
Инвестиционно златно кюлче Argor-Heraeus в близък план, показващ вакуумираната защитна опаковка и гравираните характеристики на продукта.

Докато монетите почти никога не са придружени от документ за автентичност (в общия случай това е невъзможно, тъй като те нямат сериен номер, съответно няма как един документ да бъде съотнесен към конкретно изделие), инвестиционните златни кюлчета се доставят до клиентите със сертификат за произход и качество. Той е неразделна част от опаковката им. Важно е да се има предвид, че подобен документ може да издаде само компанията, която го е създала – рафинерията или монетният двор. Други институции не могат да удостоверят неговата оригиналност или съдържанието на благороден метал.

Преди да коментирам ролята и нуждата от сертификатите, независимо дали говорим за монети, или за кюлчета, първото ниво на сигурност е потребителят да купува инвестиционно злато от утвърден дилър, който доставя инвестиционните продукти директно от производителя. Търговецът гарантира за техния произход и качество, включително със своята репутация, а тя е от огромно значение в света на инвестиционното злато и сребро.

Вижте повече по темата: Некоректни практики на пазара на физическо инвестиционно злато и сребро в България

Независимо дали има, или няма сертификат, винаги следва да се проверят параметрите на един продукт. Това е и първото нещо, което ще направи дилър на инвестиционно злато, когато купува от клиент.

Проверка на качеството на златните кюлчета и монети

И кюлчетата, и монетите трябва да отговарят на точно конкретни физически параметри. Дали е така може да се провери от почти всеки един човек.

Както стана ясно, опаковката на кюлчетата не трябва да е нарушена. Параметрите, отбелязани върху нея (сериен номер, тегло, производител), следва да съвпадат с гравираните върху самото кюлче. Физическите му характеристики също трябва да отговарят с посочените от производителя, включително тегло на кюлчето + опаковката, височината и ширината му. Когато кюлчето или опаковката имат допълнителни защитни елементи, те също подлежат на проверка. Например на гърба на PAMP Suisse и Фортуна е отпечатан QR-код, който отвежда към онлайн сертификат със серийния номер.

Размерите на инвестиционните златни монети (дебелина, диаметър и маса) също се проверяват лесно. Историческите, за които се предполага, че може да са използвани като платежно средство, може да имат незначителни различия. Например монетата от 20 франка не трябва да се отклонява с повече от 0,05 г от оригиналното си тегло. Показателите на съвременните монети не трябва да се разминават изобщо и по тях не бива да има никакви следи или наранявания, затова е препоръчително да не се изваждат от защитната си капсула.

Измерване на широчината на инвестиционна златна монета Британия с тегло от една тройунция.
Измерване на широчината на златна монета Британия с тегло от една тройунция.

Освен точните размери и тегло, визуалните елементите на монетите трябва да са много детайлни и ясни. Допълнителните защитни елементи също следва да отговарят на описаните от производителя, когато има такива.

Златото има специфична плътност от 19,3 г на кубичен сантиметър, затова физическите измерения на един оригинален продукт не могат да се постигнат чрез друг метал. За да постигнат точното тегло на оригинала, фалшификатите не отговарят на някой параметър – височина, дебелина, широчина или диаметър. При монетите нерядко изображенията не са ясни, а може да има и други неточности, например в надписите, в зависимост колко „добра“ е имитацията.

Неоригиналните продукти се разкриват относително лесно, независимо какъв е продуктът. Затова наличието на сертификат за автентичност от производителя не е от решаващо значение. Не е задължително то да е водещ мотив при избора между кюлче или монета.

Кое да избера

Няма „правилен“ или „грешен“ отговор при избора между инвестиционно златно кюлче и монета. Той зависи от различни фактори: бюджет, премия на продуктите в конкретния момент, цели, срок на вложението, диверсификация на портфолиото, гъвкавост, ликвидност на самия продукт и, което е може би най-важно, лични предпочитания. Както посочих, има смисъл да се влага в различни продукти и от двете категории, което осигурява гъвкавост и диверсификация както на инвестицията, така дори и при съхранението им. Ако притежавате само едно еднокилограмово инвестиционно кюлче, очевидно е, че то няма как да се предпазва на различни места.

Вижте повече по темата: Осем причини да инвестираме в злато

Важното е, че и инвестиционните кюлчета, и инвестиционните монети ще доставят за вас това, заради което хората им се доверяват от векове – те ще съхранят успешно покупателната ви способност във времето.

Препоръчваме Ви да прочетете още