Добавете ценово известие

Златната треска на Китай

Публикувано от Даниел Волошчук в категория Анализи на 18.04.2024
Цена злато (XAU-BGN)
4248,47 BGN/oz
  
+ 8,84 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
53,82 BGN/oz
  
- 0,15 BGN
китайско злато

Според китайска поговорка „една книга струва колкото едно златно кюлче”. Въпреки че знанието често е било оценявано с такива сравнения, скорошни събития на пазара на скъпоценни метали поне частично опровергават израза.

През последните два месеца, цената на златото е имала най-значителните си увеличения от началото на пандемията насам. От 1 март до 10 април, момента на написване на статията, цената на златото е отбелязала впечатляващо увеличение от над 15%.

Повече от темата тук: Какво се случва с цената на златото?

В тази статия, обаче, ще се занимая с много важен фактор в определянето на цената на златото – Китай. Втората световна суперсила се превърна в локомотив на все по-нарастваща тенденция към покупка на злато, както на институционално, така и на потребителско ниво. Нека видим защо.

Китай и консумацията на злато

Най-големите потребители на злато в света са Индия и Китай. Под потребители на злато имаме предвид страни, които използват златото за бижутерия, промишленост, инвестиции, медицина и т.н. От всички тези, консумацията на злато за бижутерия е най-важна, тъй като 52% от световното търсене на злато е насочено към бижутерията.

В случая с двете нации, масивното търсене на злато за бижута е причинено предимно от сватби. Те се празнуват със значителни количества злато, символизиращи богатството, което се желае на младоженците. През 2023 г. Китай е консумирал над 630 тона злато само под формата на бижута. Това количество постави страната на първо място от тази гледна точка, сваляйки Индия от трона. От общото количество злато, консумирано за бижута, търсенето в Китай е представлявало над 30% от световното търсене.

Повече за темата, тук: Видове злато – цветове и карати

Скорошно проучване, проведено от Световния Съвет по Златото (World Gold Council), показа, че все повече млади хора решават да инвестират в злато, включително под формата на бижута. Въпреки че тази форма на златото не е подходяща за инвестиции по причини, които вече сме обсъждали, търсенето показва нарастващ интерес от страна на китайците (включително тези без мисли за брак) към жълтия метал.

Не говорим само за златни  бижута

Консумацията на злато включва също инвестиционно злато под формата на златни кюлчета и златни монети. През 2023 г. търсенето на физическо инвестиционно злато в Китай е било почти 280 тона, ръст от 28% спрямо 2022 г. От общо 1190 тона консумирани на глобално ниво, търсенето от Китай е представлявало 23,5%.

Лице на 1 грам абонаментно златно кюлче Tavex нов дизайн В наличност

1 грам абонаментно златно кюлче Tavex

Продаваме 157,00 лв. 142 142,00 157 157,00
Купуваме 142,00лв.
Сравнение Известие Добавете към количката

Тенденцията се забелязва и при все по-значителните инвестиции в борсово търгувани фондове (ETF) от злато. През последните 13 месеца на ниво Азия са регистрирани ежемесечни нетни вливания на капитал в тези ETF. За сравнение, както в Северна Америка, така и в Европа, с изключение на март 2024 г., се наблюдават нетни изтичания на капитал от тези фондове в шест от последните 13 месеца.


В интервю за Kitco News, Пиер Ласонд, Почетен Президент на Franco-Nevada, една от най-големите компании за роялти и други услуги в сектора на скъпоценните метали, предимно златото, заяви:

Купувачът на злато вече не е в САЩ, не е и в Европа. Той е в Китай.

С термина купувач на злато не разбираме само индивиди или компании. В случая с Китай (но не само) говорим включително за централната банка.

Държавни облигации за злато

Търсенето на злато от страна на централните банки е достигнало рекордни нива, както през 2022 г. (1082 тона злато), така и през 2023 г. (1037 тона). Преди две години, Китай беше на второ място по отношение на купуването на злато от централните банки на света, след Турция. Въпреки това, миналата година Народната банка на Китай  /НБК/ стана институцията, която излезе на първо място, с нетни покупки от 225 тона злато. В момента официалните златни резерви на Китай възлизат на 2257,5 тона злато.

За да поставим числата в перспектива, България  притежава 40,86 тона злато. Така че НБК е закупила над пет пъти и половина повече злато през 2023 г. отколкото притежава България. Полската национална банка, втората централна банка в класацията за 2023 г. по отношение на покупките, е закупила 130 тона злато.

Повече за темата, тук: Защо Полша купува огромни количества злато?

Тази тенденция на купуване се поддържа и през 2024 година. Най-скорошните данни на Световния Съвет по Златото (World Gold Council) показват, че в първите два месеца на годината Китай е добавил над 22 тона злато към резервите си. В същото време виждаме значително намаление на американските държавни облигации в портфолиото на Народната банка на Китай. 

Американските държавни облигации в Китай

Още от средата на 2018 година, държавните облигации на САЩ, притежавани от Народната банка на Китай, са в спад. Сред основните причини намираме: 

 • търговската война между САЩ и Китай; 
 • геополитическите напрежения между това, което наричаме Запад и  Изток; 
 • въоръжаването на щатският долар (съответно и на американския дълг).

  По отношение на напреженията между САЩ и Китай, не е изненадващо да видим значително намаляване в търговията между двете страни. Вносът на САЩ от Китай е намалял с повече от 20% миналата година. 

   


  Напрежението между Запада и Изтока се характеризира с конфликти както на икономическо, така и особено на военно ниво. Колкото повече се проточват двата военни конфликта – в Украйна и Ивицата Газа, толкова повече двете половини на света ще се отдалечават една от друга. Този феномен е най-красноречив, когато става въпрос за различните санкции и регулации, наложени на технологиите произхождащи от Китай. 

  Още от октомври миналата година, Европейската комисия започна разследване срещу китайските електрически автомобили, частично финансирани от субсидии на правителството в Пекин. В очите на европейските лидери, такива мерки са антиконкурентни, въпреки че само ускоряват прехода към устойчива икономика. Чрез такива блокади, Западът се опитва да поддържа своята авторитетност, но и да намали експанзията на Изтока.

  Не на последно място, американският долар е оръжие. Департаментът на финансите на САЩ, чрез Бюрото за контрол на чуждестранни активи (Office for Foreign Asset Control), има способността да ограничава транзакции чрез платформата SWIFT. Разбира се, не всяка транзакция е блокирана. Говорим само за транзакции, които застрашават „националната сигурност“ на САЩ. Проблемът с тази „национална сигурност“ е, че тълкуванията остават на преценката на американското правителство, без да се уточнява точно какво означава.

  Ще продължи ли да изтича злато към Китай?

  На ниво централна банка, купуването на злато през първите два месеца на тази година са под половината в сравнение с миналата година. Въпреки по-умерените покупки на централната банка, търсенето на инвестиционно злато от страна на индивидите показва знаци на нарастване. Определящ фактор е, че китайските инвеститори нямат алтернативи, където да пласират парите си.

  Лице на 5 грама златно кюлче PAMP лунар година на Дракона 2024 В наличност

  5 грама златно кюлче PAMP лунар година на Дракона 2024

  Продаваме 813,00 лв. 743 743,00 813 813,00
  Купуваме 743,00лв.
  Сравнение Известие Добавете към количката

  Композитният индекс SSE, който следи движението на цените на всички акции на Шанхайската Златна Борса, е в низходящ тренд от края на 2021 година. Доверието на потребителите е на най-ниските нива от последните 30 години. Свикнали с растеж на икономиката от 8-10% годишно, стойностите през 2022 (3%) и 2023 (5,2%) показват по-скоро стагнация.

   


  Стагнацията идва от умереното търсене на стоки и услуги от страна на местните потребители. Излишъкът от производство, заедно с по-ниските експорти, води до спирала на дефлация, преодоляна едва през последните два месеца. Обсъдихме подкопания пазар на недвижими имоти в Китай в предишна статия.

  Повече за темата, тук: Китай – балонът, който просто не се пука?

  Така, на фона на слабо представяща се борса (за която китайското правителство току-що предложи публична инвестиция от около 278 милиарда долара) и криза на имотния пазар, единствените инвестиционни опции остават златото и среброто. Двата  метала не са само инструменти за защита от инфлация, но предлагат и предимството на запазване на покупателната способност, следователно и на богатството.

  Заключения

  Китай, както на институционално, така и особено на ниво частни инвеститори, е определящ фактор в нарастването на цената на златото. В сценарий с все по-разделени нации, златото се насочва към Изтока. Наскоро Руската Национална Банка обяви, че планира да удвои покупките си на злато, отделяйки 2,6 милиарда долара стриктно за увеличение на златните резерви.

  Що се отнася до цената на златото, данните сочат към продължаващо увеличение. Въпреки че мненията на London Bullion Market Association (LBMA) предвиждаха, че средната цена на златото през 2024 година ще бъде 2059 долара за тройунция, към момента на написване на тази статия, средната цена на златото е 2170 долара за тройунция.

  Препоръчваме Ви да прочетете още