AED ОАЕ дирхам

Курс Купува0.464
Курс Продава0.499

Валутен калкулатор

BGN
AED
0.499 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 19.02.19 г., 10:18 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на арабските дирхами са в следните купюри: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000.

Отличителни белези

Характерно за банкнотите е, че доста символи светят под ултравиолетова светлина - сериен номер, власинки, птица и други. Предната част на банкнотата е изцяло на арабски, а задната - на английски език.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

Емисиите, които се търгуват, са след 1996 година на всички купюри с изключение на 200 - те са след 1989 година.

Емисии в обращение

Банкнотите от различните емисии визуално излеждат почти по един и същ начин с минимални различия.

Банкнота 5 дирхама  
Има 4 емисии в обращение - от 2000, 2001, 2009 и 2013 година

Банкнота 10 дирхама
5 емисии в обращение - от 1998, 2001, 2007, 2009 и 2013 година.

Банкнота 20 дирхама
3 емисии в обращение - от 1997, 2000 и 2009 година.

Банкнота 50 дирхама
4 емисии - от 1996, 1998, 2004 и 2009 година.

Банкнота 100 дирхама
2 емисии – от 1998 и 2003 година.

Банкнота 200 дирхама
емисия от 1989 година

Банкнота 500 дирхама
6 емисии - от 1996, 1998, 2000, 2006, 2008 и 2011 година.

Банкнота 1000 дирхама
3 емисии - от 2000, 2008 и 2012 година

Нови емисии и редизайн

Не е анонсирано предстоящо излизане на нова емисия от банкнотите на арабските дирхами.

Удобни купюри за всекидневна употреба

При пренос на по-големи суми се търсят банкнотите от 200, 500 и 1000. За екскурзии по-удобни са по-малките номинали - 5, 10, 20, 50 и 100.

Заместваща валута

Ако не сте успели да си набавите дирхами преди заминаване, може да си вземете щатски долари - тях спокойно може да ги обмените в ОАЕ.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.
(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне през границата на OAE на парични средства      


При внасяне в страната на парични средства в размер на 100 000 AED или техния еквивалент в чуждестранна валута или повече, е необходимо те да бъдат декларирани при пристигане.

При изнасяне на парични средства от страната няма ограничения относно техния размер.

 

Източник: www.moccae.gov.ae/en
Таавекс ЕООД не носи отговорност за актуалност на посочените данни.
 1. Местните хора в Дубай са само 15% от общото население.
 2. Най-високата сграда в света - “Бурж Халифа” - се намира в Дубай и има 164 етажа.
 3. “Бурж халифа” може да се види от разстояние 90 километра.
 4. В Дубай няма адресна система, няма пощенски кодове. Следователно онлайн пазаруването е невъзможно.
 5. В Дубай има банкномати, от които може да се закупи златно кюлче.
 6. Строи се Дубайленд, който ще бъде два пъти по-голям от Дисниленд във Флорида и се очаква да бъде най-голямата туристическа дестинация през 2020 година.
 7. “Дубай Мол” е най-големият търговски център в света с над 1200 магазина.
 8. Престъпността в Дубай е 0%.
 9. Дубай е най-бързо развиващият се град на Земята.
 10. В Дубай се организират съзтезания с камили, яздени от роботи.
 11. Дубай се стреми да бъде най-големият и най-добрият град във всяко едно отношение
5 AED = 2.50 BGN
10 AED = 4.99 BGN
20 AED = 9.98 BGN
50 AED = 24.95 BGN
100 AED = 49.90 BGN
250 AED = 124.75 BGN
750 AED = 374.25 BGN
1000 AED = 499.00 BGN
2000 AED = 998.00 BGN
4000 AED = 1996.00 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ