ALL Албански лек

Курс Купува0.0154
Курс Продава0.0167

Валутен калкулатор

BGN
ALL
0.0167 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 19.02.19 г., 05:38 часа
Валутен калкулатор

Емисии в обращение

Банкнота 200 албански лека 
първата емисия е издадена през 1996 година и пусната в обращение на 11.07.1997г. Следва преиздаване на тази емисия през 2001 година и пускането й в обращение на 08.04.2002г.

Банкнота 500 албански лека 
Емисия, създадена през 1997 година и издадена на 11.07.1997г. Следва преиздаването на емисията на 01.08.2002г.

Банкнота 1000 албански лека 
Емисия, създадена през 1996 година, която е в обращение от 07.1997г. Емисията е преиздадена през 2001 година и е в обращение от 08.04.2002г.

Банкнота 2000 албански лека 
Емисия, издадена през 2007 година, пусната в обращение на 29.12.2008г.

Банкнота 5000 албански лека  
Емисия, издадена през 1996 година и за пръв път в обращение от 01.01.1999г. Преиздадена е на 01.09.2004г.

Удобни и неудобни купюри за всекидневна употреба

За всекидневна употреба са предпочитани банкнотите до 1000 (2005001000), а при необходими по-големи суми - те се комбинират с банкноти от 5000.

 

Заместваща валута

 

Като заместваща валута в Албания може да се използва еврото.

 

Лимити за внос и износ

Пренасяне на парични средства през границата на Република България за или от трета страна

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 
(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 

Пренасяне през границата на Албания на парични средства

По отношение на местната валута, вносът и износът е свободен до 100 000 ALL.

По отношение на чуждестранна валута, ако се внася сума над равностойността на 5 000 USD или нейния еквивалент в друга валута, то е необходимо да се декларират паричните средства. При напускане на страната износът е позволен до сумата, която е внесена и декларирана.

 

Източник: www.bankofalbania.org/
Тавекс ЕООД не носи отговорност за актуалност на посочените данни.
 1. Вечер местните хора обичат да се разхождат, като това е официална вечерна разходка, в която всеки жител идва, за да се поразтъпче и види със съседите си. В много градове пътищата се затварят за коли в определени часове.
 2. Когато един албанец е съгласен с вас, то той или тя ще разклати главата си, а когато не е съгласен с вас, ще кимне.
 3. По-голямата част от албанците са мюсюлмани (около 70% при последното преброяване).
 4. Албанците смятат, че плашило, поставено на дома или друга сграда, докато е в процес на изграждане, ще отблъсне завистта от съседи. Понякога ще видите плюшено мече, изпълняващо същата функция.
 5. Най-високата точка в Албания е връх “Голем Кораб”, издигащ се на височина над 2700 метра. Той се намира непосредствено на границата с Македония и поради тази причина се смята за най-високата точка и за двете страни. От юни до септември върхът е много предпочитана дестинация от алпинисти и авантюристи.
 6. Към момента има повече албанци, които живеят извън страната, отколкото такива, които живеят в нея.
 7. Орелът е национален и етнически символ на албанците. Символът се появява в една каменна резба, датираща от 1190 година.
 8. Знамето на Албания е червен правоъгълник, в центъра на който има двуглав черен орел.
 9. 70% от територията на Албания е покрита предимно от планини.
 10. Тирана, столицата на Албания, е лишена от ресторанти “McDonalds”, за разлика от много други европейски столици
 11.  
100 ALL = 1.67 BGN
200 ALL = 3.34 BGN
500 ALL = 8.35 BGN
1000 ALL = 16.70 BGN
2000 ALL = 33.40 BGN
5000 ALL = 83.50 BGN
10000 ALL = 167.00 BGN
15000 ALL = 250.50 BGN
30000 ALL = 501.00 BGN
75000 ALL = 1252.50 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ