ARS Аржентинско песо

Курс Купува0.0423
Курс Продава0.0559

Валутен калкулатор

BGN
ARS
0.0559 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 19.02.19 г., 11:18 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на аржентинското песо са в следните номинали: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. 

Отличителни белези

Като отличителен белег на аржентинското песо е това, че под ултравиолетова светлина светят нишки и сериен номер и има преливаща се холограма на номинала.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим и да Ви продадем всички банкноти, които са в обращение - трябва да са издадени след 1992 година. С монетите на аржентинското песо не търгуваме.

Емисии в обращение

Банкнота 2 аржентински песос

Издадена 1997 година

Банкнота 5 аржентински песос
Издадена 1998 година

Издадена 2002 година

Издадена 2015 година

Банкнота 10 аржентински песос

Издадена 1998 година

Издадена 2002 година

Издадена 2016 година

Банкнота 20 аржентински песос

Издадена 2000 година

Издадена 2002 година

Банкнота 50 аржентински песос

Издадена 1999 година

Издадена 2002 година

Издадена 2015 година

Банкнота 100 аржентински песос

Първа модификация

Издадена 1998 година

Издадена 1999 година

Издадена 2002 година

Издадена 2011 година

Издадена 2013 година

Втора модификация

Издадена 2012 година

Издадена 2013 година

Издадена 2016 година

Банкнота 200 аржентински песос

Издадена 2016 година

Банкнота 500 аржентински песос

Издадена 2016 година

Удобни купюри за всекидневна употреба

Тъй като стойността на повечето банкноти е сравнително ниска (100 песо са около 12 лева) по-малките купюри са по-неудобни и трудно откриваеми. По-удобни са номиналите от 50 до 500. 

Заместваща валута

В Аржентина като заместваща валута може да се използва щатският долар, като по-предпочитани са банкнотите от 50 и 100 долара от най-новата емисия.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 1. Аржентина е първата страна в Латинска и Южна Америка, която узаконява еднополовите бракове през 2010 година.
 2. В Аржентина всяка политическа партия има своя собствена марка бира.
 3. Аржентинците обичат да се целуват. Почти винаги, дори и сред мъжете, местните се поздравяват с целувка по бузата.
 4. Аржентина е третият най-голям производител на говеждо месо в света. Тя произвежда около 2,8 до 3,5 милиона тона годишно.
 5. Аржентина е първата страна, която приема снемането на пръстови отпечатъци като метод за идентификация.
 6. Град Ушуая, Аржентина, е най-южният град в света.
 7. Аржентина е била дом на най-старите известни видове динозаври на Земята.
 8. Аржентина е родината на тангото.
 9. Истинското родно място на анимацията е Аржентина.
10 ARS = 0.56 BGN
100 ARS = 5.59 BGN
200 ARS = 11.18 BGN
300 ARS = 16.77 BGN
400 ARS = 22.36 BGN
500 ARS = 27.95 BGN
2000 ARS = 111.80 BGN
3000 ARS = 167.70 BGN
5000 ARS = 279.50 BGN
8000 ARS = 447.20 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ