AUD Австралийски долар

Курс Купува1.226
Курс Продава1.256

Валутен калкулатор

BGN
AUD
1.256 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 17.12.18 г., 15:21 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на австралийските долари са със следните номинали: 5, 10, 20, 50 и 100.

Отличителни белези

Емисията в обращение е полимерна. Това е първата валута в световен мащаб, която печата цяла такава емисия. С това се цели възпрепятстване на недоброжелатели, както и по-дълъг експлоатационен срок, тъй като полимерните банкноти са по-трайни.
Серийният номер и номиналът на банкнотите светят под UV-лампа. От двете страни на банкнотите има изобразени лица.


Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим всички банкноти от полимерната емисия на австралийските долари, които са в обращение - 5, 10, 20, 50 и 100.

Емисии в обращение


Банкнота 5 австралийски долара 
Първата полимерна емисия, отпечатана на 7 юли 1992 година
Втора полимерна емисия, отпечатана през 2001 година по случай стогодишнината на Австрийската федерация
Трета полимерна емисия, отпечатана на 1 Септември 2016 година

Банкнота 10 австралийски долара
Първа полимерна емисия, отпечатана на 1 Ноември 1993 година

Банкнота 20 австралийски долара
Първа полимерна емисия, отпечатана на 31 Октомври 1994 година

Банкнота 50 австралийски долара
Първа полимерна емисия, отпечатана на 4 Октомври 1995 година

Банкнота 100 австралийски долара
Първа полимерна емисия, отпечатана на 15 Май 1996 година

Нови емисии и редизайн

Не е анонсирано кога ще бъде отпечатването на новата емисия от останалите номинали, с изключение на 5 австралийски долара, която вече е в циркулация.

Удобни купюри за всекидневна употреба

С цел ежедневни разплащания, по-удобни са банкнотите до 50 - 5, 10 и 20, а при пренос на по-големи количества - номиналите 50 и 100.

Заместваща валута

Австралийският долар няма заместваща валута, затова, ако не сте успели да си набавите от нея преди пътуването, може да си вземете евро, щатски долари или британски лири, които там да си обмените в австралийски долари.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.


Пренасяне през границата на Австралия на парични средства

При пренос през границата на Австралия на парични средства, независимо дали се внасят, или изнасят, ако равностойността им е 10 000 австралийски долара или повече или техният еквивалент в чужда валута, то е необходимо те да бъдат декларирани.

Източник: http://www.rba.gov.au/
Таавекс ЕООД не носи отговорност за актуалност на посочените данни.

 1. Австралия е шестата по големина страна в света, заемаща цял континент.
 2. Растителността обхваща 91% от територията на Австралия.
 3. Повече екзотична флора и фауна от тази на Австралия не може да се намери никъде другаде.
 4. Австралия е единствената нация-континент от 20 милиона души.
 5. Повече от 80% от австралийците живеят в рамките на 100 км. от брега, което прави Австралия една от страните с най-урбанизирано крайбрежие.
 6. Над 200 различни езика и диалекта се говорят в Австралия, включително 45 местни езика. Най-често срещаните говорими езици (след английски) са италиански, гръцки, катонски, арабски, виетнамски и мандарин.
 7. В Тасмания може да се диша най-чистият въздух в света.
 8. От къде идва името “кенгуру”? Още когато първите бели заселници видели чудатото животно и попитали местните как се казва, те отговорили: “Kanguru”, което на местния език означава: “Не разбирам”.
 9. Когато се ражда кенгуру, то е с дължина едва от 2 сантиметра.
 10. В Австралия живеят 20 от 25-те най-отровни змии в света.
1 AUD = 1.26 BGN
5 AUD = 6.28 BGN
10 AUD = 12.56 BGN
15 AUD = 18.84 BGN
20 AUD = 25.12 BGN
30 AUD = 37.68 BGN
50 AUD = 62.80 BGN
100 AUD = 125.60 BGN
200 AUD = 251.20 BGN
500 AUD = 628.00 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ