Всички валути

Босненска конвертируема марка

BAM
куп.
0.970
прод.
1.020

Удобни купюри за всекидневна употреба

Босненската конвертируема марка е във фиксиран курс към еврото от 1.95583 марки за евро, който е същият като фиксинга на българския лев. Поради тази причина, курсът на босненската марка спрямо лева е почти 1:1.
Затова за ежедневни разплащания се търсят по-скоро банкноти с номинали до 50 марки ,включително, а при желание за закупуване на по-голяма сума се предпочитат банкнотите от 100 и 200 BAM.

Заместваща валута

Фактът, че босненската конвертируема марка е фиксирана към еврото. Прави единната валута, перфектния резерв за пътуващи в Босна и Херцеговина.

 

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.
(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Валутна таблица
BAM
BGN
1
1.02
0.59
5
5.10
2.94
10
10.20
5.89
15
15.30
8.83
20
20.40
11.78
30
30.60
17.67
50
51.00
29.45
100
102.00
58.89
200
204.00
117.78
500
510.00
294.46

принтирайте преди да тръгнете на път

Деноминация

Босненските марки имат следните номинали: 10, 20, 50, 100 и 200 и са емитирани в 2 емисии.

Отличителни белези

Лицевата страна на банкноте изорбазява известни личности от културата на Босна и Херцеговинa, докато на гърба им са изобразени най-различни предмети и пейзажи - от парче хляб през музикални инструменти до един от най-известните мостове над река Дрина.

Колкото до защитните белези при банкнотите - те съдържат стандартни за емитирането на банкноти защитни елементи. Характерно за банкнотите е това, че под ултравиолетова лампа на лицевата част на банкнотата свети номиналът ѝ и по цялата банкнота светят власинки.

 

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим всички банкноти от босненските марки, които са в обращение - 10, 20, 50, 100 и 200.

Сините 50 босненски марки, както и тези с номинал 5 са извън обращение. Новите 50 марки са червени на цвят.

Монетите, поради липсата на интерес, остават извън спектъра ни на търсене и предлагане.

Емисии в обращение

Банкнота 10 босненски марки

Издадена 1998 година

Издадена 2008 година

Издадена 2012 година

 

Банкнота 20 босненски марки

Издадена 1998 година

Издадена 2008 година

Издадена 2012 година

 

Банкнота 50 босненски марки

Издадена 1998 година

Издадена 2002 година

Издадена 2007 година

Издадена 2008 година

Издадена 2009 година

Издадена 2012 година

 

Банкнота 100 босненски марки

Издадена 1998 година

Издадена 2002 година

Издадена 2007 година

Издадена 2008 година

Издадена 2012 година

 

Банкнота 200 босненски марки

Издадена 2012 година

  1. Столицата Сараево е първият град в Европа с електрически трамвай на пълно работно време от 1885 година.
  2. Една от последните джунгли може да бъде намерена в Босна и Херцеговина.
  3. Сараево е първият комунистически град, който е бил домакин на Зимните олимпийски игри през 1984 година.
  4. Босна има три официални езика - босненски, хърватски и сръбски.
  5. Основан през 1995 г. по време на войната в Босна, филмовият фестивал в Сараево се превръща в най-големият и най-известният филмов фестивал на Балканите и Югоизточна Европа.
  6. Името "Босна" идва от индоевропейската дума “Bosana”, което означава вода.
  7. Босна и Херцеговина е световен шампион по волейбол на Летните параолимпийски игри през 2004 година. Много от членовете на отбора са загубили крайниците си в Босненската война.
  8. Продължителността на живота в страната е 75 години.
  9. Националният символ на Босна и Херцеговина е златната лилия.

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката