BYN Беларуска рубла

Курс Купува0.786
Курс Продава0.861

Валутен калкулатор

BGN
BYN
0.861 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 17.12.18 г., 16:02 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на новата беларуска рубла са в следните номинали: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500.

Отличителни белези

На банкнотите на беларуската рубла присъстват защитни елементи, които са характерни за по-голяма част от валутите. Като отличителни можем да отбележим светещи нишки и номинал на гърба на банкнотите.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От 01.07.2016 година това е официалната валута на Беларус, която е деноминирана и замества старата беларуска рубла. Тавекс не търгува със старата рубла, както и с монетите от новата емисия.

Емисии в обращение

Банкнота 5 беларуски рубли

Издадена 2016 година

Банкнота 10 беларуски рубли

Издадена 2016 година

Банкнота 20 беларуски рубли

Издадена 2016 година

Банкнота 50 беларуски рубли

Издадена 2016 година

Банкнота 100 беларуски рубли

Издадена 2016 година

Банкнота 200 беларуски рубли

Издадена 2016 година

Банкнота 500 беларуски рубли

Издадена 2016 година

 

Удобни купюри за всекидневна употреба

За покриване на ежедневни нужди при пътуване са по-търсени банкнотите до номинал 50, а при по-големи суми с оглед по-удобното пренасяне се предпочитат банкнотите с номинали 100, 200 и 500.

Заместваща валута

Като заместваща валута в Беларус могат да използват както щатския долар и еврото, така и руската рубла.
Можете да си вземете някоя от тези валути като резервна, но ако не познавате пазара на валутен обмен в страната, най-добре се подгответе с необходимото количество беларуска рубла.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 1. Беларус е равнинна държава, чиято най-висока точка е хълмът Джерджинская гора с надморска височина 346 метра.
 2. Столицата - град Минск, който е по-стар от Москва, е най-големият град в Беларус.
 3. Минск е зелен град с повече от 844 000 дървета и площ от 72 766 м2.
 4. Около 45% от територията на страната е покрита с гори.
 5. Беларус е единствената европейска страна, в която все още има смъртно наказание.
 6. Страната става независима на 26 декември 1991 година, като всяка година отбелязва своята независимост на 3 юли.
 7. Равнището на безработица е около 5,9%.
 8. Ботаническата градина в Минск е третата по големина в Европа.
 9. В Беларус се приготвят най-малко 300 различни рецепти с картофи, като дори и палачинките могат да се направят от картофи.
5 BYN = 4.31 BGN
10 BYN = 8.61 BGN
20 BYN = 17.22 BGN
50 BYN = 43.05 BGN
100 BYN = 86.10 BGN
250 BYN = 215.25 BGN
750 BYN = 645.75 BGN
1000 BYN = 861.00 BGN
2000 BYN = 1722.00 BGN
4000 BYN = 3444.00 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ