Всички валути

Беларуска рубла

BYN
куп.
0.628
прод.
0.697
Купете валута онлайн в

Удобни купюри за всекидневна употреба

За покриване на ежедневни нужди при пътуване са по-търсени банкнотите до номинал 50, а при по-големи суми с оглед по-удобното пренасяне се предпочитат банкнотите с номинали 100, 200 и 500.

Заместваща валута

Като заместваща валута в Беларус могат да използват както щатския долар и еврото, така и руската рубла.
Можете да си вземете някоя от тези валути като резервна, но ако не познавате пазара на валутен обмен в страната, най-добре се подгответе с необходимото количество беларуска рубла.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Валутна таблица
BYN
BGN
5
3.49
2.02
10
6.97
4.04
20
13.94
8.08
50
34.85
20.19
100
69.70
40.38
250
174.25
100.96
750
522.75
302.87
1000
697.00
403.82
2000
1394.00
807.65
4000
2788.00
1615.30

принтирайте преди да тръгнете на път

Деноминация

Банкнотите на новата беларуска рубла са в следните номинали: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500.

Отличителни белези

На банкнотите на беларуската рубла присъстват защитни елементи, които са характерни за по-голяма част от валутите. Като отличителни можем да отбележим светещи нишки и номинал на гърба на банкнотите.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От 01.07.2016 година това е официалната валута на Беларус, която е деноминирана и замества старата беларуска рубла. Тавекс не търгува със старата рубла, както и с монетите от новата емисия.

Емисии в обращение

Банкнота 5 беларуски рубли
Емисия в обръщение - 2009 година

Банкнота 10 беларуски рубли
Емисия в обръщение - 2009 година

Банкнота 20 беларуски рубли
Емисия в обръщение - 2009 година

Банкнота 50 беларуски рубли
Емисия в обръщение - 2009 година

Банкнота 100 беларуски рубли
Емисия в обръщение - 2009 година

Банкнота 200 беларуски рубли
Емисия в обръщение - 2009 година

Банкнота 500 беларуски рубли
Емисия в обръщение - 2009 година

 

  1. Беларус е равнинна държава, чиято най-висока точка е хълмът Джерджинская гора с надморска височина 346 метра.
  2. Столицата - град Минск, който е по-стар от Москва, е най-големият град в Беларус.
  3. Минск е зелен град с повече от 844 000 дървета и площ от 72 766 м2.
  4. Около 45% от територията на страната е покрита с гори.
  5. Беларус е единствената европейска страна, в която все още има смъртно наказание.
  6. Страната става независима на 26 декември 1991 година, като всяка година отбелязва своята независимост на 3 юли.
  7. Равнището на безработица е около 5,9%.
  8. Ботаническата градина в Минск е третата по големина в Европа.
  9. В Беларус се приготвят най-малко 300 различни рецепти с картофи, като дори и палачинките могат да се направят от картофи.

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката