Всички валути

Швейцарски франк

CHF
куп.
1.894
прод.
1.909
Купете валута онлайн в

Удобни купюри за всекидневна употреба

В зависимост от целта и периода на пътуване предпочитанията по отношение на купюрния строеж на франковите банкноти се различават. Когато е необходима по-голяма сума, по-желани са банкнотите с номинал 100, 200 и 1000 франка, докато при по-малките суми, покриващи ежедневни нужди, по-търсени са банкнотите от 10, 20 и 50 франка. 
Също така, имайте предвид, че банкнотата от 1000 франка, често е трудно откриваема на българския пазар. 

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

 

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Валутна таблица
CHF
BGN
1
1.91
1.10
5
9.55
5.50
10
19.09
11.00
15
28.64
16.50
20
38.18
22.01
30
57.27
33.01
50
95.45
55.01
100
190.90
110.03
200
381.80
220.06
500
954.50
550.14

принтирайте преди да тръгнете на път

Деноминация 

Банкнотите швейцарски франк в обращение са със следните номинали: 10, 20, 50, 100, 200 и 1000.

Отличителни белези 

Банкнотите на швейцарския франк притежават редица защитни елементи, които ги правят трудни за имитация. Релефността на определени места по банкнотата, образът “кръст в кръст”, доловим само срещу светлина, както и перфорираният номинал на всяка една банкнота срещу бyквата “D” са само част от защитите, “пазещи” банкнотите от недоброжелатели.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Тавекс може да закупите или да продадете банкноти от всички номинали - 10, 20, 50, 100, 200, 1000, като извън търсене и предлагане остават монетите на швейцарския франк.

Емисии в обращение

Към настоящия момент в обращение са всички банкноти издадени след 2016 година. 

Емисии извън обращение       

Всички останали емисии от валутата са извън обращение. Техните години на печатане са: 1995, 1984, 1976, 1956, 1938, 1918, 1911, 1907 година.

Нови емисии и редизайн

В периода 2016-2019 година бяха въведени банкнотите от последната емисия на швейцарския франк.

  1. Още през 2005 година Швейцарската национална банка обявява конкурс за нов дизайн на предстоящата емисия, спечелен от Мануел Кребс. Впечатление правят ембрионите и клетките, които са поместени върху банкнотите. След силната обществена опозиция Швейцарската национална банка обявява за втори победител графичния артист от Цюрих Мануела Фрундър.
  2. В цветово отношение новата емисия банкноти ще останат идентични със сегашната серия, което ще подпомогне по-лесното им разпознаване. Анонсирано е, че новите банкноти ще бъдат малко по-малки от сегашните, както и че окончателният проект също ще се различава.
  3. Това ще бъде деветото поколение на банкнотите на швейцарския франк, което ще бъде в обращение за период от 15 години. Първата емисия е пусната в циркулация през 1907 година.
  4. По-малко вероятно е швейцарските банкноти да бъдат фалшифицирани, отколкото евро, щатски долар или британски паунд. Само 1 на 100 000 швейцарски банкноти е фалшификат, докато съотношението се увеличава до 1 на 20 000 за евро, 1 на 10 000 за щатски долари и 1 в 3 333 за британски паунд.

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката