Всички валути

Китайски юан

CNY
куп.
0.252
прод.
0.267

 

Удобни купюри за всекидневна употреба

Най-разпространената банкнота от китайския юан е с номинал 100. Поради невисоката й стойност (~26 лева) банкнотите от по-малките номинали не са така предпочитани и търсени, както нея.

Резервна валута

Като заместваща валута в Китай може да се използва щатски долар
Винаги предварителното запасяване с местната валута пести време и средства в непознати пазарни условия.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.
(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 

Валутна таблица
CNY
BGN
5
1.34
0.77
10
2.67
1.53
20
5.34
3.06
50
13.35
7.65
100
26.70
15.31
250
66.75
38.27
750
200.25
114.82
1000
267.00
153.10
2000
534.00
306.19
4000
1068.00
612.39

принтирайте преди да тръгнете на път

Деноминация 

Банкнотите на китайските юани са в следните купюри: 1, 5, 10, 20, 50 и 100.

 

Отличителни белези

Прави впечатление фактът, че на различните номинали на банкнотите е изобразен един и същ образ – образът на Mao Дзъдун. Дзъдун е китайски революционер, политик и теоретик на комунизма, оглавявал Китайската република от нейното основаване през 1949 година до неговата смърт през 1976 година.

         

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим, както и да Ви продадем всички банкноти от гореспоменатите купюри, които са в обращение. Монетите на китайския юан остават извън спектъра ни на търсене и предлагане.

Емисии в обращение

Банкнота 1 китайски юан

Издадена 1999 година

Банкнота 5 китайски юанa

Издадена 2002 година

Издадена 2005 година

Банкнота 10 китайски юанa

Издадена 2001 година

Издадена 2005 година

Издадена 2008 година

Банкнота 20 китайски юанa

Издадена 2000 година

Издадена 2005 година

Банкнота 50 китайски юанa

Издадена 2001 година

Издадена 2005 година

Банкнота 100 китайски юанa

Издадена 1999 година

Издадена 2005 година

Издадена 2015 година

  1. Китайците са изобретили хартията, компаса, барута и печата.
  2. Въпреки размерите си, цял Китай е в една часова зона.
  3. В Китай цветът за траур и погребение е бял, а не черен.
  4. Един на всеки пет души в света е китаец.
  5. Номер едно хоби в Китай е колекционирането на марки.
  6. За най-важния празник в Китай се смята Китайската нова година или Лунната нова година. Китайците традиционно смятат, че всеки човек става с една година по-възрастен след Нова година и поради тази причина този ден се смята за рожден ден на всички.
  7. Китайски език се говори от 92% от населението.
  8. Червеният цвят е символ на щастие за китайците и обикновено се използва в китайските фестивали и други щастливи поводи като рождени дни и сватби.
  9. Забраненият град, намиращ се в Пекин, е бил дом на императора и неговото семейство за почти 5 века. Бил е използван като церемониален и политически център на китайското правителство. Наречен е така, защото на простолюдието е било забранено да влиза в града. Всеки обикновен гражданин, който е видял императора, е бил убит.

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката