EGP Египетски паунд

Курс Купува0.091
Курс Продава0.109

Валутен калкулатор

BGN
EGP
0.109 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 14.12.18 г., 10:25 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на египетския паунд са в следните номинали: 5, 10, 20, 50, 100 и 200.

         

Отличителни белези

 

Това, което отличава банкнотите на египетския паунд, е, че лицевата страна е на египетски език, а гърба - на английски. 

За проверка истинността на банкнотите, имайте предвид, че  при ултравиолетова светлина свети номиналът. Ако цялата банкнота свети ярко под ултравиолетова светлина, то това е повод за съмнение. Разбира се, не винаги има как да се провери този признак, затова винаги внимавайте за релефа на мастилото, качеството на хартията и наличието на воден знак.         

Какво може да закупим от Вас и какво не?

Тавекс търгува с всички банкноти, които са в обращение от споменатите номинали - 5, 10, 20, 50, 100 и 200.

Важно е да обърнете внимание, че банкнотите от 1 паунд не се търгуват, както и банкнотите, на които пише “piastres”, тъй като те вече са на стотинки и книжните не са в обращение. 

Емисии в обращение

Банкнота 5 египетски паунда
Издадена 1989 - 2001 година
Издадена 2002 година
Издадена 2015 година

Банкнота 10 египетски паунда
Издадена 1978 - 2000 година
Издадена 2003 година
Издадена 2013 година

Банкнота 20 египетски паунда
Издадена 1979 - 2000 година
Издадена 2001 година


Банкнота 50 египетски паунда
Издадена 1993 - 2000 година
Издадена 2001 година


Банкнота 100 египетски паунда
Издадена 1978 - 1992 година
Издадена 1984 - 1999 година
Издадена  2000 година
Издадена  2015 година

Банкнота 200 египетски паунда
Издадена 2007 година
Издадена 2009 година
Издадена 2014 година

Удобни купюри за всекидневна употреба

При закупуването на египетски паунди е добре да се има предвид, че най-голямата им банкнота (200) има стойност около 22 лева. Поради тази причина и да не успеете да си набавите голяма част от по-дребни банкноти, няма да срещнете проблем при употребата им, тъй като реалната им стойност, не е толкова голяма, колкото номиналната подсказва.

 

Заместваща валута

Може да си вземете щатски долари или евро като резервна валута, но имайте предвид, че на непознат пазар като Египетския, вероятно трудно ще получите конкурентен курс при обмяна.

Пренасяне на парични средства през границата на Република България за или от трета страна

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 
(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 

 1. Статуята на свободата е била предназначена за Египет.
 2. Египет има най-многобройното арабско население в света.
 3. Приблизително 90% от египтяните са мюсюлмани.
 4. В повече от 1400 богове и богини са вярвали древните египтяни.
 5. Нивото на грамотност на египетските мъже е 83%, а на жените - 59,4%.
 6. Голямата Пирамида в Гиза е последният запазен архитектурен паметник от Седемте чудеса на света.
 7. На запад от река Нил са били построени всички пирамиди в Египет.
 8. До построяването на Айфеловата кула през 1889 година голямата пирамида в Гиза е била най-високата сграда в света.
 9. Най-старата дреха в света, която е на 5000 години, е открита в Египет.
 10. Последният фараон на Египет – Клеопатра – е била гъркиня, а не египтянка.
100 EGP = 10.90 BGN
200 EGP = 21.80 BGN
500 EGP = 54.50 BGN
1000 EGP = 109.00 BGN
2000 EGP = 218.00 BGN
5000 EGP = 545.00 BGN
10000 EGP = 1090.00 BGN
15000 EGP = 1635.00 BGN
30000 EGP = 3270.00 BGN
75000 EGP = 8175.00 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ