GBP Британски паунд

Курс Купува2.228
Курс Продава2.254

Валутен калкулатор

BGN
GBP
2.254 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 24.02.19 г., 04:49 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на британските лири са в следните номинали: 5, 10, 20 и 50.

Отличителни белези

Независимо от номинала, банкнотите са направени по такъв начин, че да бъдат трудни за имитация. За това спомагат множеството защитни елементи, а именно – релефният печат, усещането при допир с хартията, водният знак, ултравиолетовите образи, които превръщат банкнотите в предизвикателство за кандидат-фалшификаторите.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

Тавекс търгува с всички банкноти, които циркулират в паричното обращение. 
В периметъра на търсене и предлагане попадат и монетите от £1 и £2. 
Ако притежавате паунди, които са извън обращение (от емисиите преди 2000 година, за номинал 5  - преди 2002 година включително), и желаете да ги продадете – това може да стане при нас, като имате предвид, че тяхната цена е различна от цената, на която бихме изкупили британски лири, които са в обращение. Цената им е с 5% по-ниска от фиксинга на БНБ за деня на британската лира.

Емисии в обращение 

Банкнота 5 британски лири
Издадена 2016 година


Банкнота 10 британски лири
Издадена 2017 година


Банкнота 20 британски лири
Издадена 2006 година
Издадена 2007 година

Банкнота 50 британски лири
Издадена 2010 година
Издадена 2011 година

Удобни купюри за всекидневна употреба

От гледна точка на удобство при всекидневни разплащания или ваканционно пътуване предпочитани са по-дребните купюри - 5, 10 и 20. Но по отношение на пренос на по-големи количества от съответната валута по-удобни са банкнотите от 50.

 

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне на парични средства през границата на Великобритания

При внасяне/изнасяне на парични средства през границите на Великобритания за или от страна, която не е член на Европейския съюз, ако равностойността надвишава 10 000 евро включително, е необходимо те да се декларират.

Източник: www.bankofengland.co.uk
Таавекс ЕООД не носи отговорност за актуалност на посочените данни.
 1. Независимо от своето разположение, всяка точка във Великобритания се намира на максимум 120 км. от морския бряг.
 2. Принц Уилям има своя собствена марка.
 3. Залепването на пощенска марка с образа на кралска особа надолу се смята за държавна измяна.
 4. Най-кратката война, която Великобритания е водила, е с продължителност 38 минути със Занзибар.
 5. Виенското колело, известно като „Окото на Лондон“, което се издига до 135 метра височина, може да вози над 15 000 посетители ежедневно.
 6. Първият телефонен указател, който е публикуван във Великобритания, е съдържал точно 25 имена.
 7. Бъкингамският дворец е издигнат на мястото, на което е бил разположен известен бордей.
 8. Английският парламент официално слага „край“ на Коледата през 1647 година.
 9. През средновековието във Великобритания животните са били третирани като хората – възможно е да бъдат осъждани, а дори и осъдени на смърт.
1 GBP = 2.25 BGN
5 GBP = 11.27 BGN
10 GBP = 22.54 BGN
15 GBP = 33.81 BGN
20 GBP = 45.08 BGN
30 GBP = 67.62 BGN
50 GBP = 112.70 BGN
100 GBP = 225.40 BGN
200 GBP = 450.80 BGN
500 GBP = 1127.00 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ