GEL Грузинско лари

Курс Купува0.614
Курс Продава0.690

Валутен калкулатор

BGN
GEL
0.69 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 16.10.18 г., 02:29 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на грузинските лари са в следните номинали: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200.

Отличителни белези

Грузинските лари са добре осветени, като под ултравиолетова светлина се открояват серийният номер и номиналът.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

Тавекс търгува с всички банкноти от емисиите, които циркулират в обращение от вече изброените номинали - 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200. Монетите от валутата не се търсят или предлагат от нас.      

Емисии в обращение

Банкнота 1 грузинска лара
Издадена 1995 година
Преиздадена 1999 година
Издадена 2002 година

Банкнота 2 грузински лари
Издадена 1995 година
Преиздадена 1999 година
Издадена 2002 година 

Банкнота 5 грузински лари
Издадена 1995 година
Преиздадена 1999 година
Издадена 2005 година 
Издадена 2017 година

Банкнота 10 грузински лари
Издадена 1995 година
Преиздадена 1999 година
Издадена 2002 година

Банкнота 20 грузински лари
Издадена 1995 година
Преиздадена 1999 година
Издадена 2002 година
Издадена 2016 година

Банкнота 50 грузински лари
Издадена 1995 година
Преиздадена 1999 година
Издадена 2004 година
Издадена 2016 година 

Банкнота 100 грузински лари
Издадена 1995 година
Преиздадена 1999 година
Издадена 2004 година
Издадена 2016 година

Банкнота 200 грузински лари
Издадена 2007 година

Удобни купюри за всекидневна употреба

При грузинските лари ориентирането е по-лесно, тъй като ларата спрямо лева е почти 1:1. За екскурзии и за покриването на дребни всекидневни нужди най-удобни са банкнотите до 50, а при по-големи суми номиналите 100 и 200 намират приложение.

Заместваща валута

В Грузия като заместваща валута може да използвате щатския долар, ако не сте успели да си набавите местната валута или просто сте решили да се разплащате в нейната алтернативна. 

Лимити за внос и износ

Пренасяне на парични средства през границата на Република България за или от трета страна

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 
(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 

 1. Столицата на Грузия е Тбилиси. Градът има една от най-дългите и най-стръмни въжени линии в света, на които може да се наслаждавате на спиращите дъха гледки на града от върха на хълма.
 2. Грузия е един от най-старите винарски региони в света.
 3. Най-дълбоката пещера в света - пещерата Крубера - се намира в Грузия. Скрита сред изключително планинските райони, тя е дълбока 7200 фута и отнема около 27 дни, за да се достигне до дъното на пещерата.
 4. Най-високото село в Европа, както и едно от най-труднодостъпните места в света, е разположено на 2 191 метра надморска височина. Името му е Ушгули и се намира в Грузия.
 5. Грузия е една от най-екологично разнородните страни в света, тъй като има многобройни климатични зони, които варират от алпийски до субтропични и полупустинни.
 6. Еврейската общност в Грузия се смята за една от най-старите в света.
 7. Грузия е най-предпочитаната дестинация за сноуборд и ски.
 8. През 1945 г. страната стана първата държава, която намали възрастта за гласуване от 21 на 18 години.
 9. Грузия е най-голямата държава на изток от река Мисисипи.
 10. В страната се срещат над 350 вида птици.
5 GEL = 3.45 BGN
10 GEL = 6.90 BGN
20 GEL = 13.80 BGN
50 GEL = 34.50 BGN
100 GEL = 69.00 BGN
250 GEL = 172.50 BGN
750 GEL = 517.50 BGN
1000 GEL = 690.00 BGN
2000 GEL = 1380.00 BGN
4000 GEL = 2760.00 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ