Всички валути

Xърватска куна

HRK
куп.
0.247
прод.
0.272
Купете валута онлайн в

Удобни и неудобни купюри за всекидневна употреба

За екскурзии се търсят банкноти s номинали до 100 (10, 20, 50 и 100), а за по-големи количества са търсени банкнотите от 200, 500 и 1000.

Заместваща валута

Като заместваща валута в Хърватия може да се използва еврото. Разбира се, винаги е по-лесно и по-изгодно да използвате местната валута. 

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Валутна таблица
HRK
BGN
5
1.36
0.79
10
2.72
1.58
20
5.44
3.15
50
13.60
7.88
100
27.20
15.77
250
68.00
39.42
750
204.00
118.26
1000
272.00
157.68
2000
544.00
315.36
4000
1088.00
630.72

принтирайте преди да тръгнете на път

Деноминация

Банкнотите на хърватските куни в обращение имат следните номинали: 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000.

Отличителни белези

Банкнотите им са силно осветени при ултравиолетова светлина. Особеност при тях е, че на купюрите 10, 20, 50, 100 и 200 трябва да има надпис “ HRVATSKA NARODNA BANKA”- това значи, че са в обращение. Ако надписът на тези номинали е “NARODNA BANKA HRVATSKE”, то банкнотите са извън обращение. Това не важи за банкнотите от 500 и 1000. При тях надписът е “NARODNA BANKA HRVATSKE”.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

Тавекс търгува с всички банкноти от различните номинали, които циркулират в обращение - 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000.

Емисии в обращение

Банкнота 10 куни

Емисии в обращение - от 2001, 2004 година

Банкнота 20 куни

Емисии в обращение - от 2001, 2004 година

Банкнота 50 куни

Емисии в обращение - от 2002 година

Банкнота 100 куни

Емисии в обращение - от 2002 година

Банкнота 200 куни

Емисии в обращение - от 2002 година

Банкнота 500 куни

Емисии в обращение - от 1993 година

Банкнота 1000 куни

Емисии в обращение - от 1993 година

Нови емисии и редизайн

Не е анонсирано предстоящо излизане на нова емисия от банкнотите на хърватските куни.

 1. Град Винковци (на хърватски “Vinkovci”) е най-старият град в Европа. Хора са живели там през последните 8 000 години.
 2. Хърватите са имали своя собствена азбука, наречена “глаголица”, която са изпозвали до 19 век.
 3. Ако става дума за големина, Хърватия е на 127-мо място.
 4. Хърватите си имат национално цвете и това е ирисът.
 5. Около 90% от хърватското население се самоопределя като католическо.
 6. След Ирландия Хърватия има най-висок процент на емиграция в света.
 7. 10% от територията на Хърватия е защитена - има 11 природни парка, 8 национални парка и 2 природни резервата в страната.
 8. Една трета от хърватската територия е покрита с гори.
 9. Хърватите са изобретили вратовръзката през 17 век. При тях тя е известна като “kravata”.
 10. Известният изобретател Никола Тесла е роден в Хърватия в малкото село Смилян, регион Лика.
 11. Град Хум е най-малкият град в света. Той има по-малко от 20 постоянни жители.
 12. Малкото село Лопар на Раб Айлънд има най-голям размер на пясъчни плажове по цялото Адриатическо море.

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката