HRK Xърватска куна

Курс Купува0.260
Курс Продава0.276

Валутен калкулатор

BGN
HRK
0.276 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 16.10.18 г., 03:09 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на хърватските куни в обращение имат следните номинали: 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000.

Отличителни белези

Банкнотите им са силно осветени при ултравиолетова светлина. Особеност при тях е, че на купюрите 10, 20, 50, 100 и 200 трябва да има надпис “ HRVATSKA NARODNA BANKA”- това значи, че са в обращение. Ако надписът на тези номинали е “NARODNA BANKA HRVATSKE”, то банкнотите са извън обращение. Това не важи за банкнотите от 500 и 1000. При тях надписът е “NARODNA BANKA HRVATSKE”.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

Тавекс търгува с всички банкноти от различните номинали, които циркулират в обращение - 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000.

Емисии в обращение         

Банкнота 10 хърватски куни
Издадена на 18 юни 2001 година
Издадена на 24 май 2004 година 

Банкнота 20 хърватски куни
Издадена на 16 август 2001 година
Издадена на 30 май 2014 година 

Банкнота 50 хърватски куни
Издадена на 25 ноември 2002 година 

Банкнота 100 хърватски куни
Издадена на 3 юни 2002 година

Банкнота 200 хърватски куни
Издадена на 12 август 2002 година

Банкнота 500 хърватски куни
Издадена на 30 май 1994 година

Банкнота 1000 хърватски куни
Издадена на 30 май 1994 година

Нови емисии и редизайн

Не е анонсирано предстоящо излизане на нова емисия от банкнотите на хърватските куни.

Удобни и неудобни купюри за всекидневна употреба

За екскурзии се търсят банкноти s номинали до 100 (10, 20, 50 и 100), а за по-големи количества са търсени банкнотите от 200, 500 и 1000.

Заместваща валута

Като заместваща валута в Хърватия може да се използва еврото. Разбира се, винаги е по-лесно и по-изгодно да използвате местната валута. 

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 1. Град Винковци (на хърватски “Vinkovci”) е най-старият град в Европа. Хора са живели там през последните 8 000 години.
 2. Хърватите са имали своя собствена азбука, наречена “глаголица”, която са изпозвали до 19 век.
 3. Ако става дума за големина, Хърватия е на 127-мо място.
 4. Хърватите си имат национално цвете и това е ирисът.
 5. Около 90% от хърватското население се самоопределя като католическо.
 6. След Ирландия Хърватия има най-висок процент на емиграция в света.
 7. 10% от територията на Хърватия е защитена - има 11 природни парка, 8 национални парка и 2 природни резервата в страната.
 8. Една трета от хърватската територия е покрита с гори.
 9. Хърватите са изобретили вратовръзката през 17 век. При тях тя е известна като “kravata”.
 10. Известният изобретател Никола Тесла е роден в Хърватия в малкото село Смилян, регион Лика.
 11. Град Хум е най-малкият град в света. Той има по-малко от 20 постоянни жители.
 12. Малкото село Лопар на Раб Айлънд има най-голям размер на пясъчни плажове по цялото Адриатическо море.
5 HRK = 1.38 BGN
10 HRK = 2.76 BGN
20 HRK = 5.52 BGN
50 HRK = 13.80 BGN
100 HRK = 27.60 BGN
250 HRK = 69.00 BGN
750 HRK = 207.00 BGN
1000 HRK = 276.00 BGN
2000 HRK = 552.00 BGN
4000 HRK = 1104.00 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ