Всички валути

Индонезийска рупия

IDR
куп.
0.0001144
прод.
0.0001253
Купете валута онлайн в

Удобни купюри за всекидневна употреба

Най-голямата банкнота от индонезийските рупии е със стойност около 15 лева и тя е най-предпочитана с оглед по-лесно пренасяне и съхранение.

Заместваща валута

Като резервна валута в Индонезия може да се използва щатски долар.
Разбира се най-добре е основният сегмент на портфейла Ви да бъде местната валута.

Лимити за внос и износ

Пренасяне на парични средства през границата на Република България за или от трета страна

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 
(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Валутна таблица
IDR
BGN
500
0.06
0.04
1000
0.13
0.07
5000
0.63
0.36
10000
1.25
0.72
15000
1.88
1.08
20000
2.51
1.45
50000
6.27
3.61
75000
9.40
5.42
150000
18.80
10.84
400000
50.12
28.90

принтирайте преди да тръгнете на път

Деноминация

Банкнотите на индонезийската рупия са в следните купюри: 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 и 100000.

Отличителни белези

Като отличителен белег, както на повечето валути, се гледа водният знак, видим срещу светлина. Под UV-лампа от страната на гърба на банкнотата свети серийният й номер.      

Какво може да закупим от Вас и какво не?

Тавекс търгува с всички банкноти, които циркулират в обращение. Монетите на индонезийската рупия остават извън спектъра на търсене и предлагане.

Емисии в обращение

Банкнота 1000 индонезийски рупии

Емисии в обращение - от 2000, 2016 година

Банкнота 2000 индонезийски рупии

Емисии в обращение - от 2009, 2016, 2018 година

Банкнота 5000 индонезийски рупии

Емисии в обращение - от 2001, 2016 година

Банкнота 10000 индонезийски рупии

Емисии в обращение - от 2010, 2016, 2018 година

Банкнота 20000 индонезийски рупии

Емисии в обращение - от 2004, 2011-2016 година

Банкнота 50000 индонезийски рупии

Емисии в обращение - от 2005, 2011, 2016, 2018

Банкнота 100000 индонезийски рупии

Емисии в обращение - от 2004/5, 2011/4, 2016, 2018

  1. Индонезия е огромна. Състои се от 17 508 острова, обхващащи приблизително 1,919,440 квадратни километра.
  2. От всички тези 17 508 острова само около 6000 са обитаеми от хора.
  3. Индонезия е дом на хиляди различни представители на флората и фауната, което я прави страната с второто най-високо ниво на биологично разнообразие в света (Бразилия е на първо място).
  4. Индонезия е изключително разнообразна в културно отношение. В действителност има над 300 етнически групи - всяка със свои собствени обичаи, традиции и диалекти.
  5. Индонезия е дом на 12,7% от мюсюлманското население в света. Това я превръща в най-голямата мюсюлманска страна в света с над 87% от населението на страната, идентифициращо се като мюсюлманско.
  6. Оризът е основна храна на страната. Хранене, което не включва ориз, не се счита за такова.
  7. Индонезия е част от вулканичната група “The Ring of Fire”, като 75% от вулканите в тази група са на територията на страната.
  8. Избухването през 1815 година на активния стратовулкан Тамбора, намиращ се в Индонезия, е най-мощното изригване на вулкан в света. То започва на 5 април и завършва на 15 април. Количеството пепел е било толкова голямо, че е могло да покрие държава с размерите на Гърция - 131 хиляди квадратни километра. Следващата година, 1816,  е известна като “година без лято” поради ниските температури, които са следствие от пепелта в атмосферата, която е отразявала част от слънчевите лъчи и ги връщала обратно в Космоса. Засегнати били в най-голяма степен хората от Европа и Северна Америка, където зимата отнела живота на хиляди души.

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката