IDR Индонезийска рупия

Курс Купува0.0001135
Курс Продава0.0001213

Валутен калкулатор

BGN
IDR
0.0001213 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 14.12.18 г., 09:22 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на индонезийската рупия са в следните купюри: 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 и 100 000.

Отличителни белези

Като отличителен белег, както на повечето валути, се гледа водният знак, видим срещу светлина. Под UV-лампа от страната на гърба на банкнотата свети серийният й номер.      

Какво може да закупим от Вас и какво не?

Тавекс търгува с всички банкноти, които циркулират в обращение. Монетите на индонезийската рупия остават извън спектъра на търсене и предлагане.

Емисии в обращение

Банкнота 1000 индонезийски рупии

Издадена 2000 година

Издадена 2016 година

Банкнота 2000 индонезийски рупии

Издадена 2009 година

Издадена 2016 година

Банкнота 5000 индонезийски рупии

Издадена 2001 година

Издадена 2016 година

Банкнота 10 000 индонезийски рупии

Издадена 2010 година

Издадена 2016 година

Банкнота 20 000 индонезийски рупии

Издадена 2004 година

Издадена през периода 2011-2016 година

Издадена 2016 година

Банкнота 50 000 индонезийски рупии

Издадена 2005 година

Издадена през периода 2011-2016 година

Издадена 2016 година

Банкнота 100 000 индонезийски рупии

Издадена 2004 година

Издадена 2005 година

Издадена през периода 2011-2014 година

Издадена 2016 година

Удобни купюри за всекидневна употреба

Най-голямата банкнота от индонезийските рупии е със стойност около 15 лева и тя е най-предпочитана с оглед по-лесно пренасяне и съхранение.

Заместваща валута

Като резервна валута в Индонезия може да се използва щатски долар.
Разбира се най-добре е основният сегмент на портфейла Ви да бъде местната валута.

Лимити за внос и износ

Пренасяне на парични средства през границата на Република България за или от трета страна

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 
(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 1. Индонезия е огромна. Състои се от 17 508 острова, обхващащи приблизително 1,919,440 квадратни километра.
 2. От всички тези 17 508 острова само около 6000 са обитаеми от хора.
 3. Индонезия е дом на хиляди различни представители на флората и фауната, което я прави страната с второто най-високо ниво на биологично разнообразие в света (Бразилия е на първо място).
 4. Индонезия е изключително разнообразна в културно отношение. В действителност има над 300 етнически групи - всяка със свои собствени обичаи, традиции и диалекти.
 5. Индонезия е дом на 12,7% от мюсюлманското население в света. Това я превръща в най-голямата мюсюлманска страна в света с над 87% от населението на страната, идентифициращо се като мюсюлманско.
 6. Оризът е основна храна на страната. Хранене, което не включва ориз, не се счита за такова.
 7. Индонезия е част от вулканичната група “The Ring of Fire”, като 75% от вулканите в тази група са на територията на страната.
 8. Избухването през 1815 година на активния стратовулкан Тамбора, намиращ се в Индонезия, е най-мощното изригване на вулкан в света. То започва на 5 април и завършва на 15 април. Количеството пепел е било толкова голямо, че е могло да покрие държава с размерите на Гърция - 131 хиляди квадратни километра. Следващата година, 1816,  е известна като “година без лято” поради ниските температури, които са следствие от пепелта в атмосферата, която е отразявала част от слънчевите лъчи и ги връщала обратно в Космоса. Засегнати били в най-голяма степен хората от Европа и Северна Америка, където зимата отнела живота на хиляди души.
500 IDR = 0.06 BGN
1000 IDR = 0.12 BGN
5000 IDR = 0.61 BGN
10000 IDR = 1.21 BGN
15000 IDR = 1.82 BGN
20000 IDR = 2.43 BGN
50000 IDR = 6.07 BGN
75000 IDR = 9.10 BGN
150000 IDR = 18.20 BGN
400000 IDR = 48.52 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ