ILS Израелски шекел

Курс Купува0.454
Курс Продава0.496

Валутен калкулатор

BGN
ILS
0.496 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 19.02.19 г., 10:58 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на израелския шекел имат следните номинали: 20, 50, 100 и 200.

 

Отличителни белези

Като особеност на израелския шекел може да се спомене осветеният сериен номер, забележим при ултравиолетова светлина. Банкнотите с номинал 20 се срещат в две разновидности - полимерни и хартиени. Номиналите 50 и 200 са с две емисии. 

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим всички гореизброени номинали (20, 50, 100 и 200), стига да са издадени след 1998 година.

 

Емисии в обращение

 

Банкнота 20 израелски шекела
Издадена 1999 година
Издадена 2008 година 
Издадена 2017 година

Банкнота 50 израелски шекела
Издадена 1999 година
Издадена 2014 година 
Издадена 2017 година

Банкнота 100 израелски шекела
Издадена1999 година
Издадена 2017 година

Банкнота 200 израелски шекела
Издадена 1999 година
Издадена 2015 година

Удобни купюри за всекидневна употреба

За разплащания при ваканционни пътувания са по-предпочитани банкнотите с номинали 20, 50 и 100. При необходимост от по-големи суми се търсят банкноти с номинал 200.

Заместваща валута

Трудно можем да кажем, че Израелският шекел има заместваща валута, с която да може да се разплащате, затова съветваме да се подсигурите отрано с необходимото количество местна валута.


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 1. Израел има един от най-високите проценти в света по притежание на домашни компютри на глава от населението.
 2. Израелски крави произвеждат повече мляко от една крава от почти всяка страна в света, борейки се единствено с Южна Корея.
 3. През 1966 година Шай Агнон става първият носител на Нобелова награда за литература в Израел.
 4. С цел избягване на анорексията в Израел моделите имат определено тегло, под което не могат да бъдат.
 5. Сред най-високообразованите в световен план са жителите на Израел.
 6. В Средния изток Израел има най-висок стандарт на живот.
 7. В световен план Израел предлага най-сигурната бизнес среда.
 8. Израел е една от 8-те страни в света, които имат възможност да поддържат свои сателити в Космоса.
5 ILS = 2.48 BGN
10 ILS = 4.96 BGN
20 ILS = 9.92 BGN
50 ILS = 24.80 BGN
100 ILS = 49.60 BGN
250 ILS = 124.00 BGN
750 ILS = 372.00 BGN
1000 ILS = 496.00 BGN
2000 ILS = 992.00 BGN
4000 ILS = 1984.00 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ