INR Индийска рупия

Курс Купува0.0242
Курс Продава0.0267

Валутен калкулатор

BGN
INR
0.0267 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 21.10.17 г., 16:35 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на индийската рупия са в следните номинали: 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 2000.

Отличителни белези

Като отличителни белези при банкнотите на индийските рупии са светещите власинки и сериен номер под UV-лампа.

Всички банкноти са с едно и също лице - на Махатма Ганди, наречен “баща на нацията”. Той е индийски политик, адвокат, духовен лидер и борец за човешката свобода на индийското движение за независимост на нацията, което води до края на британското владичество в страната през 1947 година.


Разпознаване коя емисия е в обращение и коя не е се осъществява при един бърз поглед на гърба на банкнотата - банкноти без дата на гърба не са в обращение и следователно не се купуват и предлагат.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим всички банкноти от емисиите в обращение, а именно номиналите: 5, 10, 20 и 50 се купуват емисиите след 2001 година, а номиналите 100, 500 и 2000 - след 2005 година.

Старите 500 и 1000 (преди 2005 година) не са в обращение.

Емисии в обращение

Банкнота 5 индийски рупии

Издадена 2002 година

Издадена 2009 година

Банкнота 10 индийски рупии

Издадена 2006 година

Банкнота 20 индийски рупии

Издадена 2001 година

Издадена 2006 година

Банкнота 50 индийски рупии

Издадена 2005 година

Банкнота 100 индийски рупии

Издадена 2005 година

Банкнота 500 индийски рупии

Издадена 2016 година

Банкнота 2000 индийски рупии

Издадена 2016 година

Удобни купюри за всекидневна употреба

Най-често срещаните купюри от индийските рупии са 100, 500 и 2000, тъй като по-малките са с много ниска стойност (50 рупии са 1,50лв).

При пътуване е добре да си осигурите поне малка част под номинал 2000, за да можете да покриете някои ежедневни нужди. За останала част от сумата, дори и да е само по 2000, няма да срещнете трудност при разваляне.

Заместваща валута

Като заместваща валута в Индия може да използвате щатския долар, ако не сте успели да си набавите от местната валута, преди заминаване или просто сте решили да рискувате и да се разплащате в алтернативната.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

0 ПРОДУКТ