ISK Исландска крона

Курс Купува0.01383
Курс Продава0.01523

Валутен калкулатор

BGN
ISK
0.01523 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 16.10.18 г., 02:49 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на исландските крони са в следните номинали: 500, 1000, 2000, 5000 и 10 000.

Отличителни белези 

Начина по който банкнотите ''се държат'' под ултравиолетова светлина е един от основните признаци за тяхната автентичност. Осветени под ултравиолетова светлина, на кроните до 10 000  свети номиналът, а на банкнотата 10 000 свети номиналът заедно със серийния номер и холограмната лента.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим всички банкноти, циркулиращи в обращение - 500, 1000, 2000, 5000 и 10 000. Монетите остават извън спектъра на търсене и предлагане.

Емисии в обращение

Банкнота 500 исландски крони
Издадена 1961 година
Издадена 1986 година
Издадена 2001 година

Банкнота 1000 исландски крони
Издадена 1961 година
Издадена 1986 година
Издадена 2001 година
Издадена 2009 година 

Банкнота 2000 исландски крони
Издадена 1986 година

Банкнота 5000 исландски крони
Издадена 1986 година
Издадена 2001 година

Банкнота 10 000 исландски крони
Издадена 2001 година

Удобни купюри за всекидневна употреба

Ако кроните са Ви необходими за покриването на всекидневни нужди, то по-подходящи са банкнотите до 2000. При пренос на по-големи количества са по-търсени номиналите 5000 и 10 000 ISK.

 

Заместваща валута         


Ако сте пропуснали да си набавите исландски крони за пътуването си в Исландия като заместваща валута в Исландия можете да използвате еврото. 

Лимити за внос и износ

Пренасяне на парични средства през границата на Република България за или от трета страна

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 
(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 1. В Исландия съществува национален интерес към шаха.
 2. Националният спорт в страната е хандбалът.
 3. В Исландия се намира най-големият гейзер в света.
 4. В продължение на 6 години (от 2010 до 2016 година включително) Исландия е смятана за най-миролюбивата страна в света.
 5. Това е първата страна, която избира жена за президент - Вигдис Финбогадотир - на 29 юни 1980 година.
 6. Сред най-породистите коне в световен план попадат именно исландските.
 7. Железопътен транспорт в Исландия няма. Налице са две причини за това - географските особености на страната и струпването на много голяма част от населението в столицата.
 8. Много интересен е фактът, че исландските полицаи не носят в себе си оръжие, тъй като не им е необходимо.
 9. В Исландия няма комари.
 10. Скорошно проучване относно индекса на щастието в европейските страни сочи, че исландците са едни от най-удовлетворените хора.
 11. Водата е една от най-чистата в света и поради тази причина тя достига до домакинствата без никаква обработка.
100 ISK = 1.52 BGN
200 ISK = 3.05 BGN
500 ISK = 7.62 BGN
1000 ISK = 15.23 BGN
2000 ISK = 30.46 BGN
5000 ISK = 76.15 BGN
10000 ISK = 152.30 BGN
15000 ISK = 228.45 BGN
30000 ISK = 456.90 BGN
75000 ISK = 1142.25 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ