KES Кенийски шилинг

Курс Купува0.01560
Курс Продава0.01820

Валутен калкулатор

BGN
KES
0.0182 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 17.12.18 г., 17:18 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на кенийския шилинг имат следните номинали: 50, 100, 200, 500 и 1000.

Отличителни белези

Като отличителен белег са изображенията на двама различни президенти на двете емисии. Банкнотите са много силно осветени под ултравиолетова светлина.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

Може да закупим от Вас всички банкноти в обращение от гореспоменатите номинали - 50, 100, 200, 500 и 1000.

Емисии в обращение

Банкнота 50 кенийски шилингa

Издадена 1996 година

Издадена след 2003 година

Банкнота 100 кенийски шилингa

Издадена 1996 година

Издадена след 2003 година

Банкнота 200 кенийски шилингa

Издадена 1996 година

Издадена след 2003 година

Банкнота 500 кенийски шилингa

Издадена 1995 година

Издадена 1998 година

Издадена след 2003 година

Банкнота 1000 кенийски шилингa

Издадена 1995 година

Издадена 1998 година

Издадена след 2003 година

Удобни купюри за всекидневна употреба

За всекидневни разплащания се търсят банкноти до 500 (50, 100, 200, 500). При по-големи суми най-удобни са банкнотите от 1000 шилинга.

 Заместваща валута

Ако не успеете да си набавите кенийски шилинги преди заминаване, може да вземете друга валута (например щатски долар), която да обмените в местна при пристигане.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 1. Столица и най-голям град е Найроби, а Момбаса е вторият по големина град в Кения.
 2. След кафето, най-големият генератор на доходи в Кения е туризмът.
 3. Двата официални езика в Кения са английски и суахили, въпреки че има десетки други, говорени в различни части на страната.
 4. Преди сватбата всеки младоженец в Кения трябва да “откупи” своята булка. В миналото откупът е бил от 10 крави, а към настоящия момент той се състои от пари и животни.
 5. Кения предлага доста интересни преживявания - едно от тях е закуска в компанията на жираф. На това преживяване може да се насладите в хотел “The Giraffe Manor”.
 6. Най-високият жираф е открит в Кения - 6,1 метра (нормалният ръст на един жираф е 5,5 метра).
 7. В Кения може да срещнете лъв, леопард, слон, бивол и носорог - топ пет на сафари животните.
 8. В страната средна класа няма - населението е или много бедно, или много богато.
 9. От 2002 година Кения губи по 100 лъва всяка година поради две причини - промяна на естествената им среда и избиването им от бракониери.
 10. Ако искате да покажете уважение и респект към по-възрастен човек или висшестоящ в Кения, трябва да хванете дясната му китка с лявата си ръка при ръкостискане.
100 KES = 1.82 BGN
200 KES = 3.64 BGN
500 KES = 9.10 BGN
1000 KES = 18.20 BGN
2000 KES = 36.40 BGN
5000 KES = 91.00 BGN
10000 KES = 182.00 BGN
15000 KES = 273.00 BGN
30000 KES = 546.00 BGN
75000 KES = 1365.00 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ