KRW Южнокорейски вон

Курс Купува0.001460
Курс Продава0.001600

Валутен калкулатор

BGN
KRW
0.0016 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 18.01.19 г., 08:24 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на корейския вон са в следните купюри: 1000, 5000, 10 000 и 50 000.         

Отличителни белези 

Банкнотите притежават всички важни защити срещу фалшифициране като: воден знак, микро текст, релефен текст, изработени са от специална хартия, но най-характерното за банкнотите на корейския вон е това, че голяма част от тях се осветява при поставяне под ултравиолетова светлина, заради множеството защитни флуоресцентни фибри вплетени в хартията. 

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим, както и да Ви продадем всички банкноти, които са в обращение от гореспоменатите номинали - 1000, 5000, 10 000 и 50 000. Монетите на корейския войн остават извън спектъра ни на търсене и предлагане.

Емисии в обращение         

Банкнота 1000 корейски вона - издадена на 22.01.2007 година
Банкнота 5000 корейски вона  - издадена на 02.01.2006 година
Банкнота 10 000 корейски вона  - издадена на 22.01.2007 година
Банкнота 50 000 корейски вона - издадена на 23.06.2009 година

Удобни купюри за всекидневна употреба

Тъй като най-голямата банкнота на корейския вон (50 000) е със стойност от 80 лева, при пътуване е добре да вземете предимно от нея, с оглед по-лесно съхранение и пренасяне, и малка част в по-дребни купюри за покриването на текущи нужди (1000, 5000 и 10 000).

Заместваща валута

Като заместваща валута в Корея може да се използва щатски долар. Имайте предвид, че в много азиатски страни, търговците са мнго взискателни към тази валута и приемат само перфектни банкноти от последната емисия, а в някои случаи и само с номинал 100 долара. 
Винаги предварителното запасяване с местната валута пести време и средства в непознати пазарни условия.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 

 1. Южна Корея чества два пъти Нова Година - веднъж според западния календар и втори път според лунния календар (около февруари)
 2. След Корейската война е налице бум в модернизацията. Южна Корея излезе от 75% в селските райони до 82% в градско общество.
 3. Флагът на Корея е със смислова концепция - на бял фон е, включва символ на мира, кръг на единството, символът на Ин и Ян, символизиращ допълването на противоположностите.
 4. Южна Корея се отличава със своята гъстота на населението - 487 души на квадратен километър, което е десетократно повече от средната гъстота на населението.
 5. Северна Корея е основана през 1948 година.
 6. Независимо от това, че Южна и Северна Корея споделят един език, култура и история, над 10 милиона корейци са разделени от своите семейства от 1948 година насам.
 7. В Северна Корея съществуват 51 социални категории, които са определени спрямо лоялността към режима.
 8. В Северна Корея мобилните телефони са забранени. Няма и интернет.
 9. В Северна Корея във всеки дом, без изключение, се слуша контролирано от правителството радио, което не може да се спре, а само да му се намали звука.
500 KRW = 0.80 BGN
1000 KRW = 1.60 BGN
5000 KRW = 8.00 BGN
10000 KRW = 16.00 BGN
15000 KRW = 24.00 BGN
20000 KRW = 32.00 BGN
50000 KRW = 80.00 BGN
75000 KRW = 120.00 BGN
150000 KRW = 240.00 BGN
400000 KRW = 640.00 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ