Всички валути

Латвийски лат

LVL
куп.
2.658
прод.
-
Купете валута онлайн в

Удобни купюри за всекидневна употреба     

Латвия се присъединява към Eврозоната на 1 януари 2014 г. На тази дата еврото заменя лата на фиксиран курс за 1 € = 0,702804 LVL. След период от две седмици, през които и двете валути са в обращение, лата престава да бъде законно платежно средство на 15 януари 2014 година.

Латвийската централна банкна ”Latvijas Banka” ще обменя латвийски лат на банкноти и монети по фиксирания курс за неопределен период и неограничени количества.

Ако Ви предстои пътуване до Латвия, валутата, която ще Ви е необходима, е евро. За всекидневни разплащания по-подходящи са банкнотите до 50 включително - 5, 10, 20 евро, а при по-големи суми, за по-практично съхранение, се предпочитат банкноти с номинали: 100, 200 и 500 евро.

Лимити за внос и износ

 

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Валутна таблица
LVL
BGN
1
0.00
0.00
5
0.00
0.00
10
0.00
0.00
15
0.00
0.00
20
0.00
0.00
30
0.00
0.00
50
0.00
0.00
100
0.00
0.00
200
0.00
0.00
500
0.00
0.00

принтирайте преди да тръгнете на път

Латвийският лат вече е извън обращение и официалната валута в страната е евро.

Деноминация

Банкнотите на латвийския лат имат следните номинали: 5, 10, 20, 50, 100 и 500.

Отличителни белези

Под ултравиолетова светлина при всички номинали свети серийният номер в червено и власинки.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим всички банкноти, които са били в обращение преди еврото да замести латвийския лат, издавани между 1992 година и 2006 година. 

Емисии 

Банкнота 5 лата

Издадена 1992 година

Издадена 1996 година

Издадена 2001 година

Издадена 2006 година

Банкнота 10 лата

Издадена 1992 година

Издадена 2000 година

Банкнота 20 лата

Издадена 1992 година

Издадена 2004 година

Банкнота 50 лата

Издадена 1992 година

Банкнота 100 лата

Издадена 1992 година

Банкнота 500 лата

Издадена 1992 година

 

 1. Столицата на Латвия, Рига, се описва като “Париж на Севера”. В нея живее приблизително ⅓ от населението на страната - 643 615 души по данни от 2013 година.
 2. На територията на Латвия има 3000 малки езера, а през нея минават 12 000 реки.
 3. Около 54% от територията на Латвия е гора, което я прави една от най-зелените страни в Европа, а 10% от площта й е заета от блато. Страната е дом на: черен щъркел, малък креслив орел, видра, бобър, рис, вълк, елен, дива свиня, лос и червена лисица.
 4. Един от най-старите флагове в света е на Латвия. Той се използва от 1280 година.
 5. Около 20% от Латвия е защитена. Има: 4 национални парка, 42 природни парка, 260 природни резервата, 355 природни забележителности, 7 морски защитени зони, 24 микрорезерви за биосферен резерват. Страната оглавява индекса на ефективността на околната среда през 2012 година.
 6. Националната птица на Латвия е бялата стърчиопашка.
 7. Латвийцте много обичат бира. В столицата дори има “Beer SPA”, където може да се потопите в топла бира, докато охлаждате жаждата с чаша студена бира.
 8. Латвия има най-високите жени в света със средна височина от впечатляващите 170 см. Мъжете са едва на четвърто място в света.
 9. Най-дългата река на Латвия е Даугава.
 10. Страната е богата на: варовик, торф, доломит и водна енергия, кехлибар, дърво и обработваема земя.
 11. В Латвия има 4 силно изразени сезона: лятото е много горещо, есента е ветровита и дъждовна, зимата е много студена и снежна, а пролетта отново гореща.

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката