MKD Македонски дeнар

Курс Купува0.0315
Курс Продава0.0335

Валутен калкулатор

BGN
MKD
0.0335 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 14.12.18 г., 09:22 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на македонския денар имат следните номинали: 10, 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000.

Отличителни белези

Като отличителен белег на македонските денари може да бъде посочен материалът, от който са направени банкнотите - 100% памучни влакна. Те притежават и множество вградени защитни елементи срещу фалшифициране - наличието на власинки, видими само на ултравиолетова светлина, както и светещ номинал на банкнотите от 500, 1000 и 2000, микротекст, холограма, воден знак.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От нас може да закупите банкноти от всички номинали - 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000. Те подлежат и на обратно изкупуване.  Банкнотата от 5000 не се търгува. Не търгуваме и с монетите на македонските денари.

Емисии в обращение       

Емисиите, които са в обращение, са от 1996 година и от 2003 година, като по номинали се срещат съответно от годините:        

Банкнота 10 македонски денара

Издадена 1996 -1997 година

Банкнота 50 македонски денара

Издадена 1996 - 1997 година

Издадена 2001 година

Банкнота 100 македонски денара

Издадена 1996 година

Издадена 2000 година

Банкнота 200 македонски денара

Издадена 2016 година

Банкнота 500 македонски денара

Издадена 1996 година

Издадена 2003 година

Банкнота 1000 македонски денара

Издадена1996 година

Издадена 2003 година

Банкнота 2000 македонски денара

Издадена 2016 година

 

Удобни купюри за всекидневна употреба

За екскурзии по-предпочитане е да се снабдите предимно с банкноти с номинали 50, 100, 500 и 1000 денара.
Ако имате нужда от по-голяма сума съответно номиналите от 1000 до 5000 ще са по-удобни.

Заместваща валута 

По-удобно е да се разплащате с местната валута. В случай че не сте успели да си я набавите, винаги може да си вземете евро, което после да обмените в денари. Ако избраната дестинация е Охрид, българските левове също се приемат на някои места.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 1. Предполагаеми части от кръста, на който е бил разпнат Исус, се смята, че има в основите на манастирите “Св. Богородица Пречиста” в град Кичево, “Св. Йован Бигорски” и “Св. Георги Победоносец” в град Дебър.
 2. Според НАСА “Кокино” е четвъртата най-стара астрономическа обсерватория в света. Преди нея са само следните три: “Абу Симбел” в Египет, “Стоунхендж” във Великобритания и “Ангкор Ват” в Камбоджа.
 3. Охридското езеро е едно от най-старите и най-дълбоките езера в Европа - максимална дълбочина 288 метра. Смята се, че е на 4 милиона години и в него има 200 ендемични вида, които не се срещат в никое друго място по света. Охридското езеро е обявено за обект на световното културно наследство на Юнеско през 1979 година.
 4. Милениумският кръст, разположен в планината Водно, намираща се южно от град Скопие, е най-големият кръст в света. Той е с височина 66 метра. Построен е, за да служи като паметник на християнството в Македония и по света.
 5. Александър Велики, който е бил крал на Кралство Македония, е първият световен завоевател, удължаващ своята империя в цяла Гърция и Персия към Индия и Египет. По време на неговото управление Македония е била най-мощната държава в световен мащаб.
100 MKD = 3.35 BGN
200 MKD = 6.70 BGN
500 MKD = 16.75 BGN
1000 MKD = 33.50 BGN
2000 MKD = 67.00 BGN
5000 MKD = 167.50 BGN
10000 MKD = 335.00 BGN
15000 MKD = 502.50 BGN
30000 MKD = 1005.00 BGN
75000 MKD = 2512.50 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ