NZD Новозеландски долар

Курс Купува1.066
Курс Продава1.144

Валутен калкулатор

BGN
NZD
1.144 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 16.10.18 г., 02:08 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на новозеландския долар са в следните номинали: 5, 10, 20, 50 и 100.

Отличителни белези

Банкнотите на новозеландските долари са пластични. Под ултравиолетова светлина светят силно номиналът и серийният номер на банкнотата. Две са емисиите в обращение.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може дазакупим, както и да Ви продадем всички банкноти, циркулиращи в обращение от гореспоменатите купюри - 5, 10, 20, 50 и 100. Монетите остават извън спектъра на търсене и предлагане.

Емисии в обращение

Банкнота 5 новозеландски долара

Издадена май 1999 година

Издадена октомври 2015 година

Банкнота 10 новозеландски долара

Издадена май 1999 година

Издадена октомври 2015 година

Банкнота 20 новозеландски долара

Издадена май 1999 година

Издадена май 2016 година

Банкнота 50 новозеландски долара

Издадена май 1999 година

Издадена май 2016 година

Банкнота 100 новозеландски долара

Издадена май 1999 година

Издадена май 2016 година

Удобни купюри за всекидневна употреба

При по-големи количества се предпочитат номиналите 50 и 100, а за покриване на всекидневни нужди - банкноти с номинал 5, 10 и 20. При необходимост от по-голяма сума, купюрите може да се комбинират.

Заместваща валута

Новозеландският долар няма заместваща валута, но със сигурност ще може да си вземете долари или евро, които след това да обмените в местна валута, ако не сте успели да си набавите преди заминаване.

 

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 

 1. Националният символ на страна е птицата киви. Тя присъства и в логото на новозеландските самолети.
 2. Нова Зеландия е една от най-рядко населените държави.
 3. Независимо от това, че територията ѝ е по-голяма от тази на Великобритания, населението на Нова Зеландия е едва 4 млн.души.
 4. Родината на бънджи скоковете е Нова Зеландия.
 5. Новозеландецът Сър Едмънд Хилъри е първият човек, изкачил връх Еверест през 1953 година.
 6. Нова Зеландия е първата страна в световен план, която е предоставила избирателни права на жените през 1893 година.
 7. Нова Зеландия е сред най-малко корумпираните страни според световния индекс за корупция. Мястото си тя поделя с Дания.
 8. Няма място в страната, което да е на повече от 128 километра от брега.
 9. Няма нито едно отровно животно.
 10. По празници като Коледа, Великден и Велики петък, както и в Деня в памет на загиналите във всички войни, по телевизиите няма да видите нито една реклама.
1 NZD = 1.14 BGN
5 NZD = 5.72 BGN
10 NZD = 11.44 BGN
15 NZD = 17.16 BGN
20 NZD = 22.88 BGN
30 NZD = 34.32 BGN
50 NZD = 57.20 BGN
100 NZD = 114.40 BGN
200 NZD = 228.80 BGN
500 NZD = 572.00 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ