Всички валути

Новозеландски долар

NZD
куп.
1.101
прод.
1.179
Купете валута онлайн в

Удобни купюри за всекидневна употреба

При по-големи количества се предпочитат номиналите 50 и 100, а за покриване на всекидневни нужди - банкноти с номинал 5, 10 и 20. При необходимост от по-голяма сума, купюрите може да се комбинират.

Заместваща валута

Новозеландският долар няма заместваща валута, но със сигурност ще може да си вземете долари или евро, които след това да обмените в местна валута, ако не сте успели да си набавите преди заминаване.

 

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Валутна таблица
NZD
BGN
1
1.18
0.68
5
5.90
3.40
10
11.79
6.80
15
17.69
10.20
20
23.58
13.60
30
35.37
20.40
50
58.95
34.00
100
117.90
67.99
200
235.80
135.99
500
589.50
339.97

принтирайте преди да тръгнете на път

Деноминация

Банкнотите на новозеландския долар са в следните номинали: 5, 10, 20, 50 и 100.

Отличителни белези

Банкнотите на новозеландските долари са пластични. Под ултравиолетова светлина светят силно номиналът и серийният номер на банкнотата. Две са емисиите в обращение.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може дазакупим, както и да Ви продадем всички банкноти, циркулиращи в обращение от гореспоменатите купюри - 5, 10, 20, 50 и 100. Монетите остават извън спектъра на търсене и предлагане.

Емисии в обращение

Банкнота 5 новозеландски долара

Емисии в обращение - 1999, 2015 година

Банкнота 10 новозеландски долара

Емисии в обращение - 1999, 2015 година

Банкнота 20 новозеландски долара

Емисии в обращение - 1999, 2016 година

Банкнота 50 новозеландски долара

Емисии в обращение - 1999, 2016 година

Банкнота 100 новозеландски долара

Емисии в обращение - 1999, 2016 година

 

  1. Националният символ на страна е птицата киви. Тя присъства и в логото на новозеландските самолети.
  2. Нова Зеландия е една от най-рядко населените държави.
  3. Независимо от това, че територията ѝ е по-голяма от тази на Великобритания, населението на Нова Зеландия е едва 4 млн.души.
  4. Родината на бънджи скоковете е Нова Зеландия.
  5. Новозеландецът Сър Едмънд Хилъри е първият човек, изкачил връх Еверест през 1953 година.
  6. Нова Зеландия е първата страна в световен план, която е предоставила избирателни права на жените през 1893 година.
  7. Нова Зеландия е сред най-малко корумпираните страни според световния индекс за корупция. Мястото си тя поделя с Дания.
  8. Няма място в страната, което да е на повече от 128 километра от брега.
  9. Няма нито едно отровно животно.
  10. По празници като Коледа, Великден и Велики петък, както и в Деня в памет на загиналите във всички войни, по телевизиите няма да видите нито една реклама.

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката