Всички валути

Полска злота

PLN
куп.
0.423
прод.
0.440
Купете валута онлайн в

Удобни купюри за всекидневна употреба

За екскурзии и кратки пътувания са предпочитани и по-удобни банкноти с номинали 10, 20 и 50, а за покупка на по-големи количества с цел търговия, например, главно се търсят банкноти от 100, 200 и 500 полски злоти.

Заместваща валута

В Полша освен с полски злоти може да се разплащате и с евро. Разбира се, винаги е по-лесно и по-изгодно да използвате местната валута. 

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Валутна таблица
PLN
BGN
1
0.44
0.25
5
2.20
1.27
10
4.40
2.54
15
6.60
3.81
20
8.80
5.08
30
13.20
7.62
50
22.00
12.69
100
44.00
25.39
200
88.00
50.78
500
220.00
126.95

принтирайте преди да тръгнете на път

Деноминация

Банкнотите на полските злоти са със следните номинали: 10, 20, 50, 100, 200 и 500.

Отличителни белези

 

Характерно за банкнотите на полските злоти е, че под ултравиолетова светлина свети номиналът и серийният номер.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От вас може да закупим, както и да ви продадем всички от горепосочените номинали, които са в обращение - 10, 20, 50, 100, 200 и 500. Емисиите от 1994 година и след това са в обращение.

Емисии в обращение      

Банкнота 10 полски злоти

Емисии от 1994, 2012 година

Банкнота 20 полски злоти

Емисии от 1994, 2012, 2018 година

Банкнота 50 полски злоти

Емисии от 1994, 2012, 2017 година

Банкнота 100 полски злоти

Емисии от 1994, 2012 година

Банкнота 200 полски злоти

Емисии от 1994, 2016 година

Банкнота 500 полски злоти

Емисия от 2017 година

  1. Полша е деветата по големина страна в Европа.
  2. Обща граница с Полша имат седем страни: Русия, Литва, Беларус, Словакия, Украйна, Чехия и Германия.
  3. Полша е дом на над 38 милиона души (38,383,809) по данни от юли 2013 година.
  4. Националният символ на Полша е белият орел.
  5. Символ на Варшава, столицата на Полша, е русалката.
  6. В Полша именният ден се счита за също толкова важен, колкото рождения.
  7. За период от 345 години (от 1600 до 1945 година) Полша е била нападана и се е борила за своята свобода 43 пъти.
  8. Първото предположение, че Земята не е център на Вселената, прави полският астроном Николай Коперник.
  9. Полша е печелила 17 Нобелови награди, като 4 от тях са за мир и 5 - за литература.

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката