Всички валути

Kатарски риал

QAR
куп.
0.3932
прод.
0.4723
Купете валута онлайн в

Удобни купюри за всекидневна употреба

При необходимост от по-големи суми се предпочитат банкноти с номинали 100, 200 и 500, а в останалите случаи - 1, 5, 10 и 50.

Заместваща валута

Ако сте пропуснали да си набавите риали, то в Катар като резервна валута може да използвате щатски долар.

Лимити за внос и износ

 

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Валутна таблица
QAR
BGN
1
0.47
0.28
5
2.36
1.40
10
4.72
2.79
15
7.08
4.19
20
9.45
5.59
30
14.17
8.38
50
23.62
13.97
100
47.23
27.93
200
94.46
55.86
500
236.15
139.65

принтирайте преди да тръгнете на път

Деноминация

Банкнотите на катарския риал са в следните купюри: 1, 5, 10, 50, 100, 200 и 500.

Отличителни белези

Лицевата част на банкнотите е на арабски език, а текстът на гърба им е на английски език.
Всички банкноти имат холограмна лента.
Под ултравиолетова светлина свети серийният номер и номиналът (на арабски).

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим всички банкноти, които са в обращение - 1, 5, 10, 50, 100, 200 и 500. Монетите на катарския риал не се търгуват от Тавекс.

 

Емисии в обращение

Банкнота 1 катарски риал

Емисии в обращение - 2020 година

Банкнота 5 катарски риала

Емисии в обращение - 2020 година

Банкнота 10 катарски риала

Емисии в обращение - 2020 година

Банкнота 50 катарски риала

Емисии в обращение - 2020 година

Банкнота 100 катарски риала

Емисии в обращение - 2020 година

Банкнота 200 катарски риала

Емисии в обращение - 2020 година

Банкнота 500 катарски риала

Емисии в обращение - 2020 година

 1. Населението на Катар е над 300 000 души.
 2. Според БВП на глава от населението Катар е най-богатата страна в световен план.
 3. В Катар данъците и таксите за здравеопазване и обучение не съществуват.
 4. На катарските жени не е позволено да карат кола.
 5. Много интересен е фактът, че сред официалната армия на Катар все още има ездачи на камили.
 6. Своето богатство Катар дължи на петрола и природния газ, които страната продава.
 7. Един е магазинът за алкохол в цялата страна.
 8. В Катар е позиционирана най-голямата американска военна база.
 9. Катар е номер едно в света по отношение на купуването на картини.
 10. Катар е първата арабска страна, която ще бъде домакин на Световното първенство по футбол през 2022 година.
 11. Работната сила в Катар е представена главно от чужденци - 95%.

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката