Всички валути

Kатарски риал

QAR
куп.
0.4622
прод.
0.5060

Удобни купюри за всекидневна употреба

При необходимост от по-големи суми се предпочитат банкноти с номинали 100 и 500, а в останалите случаи - 1, 5, 10 и 50.

Заместваща валута

Ако сте пропуснали да си набавите риали, то в Катар като резервна валута може да използвате щатски долар.

Лимити за внос и износ

 

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Валутна таблица
QAR
BGN
1
0.51
0.29
5
2.53
1.44
10
5.06
2.88
15
7.59
4.31
20
10.12
5.75
30
15.18
8.63
50
25.30
14.38
100
50.60
28.75
200
101.20
57.50
500
253.00
143.75

принтирайте преди да тръгнете на път

Деноминация

Банкнотите на катарския риал са в следните купюри: 1, 5, 10, 50, 100 и 500.

Отличителни белези

Лицевата част на банкнотите е на арабски език, а текстът на гърба им е на английски език.
Всички банкноти с номинал по-голям от 50 риала имат холограмна лента.
Под ултравиолетова светлина свети серийният номер и номиналът (на арабски).
Банкнотите 100 и 500 са в две емисии - с и без т.нар „прозорче“.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим всички банкноти, които са в обращение - 1, 5, 10, 50, 100 и 500. Монетите на катарския риал не се търгуват от Тавекс.

 

Емисии в обращение

 

Банкнота 1 катарски риал

Издадена 2003 година

Банкнота 5 катарски риала

Издадена 2003 година

Банкнота 10 катарски риала

Издадена 2003 година

Банкнота 50 катарски риала

Издадена 2003 година

Банкнота 100 катарски риала

Издадена 2003 година

Издадена 2007 година

Банкнота 500 катарски риала

Издадена 2003 година

Издадена 2007 година

 1. Населението на Катар е над 300 000 души.
 2. Според БВП на глава от населението Катар е най-богатата страна в световен план.
 3. В Катар данъците и таксите за здравеопазване и обучение не съществуват.
 4. На катарските жени не е позволено да карат кола.
 5. Много интересен е фактът, че сред официалната армия на Катар все още има ездачи на камили.
 6. Своето богатство Катар дължи на петрола и природния газ, които страната продава.
 7. Един е магазинът за алкохол в цялата страна.
 8. В Катар е позиционирана най-голямата американска военна база.
 9. Катар е номер едно в света по отношение на купуването на картини.
 10. Катар е първата арабска страна, която ще бъде домакин на Световното първенство по футбол през 2022 година.
 11. Работната сила в Катар е представена главно от чужденци - 95%.

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката