Всички валути

Шведска крона

SEK
куп.
0.1854
прод.
0.1922
Купете валута онлайн в

Удобни купюри за всекидневна употреба

За пътуване с цел екскурзия по-търсени са банкнотите от 20, 50, 100 и 200. За пренос на по-големи суми - номиналите 500 и 1000.

Заместваща валута

Винаги употребат на местанта валута е за предпочитане, когато посещавате дадена страна. Ве пак за резервна валута в Швеция, разбира се е най-естествено да се ползва евро. 

Лимити за внос и износ

Пренасяне на парични средства през границата на Република България за или от трета страна

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 
(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 

 

Валутна таблица
SEK
BGN
5
0.96
0.56
10
1.92
1.11
20
3.84
2.23
50
9.61
5.57
100
19.22
11.14
250
48.05
27.86
750
144.15
83.57
1000
192.20
111.42
2000
384.40
222.84
4000
768.80
445.68

принтирайте преди да тръгнете на път

Деноминация

Банкнотите на шведските крони са със следните номинали: 20, 50, 100, 200, 500, 1000.

Отличителни белези

Като характерна особеност на новата емисия на шведските крони е, че под ултравиолетова светлина свети корона, както и власинки в различни цветове.        

Какво може да закупим от Вас и какво не?

Към момента в обращение е новата емисия шведски крони от 2015 - 2016 г. В Tavex търгуваме с всички банкноти в обращение, но не купуваме и продаваме монетите от валутата. 

Емисии в обращение

        

Банкнота 20 шведски крони

Емисия от 01.10.2015 година

 

Банкнота 50 шведски крони

Емисия от 01.10.2015 година

 

Банкнота 100 шведски крони

Емисия от 03.10.2016 година

 

Банкнота 200 шведски крони

Емисия от 01.10.2015 година

 

Банкнота 500 шведски крони

Емисия от 03.10.2016 година

 

Банкнота 1000 шведски крони

Емисия от 01.10.2015 година

 

Нови емисии и редизайн

През 2016 и 2015 година се издаде нова емисия от шведските крони. Не предстои излизането на друга емисия към настоящия момент. 

  1. В Европейския съюз Швеция заема трето място (след Испания и Франция) по отношение на своята площ.
  2. Населението на Швеция е 9,593 милиона души по данни от 2013 година, като приблизително 85% от тях живеят в градски райони, а останалите 22% живеят в столицата Стокхолм.
  3. Швеция има най-висок процент на работещите майки в развития свят - 76%.
  4. Швеция има най-голям брой на McDonalds ресторанти на глава от населението в Европа.
  5. IKEA и H&M са шведски компании.
  6. Швеция е една от първите страни, която замества бензина с биогорива.
  7. За да танцувате в Швеция, ви е необходим лиценз.
  8. Първият хотел от лед е построен в Швеция.

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката