THB Тайландски бат

Курс Купува0.0524
Курс Продава0.0551

Валутен калкулатор

BGN
THB
0.0551 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 14.12.18 г., 10:04 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на тайландския бат са със следните номинали: 20, 50, 100, 500 и 1000.

Отличителни белези

Това, което прави впечатление, ако погледнете всяка една банкнота от различен номинал, е, че на всички е изобразено лицето на крал Рама IX. Батовете имат две емисии - серия 15 и серия 16. Като особеност при тях се разглежда това, че номиналите над 100 включително се търгуват само с холограма - нейното наличие показва, че са в обращение.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим всички банкноти, които са в обращение от вече изброените номинали - 20, 50, 100, 500 и 1000.

Емисии в обращение

Банкнота 20 тайландски бата
Серия 15, издадена на 03.03.2003 година
Серия 16, издадена на 01.04.2013 година

Банкнота 50 тайландски бата
Серия 15

Тип 1 - издадена на 18.08.1997 година
Тип 2 - издадена на 01.10.2004 година

Серия 16, издадена на 18.01.2012 година

Банкнота 100 тайландски бата
Серия 15

Тип 1 - издадена на 25.11.2004 година
Тип 2 - издадена на 21.10.2005 година

Серия 16, издадена на 26.02.2015 година

Банкнота 500 тайландски бата
Серия 15, издадена на 03.08.2001 година
Серия 16, издадена на 12.05.2014 година

Банкнота 1000 тайландски бата
Серия 15, издадена на 25.11.2005 година
Серия 16, издадена на 21.08.2015 година

Удобни и неудобни купюри за всекидневна употреба

При тайландските бати не би могло да става дума за удобни и неудобни купюри, тъй като най-често срещаните банкноти са 500 и 1000, по-рядко 100. Банкнотите с номинал 20 и 50 се намират трудно, а и не са толкова търсени, тъй като стойността им е малка (20 бата са около 1 лев).

Заместваща валута

Като заместваща валута в Тайланд може да се използва щатски долар. Имайте предвид, че в много азиатски страни, търговците са мнго взискателни към тази валута и приемат само перфектни банкноти от последната емисия, а в някои случаи и само с номинал 100 долара. 
Винаги предварителното запасяване с местната валута пести време и средства в непознати пазарни условия.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 1. Тайланд е 20-тата най-многолюдна страна в света с близо 67 милиона души.
 2. Тайланд е единствената държава в Югоизточна Азия, която никога не е била колонизирана от европейска страна.
 3. В Тайланд се срещат двете крайности - както най-малкият бозайник в света - пчела прилеп, така и най-голямата риба - акула кит.
 4. Една десета от цялото население на Тайланд живее в столицата Банкок.
 5. Националното цвете на Тайланд е орхидеята.
 6. 95% от жителите на Тайланд са будисти.
 7. Територията на Тайланд включва 1430 острова.
100 THB = 5.51 BGN
200 THB = 11.02 BGN
500 THB = 27.55 BGN
1000 THB = 55.10 BGN
2000 THB = 110.20 BGN
5000 THB = 275.50 BGN
10000 THB = 551.00 BGN
15000 THB = 826.50 BGN
30000 THB = 1653.00 BGN
75000 THB = 4132.50 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ