Всички валути

Украинска гривна

UAH
куп.
0.0592
прод.
0.0648
Купете валута онлайн в

Удобни купюри за всекидневна употреба

Най-голямата банкнота от украинските гривни (номинал 500) има стойност около 35 лева, което означава, че банкнотите с номинал под 50 имат много ниска покупателна способност. Разбира се, хубаво би било да имате малка част от по-дребните купюри, например 100 или 200, в случай че някъде нямат възможност да ви развалят или върнат.

Заместваща валута

Като заместваща валута в Украйна може да се използва евро.

Други лесно обменяеми валути са щатските долари, руските рубли и британските лири.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Валутна таблица
UAH
BGN
1
0.06
0.04
5
0.32
0.19
10
0.65
0.38
15
0.97
0.56
20
1.30
0.75
30
1.94
1.13
50
3.24
1.88
100
6.48
3.76
200
12.96
7.51
500
32.40
18.78

принтирайте преди да тръгнете на път

Деноминация

Банкнотите на украинската гривна са в следните номинали: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500.

Отличителни белези

Изключително пъстри и цветни, банкнотите са добре осветени под ултравиолетова светлина, като на 100 и 200 свети номиналът на гърба на банкнотата, докато на всички останали той е осветен на лицевата част.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим всички банкноти, които се намират в обращение, а именно емисиите след 2003 година. 

Емисии в обращение

Банкнота 1 украинска гривна

Емисии в обращение - 2004, 2006, 2011, 2014 година

Банкнота 2 украински гривни

Емисии в обращение - 2004,2011, 2013 година

Банкнота 5 украински гривни

Емисии в обращение - 2004, 2011,2013 и 2015 година

Банкнота 10 украински гривни

Емисии в обращение - 2004-2005, 2006, 2011, 2013 година

Банкнота 20 украински гривни

Емисии в обращение - 2003, 2011, 2013, 2016 година

Банкнота 50 украински гривни

Емисии в обращение - 2004, 2011, 2013, 2014 година

Банкнота 100 украински гривни

Емисии в обращение - 2005, 2011, 2014, 2019 година

Банкнота 200 украински гривни

Емисии в обращение - 2007, 2011, 2013, 2014 година

Банкнота 500 украински гривни

Емисии в обращение - 2006, 2011, 2014, 2015 година

Банкноти, които не търгуваме

По-стари банкноти от 2003 г. не се търгуват.

  1. Украйна е най-голямата държава в Европа с площ от 603 628 кв.км.
  2. Страната е дом на над 45 милиона души.
  3. Именно в Киев, столицата на Украйна, се намира най-дълбоката метростанция в света, построена през 1960 година.
  4. Според проучване около 77% от украинците никога не са напускали пределите на страната, а 36% не са напускали своя окръг.
  5. Украйна има най-големите запаси на манганова руда в света - 2.3 милиарда тона или около 11% от всички депозити на света.
  6. Паметниците на известния украински поет Тарас Шевченко са разположени на 1200 места по света. Въпреки това повечето от тях са разположени в западната част на Украйна.
  7. Най-дългият музикален инструмент е създаден в Украйна. Неговото име е трембита.
  8. Средната продължителност на живота е около 71 години.
  9. Украйна е на четвърто място по грамотност в света.
  10. Украйна има една от най-големите армии в Европа.

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката