Всички валути

Украинска гривна

UAH
куп.
0.0640
прод.
0.0735

Удобни купюри за всекидневна употреба

Най-голямата банкнота от украинските гривни (номинал 500) има стойност около 35 лева, което означава, че банкнотите с номинал под 50 имат много ниска покупателна способност. Разбира се, хубаво би било да имате малка част от по-дребните купюри, например 100 или 200, в случай че някъде нямат възможност да ви развалят или върнат.

Заместваща валута

Като заместваща валута в Украйна може да се използва евро.

Други лесно обменяеми валути са щатските долари, руските рубли и британските лири.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Валутна таблица
UAH
BGN
1
0.07
0.04
5
0.37
0.21
10
0.74
0.42
15
1.10
0.63
20
1.47
0.84
30
2.21
1.25
50
3.68
2.09
100
7.35
4.18
200
14.70
8.35
500
36.75
20.88

принтирайте преди да тръгнете на път

Деноминация

Банкнотите на украинската гривна са в следните номинали: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500.

Отличителни белези

Изключително пъстри и цветни, банкнотите са добре осветени под ултравиолетова светлина, като на 100 и 200 свети номиналът на гърба на банкнотата, докато на всички останали той е осветен на лицевата част.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим всички банкноти, които се намират в обращение, а именно емисиите след 2003 година. 

Емисии в обращение

Банкнота 1 украинска гривна

Издадена 2004 година

Издадена 2006 година

Издадена 2011 година

Издадена 2014 година

Банкнота 2 украински гривни

Издадена 2004 година

Издадена 2011 година

Издадена 2013 година

Банкнота 5 украински гривни

Издадена 2004 година

Издадена 2011 година

Издадена 2013 година

Издадена 2015 година

Банкнота 10 украински гривни

Издадена 2004-2005 година

Издадена 2006 година

Издадена 2011 година

Издадена 2013 година

Банкнота 20 украински гривни

Издадена 2003 година

Издадена 2011 година

Издадена 2013 година

Издадена 2016 година

Банкнота 50 украински гривни

Издадена 2004 година

Издадена 2011 година

Издадена 2013 година

Издадена 2014 година

Банкнота 100 украински гривни

Издадена 2005 година

Издадена 2011 година

Издадена 2014 година

Банкнота 200 украински гривни

Издадена 2007 година

Издадена 2011 година

Издадена 2013 година

Издадена 2014 година

Банкнота 500 украински гривни

Издадена 2006 година

Издадена 2011 година

Издадена 2014 година

Издадена 2015 година

  1. Украйна е най-голямата държава в Европа с площ от 603 628 кв.км.
  2. Страната е дом на над 45 милиона души.
  3. Именно в Киев, столицата на Украйна, се намира най-дълбоката метростанция в света, построена през 1960 година.
  4. Според проучване около 77% от украинците никога не са напускали пределите на страната, а 36% не са напускали своя окръг.
  5. Украйна има най-големите запаси на манганова руда в света - 2.3 милиарда тона или около 11% от всички депозити на света.
  6. Паметниците на известния украински поет Тарас Шевченко са разположени на 1200 места по света. Въпреки това повечето от тях са разположени в западната част на Украйна.
  7. Най-дългият музикален инструмент е създаден в Украйна. Неговото име е трембита.
  8. Средната продължителност на живота е около 71 години.
  9. Украйна е на четвърто място по грамотност в света.
  10. Украйна има една от най-големите армии в Европа.

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката