Всички валути

Естонска крона

EEK
куп.
0.119
прод.
-

Удобни купюри за всекидневна употреба       

Естония се присъедини към Еврозоната на 01.01.2011 година и от тази дата еврото замени кроната при фиксиран обменен курс  1 € = 15,6466 EEK. Независимо от това, Централната банка на Естония ще обменя крони на банкноти и монети за неограничен период и в неограничено количество в евро по тяхната номинална стойност.


Ако Ви предстои пътуване, то валутата, която ще Ви е необходима, е евро. По отношение на него, за всекидневни разплащания по-подходящи са банкнотите от 5, 10, 20 и 50 евро, а при по-големи суми, за да е по-практично съхранението, се предпочитат банкноти с номинали 100, 200 и 500.

Еврото е валутата, която Ви е необходима за Естония. Но също така е важно да се споменат и останалите, които са лесно обменяеми, като: канадски долар, швейцарски франк, британска лира, шведска крона и щатски долар.


Естония е страната, в която е стартирало развитието на Tavex Group, така че в Талин и Тарту ще ви е изключително лесно да се снабдите с Евро срещу левове.

Лимити за внос и износ

 

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)


(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. 

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Валутна таблица
EEK
BGN
1
0.00
0.00
5
0.00
0.00
10
0.00
0.00
15
0.00
0.00
20
0.00
0.00
30
0.00
0.00
50
0.00
0.00
100
0.00
0.00
200
0.00
0.00
500
0.00
0.00

принтирайте преди да тръгнете на път

Естонската крона вече е извън обращение и официалната валута в страната е Евро.

Деноминация

Банкнотите на естонските крони са в следните номинали: 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим всички банкноти от 1991 година до 2008 година от изброените номинали.

Емисии извън обращение

Банкнота 1 естонска крона

Издадена 1992 година

Банкнота 2 естонски крони

Издадена 1992 година

Издадена 2006 година

Банкнота 5 естонски крони

Издадена 1991-1992 година

Издадена 1994 година

Банкнота 10 естонски крони

Издадена 1991-1994 година

Издадена 2006-2007 година

Издадена 2008 година - колекционерска банкнота

Банкнота 25 естонски крони

Издадена 1991-1992 година

Издадена 2002 година

Издадена 2007 година

Банкнота 50 естонски крони

Издадена 1994 година

Банкнота 100 естонски крони

Издадена 1991-1992 година

Издадена 1994 година

Издадена 1999 година

Издадена 2007 година

Банкнота 500 естонски крони

Издадена 1991 година

Издадена 1994 година

Издадена 1996 година

Издадена 2000 година

Издадена 2007 година

  1. Почти 50% от територията на страната е покрита с гори и едва 22% от останалата част се използват за земеделие.
  2. Почти 19% от населението на страната е безработно.
  3. Естония е на второ място по степен на грамотност на населението - 99,80%, след Грузия.
  4. Естонците празнуват независимостта си два пъти в годината - на 24 февруари и на 20 август.
  5. Към територията на Естония се включват и 2 222 островчета, намиращи се в Балтийско море.
  6. Общественият транспорт в столицата Талин е безплатен за жителите й.
  7. В Естония не е прието двойното гражданство.
  8. Естония е родното място на първата коледна елха.
  9. Естония е известна със своите метеоритни кратери, особено с кратера Каали на остров Сааремаа, който е образуван преди приблизително 7500 години вследствие на паднал метеорит. Образувало се е езеро с идеална форма на кръг с диаметър 110 метра и дълбочина 22 метра.
  10. “Skype”-ът е измислен в Талин.

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката