Всички валути

Евро

EUR
куп.
1.950
прод.
1.960
Купете валута онлайн в

Удобни купюри за всекидневна употреба

В зависимост от периода и целта на пътуването, предпочитаните купюри се различават. Ако пътуването е с туристическа цел – търсени са банкнотите от €5, €10, €20 и €50. Ако целта е бизнес – предпочитат се по-едрите купюри заради по-лесното им съхранение и пренасяне - €100, €200 и €500.

 

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

 

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз се декларира при поискване от страна на митническите органи

Източник: http://ec.europa.eu
Таавекс ЕООД не носи отговорност за актуалност на посочените данни.

Валутна таблица
EUR
BGN
1
1.96
1.13
5
9.80
5.65
10
19.60
11.30
15
29.40
16.95
20
39.20
22.59
30
58.80
33.89
50
98.00
56.48
100
196.00
112.97
200
392.00
225.94
500
980.00
564.84

принтирайте преди да тръгнете на път

Деноминация

Банкнотите, които се намират в обращение, са с номинал €5, €10, €20, €50, €100, €200 и €500.

Отличителни белези

По отношение на истинността си евробанкнотите притежават редица защитни елементи. Хартията, от която са направени, изтъненият воден знак, който може да се усети при допир и да се види, ако банкнотата се постави срещу светлина, доловимите под лампа ултравиолетови власинки в различни цветове и знаците по бакнотите превръщат самите банкноти в предизвикателство за фалшификаторите.

Какво може да купим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим всички банкноти и монети, които циркулират в обращение.

Емисии в обращение

Еврото е въведено на 01.01.1999 година. За период от три години то е използвано само за електронни разплащания, т.е. като „невидима валута”.

Като пари в брой еврото започва да се използва от 01.01.2002 година. Това е първата емисия на евробанкнотите.

В циркулация са две емисии от еврото – първата серия и новата серия „Европа”. Евробанкнотите от двете серии са пуснати успоредно в обращение до изчерпване на наличностите от евробанкноти от първата емисия. След това ще последва процес на постепенното им изтегляне от обращение. Датата, на която банкнотите от първата серия ще спрат да бъдат законно платежно средство, ще бъде оповестена предварително. Те обаче ще запазят своята стойност, т.е. ще могат да се обменят за неограничено дълго в Националните централни банки от Евросистемата.

Банкнотите от серия „Европа” €5, €10, €20, €50, €100, €200 вече са в обращение.

И  двете емисии на еврото – първата серия и серия „Европа“ са в обращение, т.е. еврото няма емисии извън обращение.

Евромонетите също попадат в спектъра на търсене и предлагане.

Нови емисии и редизайн

Без изменение остава купюрният строеж на банкнотите от новата серия. На този етап не е анонсирано издаване на банкнотата от 500 от серия "Европа"

Емитент на евро банкнотите е Европейската централна банка www.ecb.europa.eu

 1. Характерно за банкнотите е, че всяка има преобладаващ цвят. Банкнотата от определен номинал е посветена на различен период от историята на европейската архитектура:

  €5 – на Античността;
  €10 и €20 – на Средновековието;
  €50 и €100 – на Ренесанса и Барока;
  €200 и €500 – на Съвременната архитектура;
 2. В първата емисия на евробанкнотите е налице забележителна символика. На лицевата страна на банкнотите са изобразени прозорци и врати, които символизират отварянето на Европа към света. На обратната страна е изобразен мост, показващ връзката между хората,.

 3. Новата емисия се основава на първата. По отношение на дизайна на банкнотите, новата емисия запазва темата „епохи и стилове“, каквато е и на първата. Но цветовете и банкнотите са леко изменени с цел вплитането на нови, усъвършенствани защитни елементи.

 4. Защо новата серия евробанкноти е наречена „Европа“? – Поради факта, че два от техните защитни елементи съдържат портрет на Европа – героиня от древногръцката митология, в чест на която е наречен континентът Европа, както и новата серия банкноти.

 5. По-дребните купюри, независимо от валутата, се използват в по-голяма степен във всекидневието от по-едрите. Именно поради тази причина те са по-захабени и по-често е необходимо да се подменят. За да се избегне това, върху новите банкноти от €5 и €10 е нанесен тънък защитен слой, който спомага запазването на банкнотите за по-дълъг период. Така се постигат два положителни ефекта – намаляване на негативното въздействие в околната среда вследствие на намалилата се необходимост от печатане на нови, което е свързано с голям обем разходи.


Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката