Всички валути

Сръбски динар

RSD
куп.
0.0164
прод.
0.0173
Купете валута онлайн в

Удобни купюри за всекидневна употреба

При кратки пътувания по-предпочитани са банкнотите с номинали 100, 200, 500 и 1000 за покриване на ежедневни нужди и пътнически такси, тъй като по-малките купюри от вече изброените са с малка стойност и не са практични,  При по големи суми една част се взима на банкноти до 1000, а останалата - на банкноти по 2000 и 5000 с цел по-лесното им пренасяне и съхранение.

Заместваща валута

В случай че не можете да си набавите местната валута, като заместваща валута може да се използва еврото.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.
(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 

Пренасяне на парични средства през границата на Сърбия

(Информация от сайта на Министерството на външните работи на Република България)

При пренасянето през територията на Република Сърбия се декларират финансови средства (в брой, чекове и други) в размер над 10 000 евро или равностойността им в динари или в чужда валута. Декларациите се попълват на сръбската митница.

В решението е предвидено, че физическото лице, което не пребивава постоянно на територията на страната, може да изнася в чужбина ефективни парични средства в размер над определения – 10 000 евро при следните условия:

  • Ако ги декларира при влизане в републиката въз основа на удостоверение за внасяне на ефективни парични средства в републиката, което осигурява и заверява митнически орган;
  • Ако ги е изтеглил от валутна сметка или валутна спестовна книжка в банка в Република Сърбия въз основа на банково потвърждение;
  • Ако ги е придобил чрез продажбата на динари, които са придобити предходно от използване на разплащателна карта в републиката въз основа на потвърждение на обменно бюро.

Отсъствието на митническо удостоверение или друг заместващ документ за удостоверяване произхода на пренасяната валута или нейната равностойност в размер над 10 000 евро води до отнемане на валутата от страна на митническите служители при напускане пределите на страната.

Източник:http://www.mfa.bg/120/findanembassy/0/144/
Таавекс ЕООД не носи отговорност за актуалност на посочените данни.

Валутна таблица
RSD
BGN
100
1.73
1.00
200
3.46
1.99
500
8.65
4.99
1000
17.30
9.97
2000
34.60
19.94
5000
86.50
49.86
10000
173.00
99.71
15000
259.50
149.57
30000
519.00
299.14
75000
1297.50
747.84

принтирайте преди да тръгнете на път

Деноминация

Банкнотите на сръбския динар са със следните номинали: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000.

Отличителни белези

Много лесно може да се ориентирате по отношение на емисията в обращение - достатъчно е само на лицевата част на банкнотата да е изписано “Narodna banka  SRBIJE”, а не “Narodna bankna JUGOSLAVIJE”. По отнощение на истинността - характерно при тях е наличието на власинки, доловими на ултравиолетова светлина, както и светещ сериен номер.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

От Вас може да закупим всички банкноти, които са в паричното обращение, като извън търсене и предлагане остават монетите на сръбския динар. 

Емисии в обращение

Както вече беше споменато, емисията в обращение много лесно може да бъде разпозната по надписа на лицевата страна на банкнотата - “Narodna banka  SRBIJE”.

Емисии извън обращение

Старата емисия на сръбския динар е разпознаваема главно по надписа “Narodna bankna JUGOSLAVIJE”, тъй като дизайнът е идентичен с този на новата емисия.

Нови емисии и редизайн

Към настоящия момент няма информация за предстоящо излизане на пазара на нова емисия на сръбския динар.

  1. Сърбия е най-големият износител в световен мащаб на малини, произвеждаща над 30% от количествата на пазара;
  2. Една страна – два флага. Официалният флаг на Сърбия има върху себе си герба, докато националният флаг представлява трикольор без герб върху него.
  3. Сърбите са футболни фанатици – всеки обича футбол в Сърбия.
  4. През 19 век на площада под хотел „Славия“ в Белград жителите са можели да събират и да ловуват диви патици.
  5. 18 от римските императори са били родени на територията на днешна Сърбия.
  6. Човекът, „донесъл“ електричеството на света, е сърбин – Никола Тесла.
  7. На първото сателитно видео предаване между Европа и Северна Америка е показана снимка на „White angel fresco” (Белия ангел), намиращ се в сръбския манастир „Milesevo

Защо да поръчате онлайн

Доставка до всяка точка на страната
Богата гама продукти, винаги в наличност
Дискретна и бърза доставка
Застраховка на пратката