SAR Саудитски риал

Курс Купува0.430
Курс Продава0.471

Валутен калкулатор

BGN
SAR
0.471 курс
 
Полезна информация
Изберете област
Последно обновяване на цените: 17.01.19 г., 01:24 часа
Валутен калкулатор

Деноминация

Банкнотите на саудитския риал са в следните номинали: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500, като банкнотите от 20 и 200 се срещат по-рядко.

Отличителни белези

Банкнотите са добре осветени под ултравиолетова светлина, като характерен за всички е светещият сериен номер и номинал на арабски език. По-новите емисии (след 2007 година) имат защитна лента, която цели възпрепятстването на недоброжелатели. 

Какво може да закупим от Вас и какво не?

Тавекс купува и продава всички риали, които са в обращение - 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500. Монетите от валутата са извън спектъра на търсене и предлагане от нас.

Емисии в обращение

Банкнота 1 саудитски риал
Издадена 1983 година
Издадена 2007 година
Издадена 2009 година
Издадена 2011 година 

Банкнота 5 саудитски риала
Издадена 1983 година
Издадена 2007 година
Издадена 2016 година 

Банкнота 10 саудитски риала
Издадена 1983 година
Издадена 2007 година

Издадена 2016 година

Банкнота 20 саудитски риала
Издадена 1999 година

Банкнота  50 саудитски риала
Издадена 1983 година
Издадена 2007 година

Издадена 2016 година

Банкнота  100 саудитски риала
Издадена 1984 година
Издадена 2003 година
Издадена 2007 година
Издадена 2016 година

 

Банкнота  200 саудитски риала
Издадена 2000 година 

Банкнота  500 саудитски риала
Издадена 1983 година
Издадена 2003 година
Издадена 2007 година
Издадена 2016 година

Удобни купюри за всекидневна употреба

За покриването на всекидневни разплащания по-търсени са номиналите до 100 включително, а при по-големи суми се предпочитат банкнотите от 500 саудитски риала.

 

Заместваща валута

Като заместваща валута в Саудитска Арабия може да използвате щатския долар, ако не сте успели да си набавите от местната валута преди заминаване.

 

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

 

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 1. Столицата на Саудитска Арабия е град Риад. В него има пазар за камили, където ежедневно се продават около 100.
 2. През територията на страната не преминава нито една постоянно течаща река.
 3. Саудитска Арабия е най-големият производител и износител на черно злато в света.
 4. Държавната компания “Aramco” е най-голямата в Саудитска Арабия. Тя осигурява около 26% от петролната продукция в световен план.
 5. Страната е известна като религиозен център на исляма - в нея се намират двата града Мека и Медина, считани за центрове на религиозния туризъм. Те не могат да бъдат посетени от друговерци.
 6. Сватбените церемонии в Саудитска Арабия се провеждат отделно за мъжете и жените.
 7. Цената на горивото е по-ниска от тази на водата.
 8. Трафикът на наркотици се наказва със смърт.
 9. Населението не плаща данъци на държавата.
 10. Хомосексуалността е считана за криминално престъпление.
5 SAR = 2.36 BGN
10 SAR = 4.71 BGN
20 SAR = 9.42 BGN
50 SAR = 23.55 BGN
100 SAR = 47.10 BGN
250 SAR = 117.75 BGN
750 SAR = 353.25 BGN
1000 SAR = 471.00 BGN
2000 SAR = 942.00 BGN
4000 SAR = 1884.00 BGN

Графика на цената на различните валути

%

 • Отваря:
 • Затваря:
 • Най-ниска цена:
 • Най-висока цена:
 • Движение
 • Моментна цена:
 • Последно обновяване: на
0 ПРОДУКТ