Добавете ценово известие
Създайте нов price bot
+ -
Създайте нов price bot
Обобщение на price bot

Можете да отмените price bot по всяко време и нямате финансови задължения, когато направи автоматична поръчка.

Щатски долар

Заключете сделката за 1 часа
В офиса е необходимо само да продиктувате имейла си
Благодарим Ви, че заключихте сделката за 1 часа. Можете да се възползвате от нея като посетите някой от нашите офиси. Посетете и продиктувайте Вашия имейл Упътване до офис
Вашата сделка ще бъде заключена до
Данни за паричния превод
EUR 1000
SEK9555
Валутен курс0.6547
Такси2 EUR
Обща сума за плащане1002 EUR
Получателят получава9555 SEK
до офис на Еконт - 4,20 лв.
до адрес - 5,25 лв.
Скрий
Безплатна доставка с Еконт при поръчки със злато над 1000 лв.
Виж още
Снимките са за илюстративни цели. Различните продукти могат да имат и индивидуални допустими отклонения от перфектния им вид.

Удобни купюри за всекидневна употеба

От гледна точка на удобство при всекидневна употреба, по-предпочитани са банкнотите с номинал $50, $20, $10 и $5, с цел по-бързо и лесно разплащане. Именно затова банкнотата от 100 долара не е така желана за пътувания, както останалите.

 

Заместваща валута

Основната валута, която се търгува и се използва за резерви на централните банки, е именно доларът. Поради тази причина той няма заместваща валута.

 Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

 

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне на парични средства през границата на Съединените щати

Няма ограничения по отношение на внасяните и изнасяните парични средства през границата на Съединените щати. Въпреки това на деклариране подлежат парични средства на стойност на или над 10 000 $ във валута или прехвърляеми парични чекове. В този случай трябва да се попълни „Доклад на международния превоз на валути и парични инструменти“.

Ако членове на едно семейство пътуват заедно и имат в себе си парични средства на стойност 10 000 $ или повече, то те трябва да ги декларират, т.е. не може да се разделят помежду им с цел да не бъдат декларирани. В случай че не се декларират, парите могат да бъдат отнети и това да доведе до гражданска или наказателна санкция.

Източник: www.help.cbp.gov
Таавекс ЕООД не носи отговорност за актуалност на посочените данни.

Лице на банкнота от 1 щатски долар
Гръб на банкнота от 1 щатски долар
Лице на банкнота от 2 щатски долара
Гръб на банкнота от 2 щатски долара
Лице на банкнота от 5 щатски долара
Гръб на банкнота от 5 щатски долара
Лице на банкнота от 5 щатски долара
Гръб на банкнота от 5 щатски долара
Лице на банкнота от 5 щатски долара
Гръб на банкнота от 5 щатски долара
Лице на банкнота от 10 щатски долара
Гръб на банкнота от 10 щатски долара
Лице на банкнота от 10 щатски долара
Гръб на банкнота от 10 щатски долара
Лице на банкнота от 10 щатски долара
Гръб на банкнота от 10 щатски долара
Лице на банкнота от 20 щатски долара
Гръб на банкнота от 20 щатски долара
Лице на банкнота от 20 щатски долара
Гръб на банкнота от 20 щатски долара
Лице на банкнота от 20 щатски долара
Гръб на банкнота от 20 щатски долара
Лице на банкнота от 50 щатски долара
Гръб на банкнота от 50 щатски долара
Лице на банкнота от 50 щатски долара
Гръб на банкнота от 50 щатски долара
Лице на банкнота от 50 щатски долара
Гръб на банкнота от 50 щатски долара
Лице на банкнота от 100 щатски долара
Гръб на банкнота от 100 щатски долара
Лице на банкнота от 100 щатски долара
Гръб на банкнота от 100 щатски долара
Лице на банкнота от 100 щатски долара
Гръб на банкнота от 100 щатски долара
1 USD
=1,81 лв.
5 USD
=9,04 лв.
10 USD
=18,07 лв.
15 USD
=27,11 лв.
20 USD
=36,14 лв.
30 USD
=54,21 лв.
40 USD
=72,28 лв.
50 USD
=90,35 лв.
100 USD
=180,70 лв.
150 USD
=271,05 лв.
200 USD
=361,40 лв.
300 USD
=542,10 лв.
500 USD
=903,50 лв.
1000 USD
=1807,00 лв.
Валута
Цена на отваряне: -
Цена на затваряне: -
Дъно: -
Връх: -
Текущ курс %

Деноминация

Банкнотите, които циркулират в обращение, са с номинал от $1, $2, $5, $10, $20, $50 и $100. Политика на правителството на САЩ е, че всички дизайни на американска валута остават законно платежно средство, независимо кога са били емитирани. Тази политика включва всички деноминации на банкнотите на Федералния резерв от 1914 г. до днес.

Отличителни белези

Всички банкноти, независимо от номинала си, са с един и същ размер( 155.81 мм дължина и 66.42 мм ширина), утвърден през 1928 г.

Специфична характеристика на доларите е материалът, използван за направата им. За разлика от банкнотите на различни валути, направени от хартия, изработена от дървесни влакна, за направата на доларовите банкноти е използвана хартия, съставена от лен и памук. Именно това обуславя и спецификата при проверката им за истинност – състав и строеж на хартията. Тук трябва да се спомене, че банкнотите от различните емисии имат различна структура на хартията.

Ако този белег е наред и са налице стандартните при проверка елементи – воден знак, релеф, светеща под UV лампа лента, то може да се даде положителна оценка по отношение на истинността на банкнотата.

Какво може да закупим от Вас и какво не?

Търгуваме с всички банкноти, които са в обращение – от $1, $2, $5, $10, $20, $50 и $100 емитирани от 1914 година до днес. Доларите на монети остават извън нашия периметър на търсене и предлагане.

 

Емисии в обращение

Към настоящия момент три класа хартиени банкноти на САЩ са в обращение, заедно с емисията от 1990 година,  като 99% от циркулиращите пари са на „Federal Reserve Notes“. Срещат се „United States Notes” и „Silver Certificates”, но много рядко, тъй като вече не се произвеждат.

Всеки различен клас банкноти се характеризира със сериен номер и отличителен цвят на печата на своята хазна. На „Federal Reserve Notes”  са зелени, на „United States Notes” - червени, а на „Silver Certificates” - сини.

По номинали в обращение са следните банкноти:

Банкнота 1$  
Oтпечатана за пръв път през 1963 година, банкнотата не е променяна.

Банкнота 2$
Банкнотата от 2$ е представена за пръв път през 1976 година.

Банкнота 5$
Емисии са в обращение:

 • Емисия, отпечатана през периода 1914 – 1993 година;
 • Емисия, отпечатвана през периода 1993 - 2000 година;
 • Емисия, отпечатвана през периода 2000 - 2008 година;
 • Емисия, издадена за пръв път през 2008 година, и продължава да се печата и към настоящия момент.

Банкнота 10$ 
В циркулация са банкноти със следните години на отпечатване:

 • Емисия, отпечатана през периода 1914 – 1990 година;
 • Емисия от 1990 година, отечатвана до 2000 година;
 • Емисия от 2000 година, отпечатвана до 2006 година;
 • Емисия от 2006 година, отпечатвана и към настоящия момент.

Банкнота 20$

 • Емисия, отпечатана през периода 1914 – 1990 година;
 • Емисия, печатана през периода 1990 - 1998 година;
 • Емисия, издавана през периода 1998 – 2003 година;
 • Емисия, издавана от 2003 година и продължава да се печата към настоящия момент.

Банкнота 50$

 • Емисия, отпечатана през периода 1914 – 1990 година;
 • Емисия, издавана през периода 1990 – 1997 година;
 • Емисия от периода 1997 – 2004 година;
 • Емисия от 2004 година и продължава да се отпечатва и към настоящия момент.

Банкнота 100$ 

 • Емисия, отпечатана през периода 1914 – 1990 година;
 • Емисия, издавана през периода 1990 – 1996 година;
 • Емисия, издавана през периода 1996 – 2013 година;
 • Емисия от 2013 година, издавана и към настоящия момент.

 

Емисии извън обращение и такива, излизащи от обращение

100-доларовата банкнота не е била с най-големия номинал в историята. Отпечатвани са и такива с номинал $500, $1000, $5000 и $10000, като този процес е преустановен през 1946 година и официално са били изтеглени от обращение през 1969 година. Тези банкноти са били използвани главно в междубанковите операции или от организираната престъпност. Именно това кара президента Ричард Никсън да издаде заповед през 1969 година за спиране на тяхното използване. Банкнотите технически са все още законно платежно средство в САЩ, въпреки че тяхната колекционерска стойност е много по-висока от номиналната им такава.

Съществувала е и банкнота от $100 000, но тя е била използвана за вътрешни разчети на Федералния резерв. Нейният печат и сериен номер са в златен цвят, съответстващ на “Gold Certificate”.

Към настоящия момент не са налице емисии, излизащи от обращение.

 

Нови емисии и редизайн на банкнотата

Към настоящия момент няма информация за предстоящо влизане в обращение на нова емисия банкноти.

 

Защо Бенджамин Франклин е на лицето на 100-доларовата банкнота?

На повечето американски банкноти са изобразени президенти на страната – Джордж Вашингтон, Ейбрахам Линкълн, Андрю Джаксън. До настоящия момент съществуват само две изключения – Александър Хамилтън и Бенджамин Франклин. Първият е на банкнотата от 10 долара, а вторият – на 100-доларовата. Изборът на Хамилтън е разбираем – той е бил първият финансов министър на САЩ. Присъстието на Франклин, който е бил редактор на вестник и изобретател, е по-озадачаващо. Причината за това се корени във факта, че Франклин е един от бащите основатели и подписът му стои под Декларацията на независимостта. Една от основните ценности за него е била, че единствено усиленият труд е пътят към истинското богатство. Именно това се превръща и в основа на надеждата за американската мечта. Освен всичко изброено, той е използвал и своите познания в печатарството за първите емисии американски пари.

 Защо на банкнотата от 1 долар има пирамида?

Съвсем естествено е на банкнотата от 1 долар да са изобразени ликът на Джордж Вашингтон както и символът на Америка – орелът. Интересното е защо на гърба на банкнотата е нарисувана египетска пирамида.

Пирамидата всъщност е част от официалните символи на американския печат, тъй като тя изобразява силата и тринайсетте стъпала, представляващи първите 13 щата, обединили се при създаването на САЩ. Отделният връх символизира това, че има да се свърши още работа за формирането на държавата.

Някои американски щати са имали собствена валута

Местните валути са били популярни по времето на Голямата депресия. През последните десетилетия  също има щати, които пускат собствени парични единици. Целта им е да се подпомогне дребният бизнес, а циркулацията им е само на местна почва.

Сред по-съвременните примери е създаването на валутата в Итака, щата Ню Йорк. Това става през 1991 година, като валутата е кръстена час(hour), за да напомня, че времето е пари. Банкнотата с номинал 1 час се равнява на 10 долара.

Паричната единица циркулира и до днес, като са емитирани часове за над 100 хил. долара.

За колко време се износват банкнотите?

По данни на Федералния резерв средният живот на банкнотите е както следва:

 • $1 – 22 месеца;
 • $5 – 2 години;
 • $10 и $20 – 3 години;
 • $50 и $100 – около 9 години циркулация.

Най-дълголетни са монетите, които се използват за период около 30 години.

 

Колко струва банкнотата от 2 долара?

Банкнотите от 2 долара изглеждат като направени на шега, но всъщност са съвсем легално средство за разплащане. Печатането им започва през 1962 година, след което е спряно през 1966 година, за да продължи десет години по-късно.

Тези неразбории носят на двудоларовата банкнота статута на „странна банкнота“. По-малко от едно на сто от всички пари в обращение са с номинал 2 долара и повечето хора пазят подобни банкноти за сувенир. Въпреки рядката им употреба обаче, банкнотите от 2 долара струват точно... 2 долара.

Начини на доставка

Когато поръчвате валута през онлайн магазина ни, можете да изберете между следните опции:

 • доставка до адрес с Econt
 • доставка до офис на Econt

Доставката с Econt може да отнеме от 1 до 3 работни дни. Сроковете за доставка зависят от това кога сте направили поръчката.

Поръчки направени до 15:00 часа, се обработват и предават на куриер в същия работен ден, а тези направени след този час – на следващия работен ден.

Във всеки случай, за да получите продуктите, е задължително да представите валиден документ за самоличност. Имайте предвид, че клиентът, платецът и получателят трябва да са едно и също лице.

Застраховка

Пратката има пълна застраховка и в изключително малко вероятния случай да бъде загубена или повредена, ние ще Ви изпратим отново артикулите, или ще Ви възстановим платената сума.

Забавяне

В случай на забавяне, или ако поръчана валута не е в наличност, ще се свържем с Вас по имейл или телефон с повече подробности за доставката.

Цена за доставка

Цените за доставка до адрес и доставка до офис на Econt са базирани на общата стойност на продуктите в количката. Подробна информация за цените можете да видите при завършване на поръчката, преди да я приключите окончателно.

Безопасна доставка

Всяка пратка е дискретно опакована и с пълна застраховна, за да можете да поръчвате онлайн без притеснения за безопасността.

Имате въпроси?
С удоволствие ще споделим с Вас най-често обсъжданите въпроси и отговори с нашите клиенти по целия свят.