Какви са световните пазарни тенденции на 2017г. според доклада да WGC ?

Споделете тази статия

Статията е продължение на първата част от представянето на доклада на Световния съвет по златото. По – надолу ще бъдат представени мненията за развитието на световните пазари на тримата водещи анализатори от Съвета – Джим О’ Съливан, Джон Нюди и Дейвид Ман.

Джим О’ Съливан

Джим О’ Съливан

Главен икономист към High Frequency Economics

Джим О’ Съливан е награден със званието „най-точен анализатор в Америка през последните 10 години”. Той предвижда, че през следващите години темпът на растеж в Америка ще се покачи, Федералният резерв ще повиши лихвените проценти с поне 175 базисни пункта и че рискът от покачването на инфлацията ще се повиши. Неговите опасения сa, че по време на мандата на Доналд Тръмп можем да станем свидетели на тенденция към негативна промяна в курса на развитие в икономиката на САЩ.

Исторически погледнато през последните години САЩ поддържат относително постоянен ръст на реалния БВП от 2,1% на годишна база, откакто икономиката започна да се възстановява през 2009г. За същия период нивата на безработица спаднаха от рекордните 10% до под 5%. Ръстът на инфлацията и на заплатите се поддържа относително постоянен, въпреки че в последно време можем да забележим известно увеличение, свързано със затягащия се пазар на труда.

На фона на всичко това от Федералния резерв решиха да покачат лихвените проценти в края на 2016г., давайки сигнали за още подобни покачвания и през 2017г. Очакванията са за продължаващо затягане на пазара на труда през 2017г., което да доведе и до покачване на инфлацията и заплатите. Това от своя страна би довело до засилване на нагласите за покачване на основния лихвен процент.

Очакванията на Джим О’ Съливан за 2017г. са за ръст в БВП от 2,3% на годишна база през първата половина от годината и 2,7% на годишна база през втората. Като резултат от това, той очаква нивото на безработица да спадне до 4,3% до края на годината. Резултатът е покачване на индекса на потребителските цени /измерващ инфлацията/ до 2,6%. Въпреки че според икономиста това не са високи стойност в исторически план, то те ще бъдат сигнал, че тенденцията остава възходяща и с нива на безработица достатъчно ниски, че да поддържат тази тенденция, освен ако не се стигне до покачване на процента на безработица, което обаче е малко вероятно без да има рецесия.

Според Джим О’ Съливан потенциалът за възникване на изненади пред Американската икономиката обаче е относително голям. Той смята,че сигурността на пазарите може да бъде повлияна от геополитическо напрежение, предизвикано от новата администрация на президента Тръмп.

Основното е как действията на Федералния резерв ще бъдат възприети от американските и световните пазари. Затягане в политиката на Федералния резерв би довело до лек спад на фондовите борси и съответно до покачване на долара. Според икономиста основният проблем на Федералния резерв е, че те всъщност подценяват колко неограничителна политика провеждат. Откриването на нови работни места е достатъчно голямо, че да поддържа нивата на безработица ниски. Междувременно покачването на заплатите и инфлацията се засилва, а банковите кредити се увеличават с близо 7-8%. Това всичко сигнализира за наистина нерестриктивна политика, което означава, че затягането на икономиката би могло да се окаже далеч по-плавно, отколкото очакваме.

Според икономиста възходът в икономиката на САЩ ще продължи и през следващите години, но евентуално ще настъпи корекция, тъй като икономическият растеж не може да продължава вечно. Една подобна корекция той очаква по време на мандата на Тръмп.

Джон Нюди

Джон Нюди

Независим консултант, бивш генерален мениджър по резервите в Английската централна банка и директор на Европейската инвестиционна банка.

Джон Нюди, уважаван анализатор по икономически и геополитически въпроси, очертава 3  сновни фокуса, пред които ще се изправи Европейската икономика през 2017г.:

  • Продължение на затегната фискална и освободена монетарнаполитика
  • Засилване на нетрадиционните икономически интервенции
  • Нарастващо отклонение от монетарната политика на САЩ.

Според него тези действия биха довели до още по-силен натиск върхуеврото и до нарастващо напрежение между държавите от южната и северната част на Еврозоната

Основната цел на икономическата политика в началото на кризата от 2008- 2009г. бе да бъдат избегнати последствия, подобни на тези от Голямата депресия през 1930. До момента според Нюди не може да се каже, че провежданата политиката е била неуспешна. Избегнахме сериозна рецесия, а повечето държави вече се върнаха към растеж.

Проблемът, който вижда Нюди обаче, е, че паралелно с този растеж се е увеличило и неравенството между богати и бедни. Като следствие от това започваме да наблюдаваме една все по-голяма пропаст и постепенното изчезване на средната класа.

Масата, която се причислява към ниската класа, сега търси по-скоро справедливост по отношение на разпределението на богатството, отколкото продължаващ икономически растеж. И това според Нюди е от особена важност, особено през 2017г., когато сме изправени пред множество политически избори в различни държави от Европейския съюз.

Като основни събития, пред които Европа ще бъде изправена през първите 6 месеца от 2017г., се очертават: процесът по излизане на Англия от Европейския съюз (Брекзит), важни политически избори в Холандия, Франция и вероятно Италия. Според Нюди досегашната политическа класа ще бъде изправена пред сериозно предизвикателство в лицето на популизма и в тази връзка Доналд Тръмп е твърде вероятно да не се окаже единственият изненадващ победител в изборите.

За инвеститорите всичко това означава година на волатилност и несигурност, през която икономическите показатели ще бъдат пренебрегвани за сметка на политическите събития.

Нюди смята, че има 3 основни тенденции, които ще протекат в рамките на Европейския съюз и които ще определят до голяма степен и посоката на пазарите:

  1. В очакване на изборите европейските политици ще са по-внимателни по отношение на затягане на своите икономики, а като допълнение се водят и засилени диалози на тема подобряване на инфраструктурата. Ето защо Нюди смята, че и през 2017г. ние ще бъдем свидетели на затегната фискална и експанзивна монетарна политика, както и през предходните 5 години.
  2. Втората тенденция се отнася до нетрадиционните икономически мерки които политиците започват все повече да използват. Пример за такива мерки са глобите на големи компании от различни сектори. Финансовият и енергийният сектор от дълги години са под прицела на такива глоби, но напоследък забелязваме все повече подобни мерки, които се насочват към сектори като автомобилостроенето, фармацията и технологичния сектор.
  3. И на последно място можем да станем свидетели на все по-раздалечаваща се икономическа политика между САЩ и Европейския съюз. Докато САЩ по-скоро обръщат курса на своята политика към по-свободна фискална и по-затегната монетарна политика, то Европейският съюз прави точно обратното. Това разминаване може да доведе до натиск върху еврото и британския паунди до засилване на напрежението между отделните страни в Еврозоната.

Според Нюди комбинацията между политическа несигурност и една подобна икономическа политика би накарала много от инвеститорите да започнат да гледат по-предпазливо на своето портфолио.

Дейвид Ман

Дейвид Ман

Главен икономист в Asia Standard Chartered Bank.

 

Дейвид Ман смята, че през 2017г. Азия ще бъде отговорна за около 60% от световния растеж на икономиката, затвърждавайки своята икономическа независимост от Запада. Като цяло според икономиста в региона е възможно да се наблюдава слабост във  алутите, повлияна от засилването на долара и икономиката на САЩ.

 

През последните години Азия показва все по-голяма икономическа независимост спрямо Запада. Докато при САЩ и Европейския съюз растежът е сравнително нисък, то Азия показва постоянно високи темпове на растеж след кризата от 2008г. Това до голяма степен се дължи на нарастване при местното потребление.

Една подобна ситуация е благоприятна за икономиките на азиатските страни, тъй като притесненията от действията в САЩ и ЕС в момента са доста по-малки, отколкото преди 2 десетилетия.

Дейвид Ман очаква да се запази стабилност на местното потребление, а износът през първата половина на 2017г. да нарасне, макар и малко. Въпреки бавния световен растеж, това нарастване би се дължало на спад на голяма част от азиатските валути спрямо долара, което ще даде допълнително тласък на износа. Според икономиста своите най-ниски стойности азиатските валути ще достигнат през второто тримесечие на годината.

Дейвид Ман очаква ръстът на Китай да запази своята стабилност от около 6%, въпреки че трябва да бъдат взети под внимание някои притеснения в дългосрочен план, като например демографската ситуация. Въпреки това те са по-вероятно да окажат влияние по-скоро в годините след 2020г.

Въпреки че зависимостта на Азия от Запада сега е далеч по-ниска, тя все още остава относително силна. Това означава, че може би ще бъдем свидетели и на това азиатските икономики да провеждат сходна политика на тази в САЩ и по-точно – затягане на монетарната политика.

Специфичен според икономиста е казусът с Индия, след изненадващото обявление през ноември миналата година, че ще подмени около 85% от парите в обращение. Въпреки мерките, които се очаква да бъдат предприети за запазване на растежа, едно подобно действие неминуемо ще окаже негативно влияние върху ръста на икономиката през следващите година или две.

Цфветомир Николов

Източник: World Gold Council

Споделете тази статия
Категори:  
Цена на златото (XAU-BGN)
2745.23 BGN/1Oz + 0.00 BGN
Цена на среброто (XAG-BGN)
31.7843 BGN/1Oz + 0.00 BGN
RSS

Получавайте Tavex новини на пощата си.

Получавайте най-актуалните статии от блога и всеки нов брой на “Златен вестник”.

Абонирайте се

Коментари

vo啪nja uz povoljne dje膷je autosjedalice missmama
18.01.2020, 04:25

vo啪nja uz povoljne dje膷je autosjedalice missmama 伪胃萎谓伪 胃蔚蟽蟽伪位慰谓委魏畏 蟽蔚 3 胃萎魏畏 纬喂伪 渭伪蠂伪喂蟻慰蟺萎蟻慰蠀谓伪 5 胃苇蟽蔚蠅谓 纬魏蟻喂 蟽喂苇位 36x26.5x4.5 cm 蟽伪魏伪魏喂伪 archives 渭伪蠀蟻慰 蠁慰蟻蔚渭伪 渭蔚 蟺伪纬喂蔚蟿蔚蟽 bon jour chica 蔚蟽蠋蟻慰蠀蠂伪 伪蠀蟿慰魏喂谓萎蟿慰蠀 喂谓蟿蔚蟻蟽蟺慰蟻蟿 魏伪蟿伪蟽蟿畏渭伪蟿伪 渭伪尉喂 蟻喂纬蔚 蠁慰蟻蔚渭伪 蟻慰位慰纬喂伪 colori oroloi.gr 蟻慰位蠈纬喂伪 colori

kurtki zimowe ochnik
15.01.2020, 21:13

kurtki zimowe ochnik 銉曘偂銈广儕銉笺偊銈┿儸銉冦儓 銈兗銉堛儗銉°儸銈躲兗 銈儶銉犮儓锛?hirameki. 銉掋儵銉°偔 闈╄病甯?闀疯病甯僪irameki锛庛儝銉┿儭銈?tenderloin porter 闀疯病甯?銉栥儵銉冦偗 asics 銈偡銉冦偗銈?a77 闀疯銈枫儯銉?xa6221 銈广儩銉笺儎 銉┿兂銉嬨兂銈?銉堛儸銉笺儖銉炽偘 銉椼儵銈儐銈c偣銈枫儯銉?銉°兂銈?銉熴偤銈枫優銈广儩銉笺儎 銈兂銉┿偆銉炽偡銉с儍銉?amazon eldori 3d鍕曠墿鏌勩儶銉ャ儍銈偟銉冦偗 銉愩儍銈儜銉…

chap茅u de praia feminino 2017
12.01.2020, 00:26

chap茅u de praia feminino 2017 诪讜讟 讗诇讜诪讬讙诇住 讻讞讜诇 讘讬讬住讬拽 1.8 3.6 诪讟专 2 讞诇拽讬诐 驻讗专 谞砖专 住讟讜讚讬讜 start 诪讗诪谉 讻讜砖专 讗讬砖讬 讘讗讬诪讜谞讬 讻讜砖专 讘专讗砖讜谉 诇爪讬讜谉 zapatos con suela de goma para ni帽as venta de tenis vans en linea prestobarba electrica pinterest vestido largo para boda noche zapatos nuevos za…

black fisherman knit faux fur pom beanie hat hats caps accessories men
10.01.2020, 14:10

black fisherman knit faux fur pom beanie hat hats caps accessories men nfl on cardinals draft pick josh rosen nobody likes him find the best savings on hurley mens dri fit corp flex fit hat cap billieblush girls neon pink glitter cap mpow pro truck driver bluetooth headset office headset hilton hotels and resorts military…

unisex anti dust face mouth mask black reusable cotton comfy breathable safety for kids teens
09.01.2020, 08:08

unisex anti dust face mouth mask black reusable cotton comfy breathable safety for kids teens mens pointed toe dress shoes blue plaid blazers ted baker london jones trim fit check sportcoat 1135 new manolo blahnik victoria lace up strappy lucky brand flower sandal nordstrom rack havaianas you metallic flip flops traditional blue Sandals nike lu…

aqua rapid aquarapid intero costume donna taglia 52
09.01.2020, 01:29

aqua rapid aquarapid intero costume donna taglia 52 star wars black boxershort with darth vadergouden kopen scherp geprijsdcapuchon gewatteerde jas dameshuman nature wandelschoenen aanbieding deze week oktober

dettagli su ciabatta infradito da donna nera e rosa sundek mare piscina zeppa tacco 6 cm
08.01.2020, 06:44

dettagli su ciabatta infradito da donna nera e rosa sundek mare piscina zeppa tacco 6 cm anello in argento 925 abbigliamento donna maglieria polo ralph lauren maglia le borse da ufficio e da lavoro di leghil脿 sfilate seleziona boohoo boutique una boutique faux fur gilet giusto prezzo donna dei colli sandali tacco alto marrone smalti natale…

nike free trainer 4.0 v3 mens purple
07.01.2020, 18:19

nike free trainer 4.0 v3 mens purple chargeur j6 android yankee candle rouge bouillotte licorne peluche mellow yellow reduction location table evenement polo lacoste junior coque rhinoshield iphone 6 s decoration gateau personnalis茅

loja virtual para mulheres
07.01.2020, 16:36

loja virtual para mulheres svetre pul贸vre h谩膷kovan媒 kab谩tik h谩膷kovanie a mistik btc obleke v mistik btc tudi v 膷rni john richmond otro拧ki pla拧膷 n 7 20 modra romantick茅 filmy reebok patike duboke mali oglasi mu拧ke patike za tr膷anje reebok runner star up 爻 丕乇 丕亘 亘乇丕賲噩 丕賱毓丕亘 丕賮賱丕賲…

ilo gyermek f茅nyvisszaver艖 mell茅ny
07.01.2020, 09:35

ilo gyermek f茅nyvisszaver艖 mell茅ny manchester united 枚sszehajtogathat贸 sportt谩ska piros 煤j eredeti versace b艖r ez眉st szand谩l magassark煤 xi scudotex 140 denes kismama harisnyanadr谩g bugatti f茅rfi papucs joma super 911 m疟f眉ves cip艖 s谩rga joma szand谩l tommy hilfiger denim mela 1a true grey…

wedding guest dresses dresses to wear to a wedding tadashi shoji
06.01.2020, 18:55

wedding guest dresses dresses to wear to a wedding tadashi shoji d谩msk媒 zimn铆 kab谩t kilpi brasil w tmav臎 拧ed谩 velikost 34 letn铆 dlouh茅 barevn茅 拧aty s n谩dhernou aplikac铆 vel. 44 zelen媒 kv臎tovan媒 batoh roxy carribean ryb谩艡sk谩 k艡esla a leh谩tka zbo啪铆 nine west womens fit and flare dress at amazon womens clothing store b…

lego duplo build play box set 4629 toywiz
06.01.2020, 13:56

lego duplo build play box set 4629 toywiz our silver cross pioneer 5 in 1 dolls pram. pictured in eton la croix is that bulldog inside hot wheels 2018 ford truck 29 ford pickup nuevo americano chica tenney grant con accesorios de mack radio control truck cars 1 24 dickie different classroom ac…

nirvana 2018 new arrivals men cool printed short sleeve t shirt male cool tops casual o neck soft tee men funny tshirt
05.01.2020, 22:15

nirvana 2018 new arrivals men cool printed short sleeve t shirt male cool tops casual o neck soft tee men funny tshirt balenciaga mens padded shirt sneakerboy justice league movie 2017 dc comics t shirt exclusive stickers clothing tshirt queen live aid poster cheap graphic tee shirts size s nintendo mario kart 8 luigi death stare t shirt nylon unisex full sublimation t…

venus jumpsuit black
04.01.2020, 12:27

venus jumpsuit black buy womens jumpsuitsandplaysuits curve curve jumpsuitsandplaysuits couple fashion wedding guest attire j.crew stripe halter wide leg jumpsuit in tushar stripe lighthouse leopard print summer maxi dress empire waist sleeveless blue lyst forever 21 cutou…

卮賳胤 亘賵賲丕 亘 卮賰賷賱丞 丕賱兀賱賵丕賳 賱賲賵爻賲 2017 2018 亘賵賲丕 丕賱乇賷丕囟賷丞
03.01.2020, 19:08

卮賳胤 亘賵賲丕 亘 卮賰賷賱丞 丕賱兀賱賵丕賳 賱賲賵爻賲 2017 2018 亘賵賲丕 丕賱乇賷丕囟賷丞 rancco instagram hashtag toopics 賲賵賯毓 賰賱丕爻賷賰賵 賲丿乇賷丿 氐賲賷賲 卮毓乇 賱賱賲賱賰賷 賲丿乇賷丿 volnene nogavice po yhao haljina s volanima haljine 睾乇賮丞 賳賵賲 乇卅賷爻賷丞 odessa pajkice za fitnes trecgirl 06 拧portna prehrana pro d谩mske pan膷uchov茅 nohavice tiara granat 50 den super…

h.i.s geldbeutel geldb枚rse portemonnaie braun 1228
03.01.2020, 06:42

h.i.s geldbeutel geldb枚rse portemonnaie braun 1228 gucci rubber with blackgucci purple leather padlock continental woc baggucci oversized lace up painted leather biker jacketmens gucci gg pebbled leather belt

olympus lapte de capra integral 3.5 grasime 1l lista de
03.01.2020, 00:41

olympus lapte de capra integral 3.5 grasime 1l lista de perii electrice pentrusuport de perete reglabil maclean pentru monitor si tvbec led auto w21 5w cree 10x 5w alb 10 30v fara polaritate lumini de zitreninguri dama adidas 2016

ravensburger disney princess 4 x 42 piece puzzle
02.01.2020, 19:08

ravensburger disney princess 4 x 42 piece puzzle navy blue denim halter romper jumpsuits romperslucie the unicorn plush toypin on swimming swimsuitladies underwear shop interior decoration retail display

褏谢芯锌泻芯胁邪褟 写胁褍褏褑胁械褌薪邪褟 胁械褉械胁泻邪 写谢褟 褍锌邪泻芯胁泻懈 锌芯写邪褉泻芯胁
02.01.2020, 17:24

褏谢芯锌泻芯胁邪褟 写胁褍褏褑胁械褌薪邪褟 胁械褉械胁泻邪 写谢褟 褍锌邪泻芯胁泻懈 锌芯写邪褉泻芯胁 泻芯谢谐芯褌泻懈 泻邪泻 薪芯褋懈褌褜胁褟蟹邪薪懈械 褑胁械褌芯胁 泻褉褞褔泻芯屑 褋褏械屑褘 懈 芯锌懈褋邪薪懈械 斜械褋锌谢邪褌薪芯锌谢邪褌褜械 褉褍斜邪褕泻邪 褋邪褉邪褎邪薪 h m 蟹邪 300 谐褉薪褉芯蟹屑褨褉懈 泻褍锌邪谢褜薪懈泻褨胁 褨 锌谢褟卸薪芯谐芯 芯写褟谐褍 prontomoda 屑邪谐邪蟹懈薪

snooki sunglasses by nicole eyewear buy online
01.01.2020, 20:01

snooki sunglasses by nicole eyewear buy online der kleine engelladen detailansicht schmuck single pearl choker necklace eyeglasses wall art optometrist eyeglass decor 60 inch size 18k solid gold chain herringbone flat design chain bracelet 750 yellow gold 18k made italy vintage patina design other…

mountain warehouse explore mens shorts fast dry spring shorts
01.01.2020, 03:29

mountain warehouse explore mens shorts fast dry spring shorts vineyard vines logo box trucker hat blue in nike air pro classic cap gym red dri fit oval y sideline byu visor nike sh t just got real baseball hat foam mesh trucker cap adjustable yeezy supply email receipt depop nike sb fisherman beanie thunderstorm…

newborn baby romper with hood toddler girls boys animal jumpsuits overalls warm rompers cotton starprint one
31.12.2019, 17:48

newborn baby romper with hood toddler girls boys animal jumpsuits overalls warm rompers cotton starprint one dolomite scarpe bicolore offerte uomo piumino colmar bambino scarpe da tennis da donna cartone doppia onda portafoglio donna con borchie abiti da sposa rossi gioco batteria per bambini adidas flux grigie

zobacz w膮tek nasze kocice i kocury
28.12.2019, 20:16

zobacz w膮tek nasze kocice i kocury sp贸dnica sk贸rzana lublintorba damska m臋ska loui podr贸偶na pakowna modnam anxiu nowy styl mody z艂ota aksamit sk贸rzane buty m臋skierajstopy super 20 den bielizna marylin sklep z bielizn膮

iris lilly sujetador reductor con aros y encaje para mujer
28.12.2019, 07:27

iris lilly sujetador reductor con aros y encaje para mujer 讛砖讻专转 驻专讜讝拽讟讜专讬诐 led 讜爪讬讜讚 转讗讜专讛诪讬 讛讝讬讝 讗转 讛驻爪讬专讛 砖诇讬 讘诇讜讙 讗讬驻讜专 讗讬驻讜专 to go转讞驻讜砖转 讙讜拽专 诪砖讞拽 讛拽诇驻讬诐 诇诪讘讜讙专讬诐 砖诇 讞讘专转 专讜讘讬住讞讝讬讬转 讛谞拽讛 讛谞诪讻专转 讘讬讜转专 砖诇 carriwell 讘注讜诇诐 seamless nursing bra

boys l 10 12 black everlast athletic pants
27.12.2019, 05:42

boys l 10 12 black everlast athletic pants adult skeleton onesie halloween onesiedickin lingerie garter sets women sexy lace unlined braletteunderwear girls size m kiabicute gold lace short prom dress cute gold homecoming dress

portfel damski czarny poziomy rfid stop ze sk贸ry naturalnej new bags lbc 104
27.12.2019, 00:28

portfel damski czarny poziomy rfid stop ze sk贸ry naturalnej new bags lbc 104 nowy czarny str贸j k膮pielowy push up w stroje k膮pielowe body bia艂a koszula damska bawe艂na 32 u00 spodnie dzieci臋ce dresowe logo rmg k22 11 degrees spodnie jeansowe m臋skie u偶ywane w34 l32 czuczu hop hop box ksi膮偶eczki edukacyjne zbiorowe w贸zek zakupowy n…

spawn men tracksuit in fabric ultra stretchable gym yoga active wear sportswear
20.12.2019, 17:03

spawn men tracksuit in fabric ultra stretchable gym yoga active wear sportswear mivi collar wireless neck band bluetooth earphone with magnetic earbuds blackstore nine ruler cap hat nine nylon ball cap 040 mike tomlin isnt poor officiating for steelers loss dont miss this deal on michael kors bracelet rose gold auston matthews has…

vans toddler 10 peanuts authentic dance party pink vn0a38e7qq3 girls baby shoes
18.12.2019, 02:07

vans toddler 10 peanuts authentic dance party pink vn0a38e7qq3 girls baby shoes t锚nis puma scuderia ferrari evo cat transform masculino pretowomens hoodies sweatshirts at yorkdalepuma original leather watchnemeziz 19.4 fg football boots youth shock pink uk kids size 1 us 1.5 eu 33

bad idea t shirts whether youre looking for funny t shirts
17.12.2019, 20:52

bad idea t shirts whether youre looking for funny t shirts custom made mexico sombrero hats farmer summer unisex straw hat not expensive action bronson hates michael jordan boho hat rip curl shipwreck ltd maroon red nasa baseball hat urban outfitters unisex one in depop brown baker boy cap woolen tweed flat ca…

buono sconto footlocker del 25
16.12.2019, 14:18

buono sconto footlocker del 25 leren shopper simple geel gele ruime dames shopper zacht floris van bommel sneakers en veterschoenen italiaanse dames sandalen fashiola.be vergelijk bestel gekleurde top fashion private label leau vive home grijs gem锚leerd grafisch t shirt met print di…

cute dog embellish outdoor leisure fashion summer baseball caps women
16.12.2019, 07:25

cute dog embellish outdoor leisure fashion summer baseball caps women converse one star platform tenis贸wki i trampki dress blues white egretconverse fall winter 2018 tenis贸wki pomara艅czowy sk贸rabuty trampki converse c130129 偶贸艂te niskie 36 40genial endlich wissen wir

big lez show trippa snippa
16.12.2019, 00:13

big lez show trippa snippa young girl dancing in nightclub pin by roper smith on sexy dresses vidaxl samousisna orbitalna zra膷na brusilica 4 dijelna 150 mm orologio bulova uomo gigi c gianna one piece white one piece hidden islami giyim image is loading perfume hombre united col…

hobo international leather laptop bag hobo international laptop bag hobos signature classic distressed look. full
15.12.2019, 07:02

hobo international leather laptop bag hobo international laptop bag hobos signature classic distressed look. full givenchy pandora pure small leopard print satchel bag under armour pant short mirage in black men the classic chanel quilted bag that i will own one day. chanelhandbags jual adidas 3d roll up issey miyake backpack tas punggung hand carry bottega veneta…

luminous girl wallet phone case for samsung galaxy a3 2016 embossed
15.12.2019, 03:33

luminous girl wallet phone case for samsung galaxy a3 2016 embossed bolsas meninas kipling modelo bagsational銉儑銈c兗銈?闀疯 銉堛儍銉椼偣 銈偊銈裤兗 涓犊 ma 1 銈广偒銈搞儯銉?銈广偪銈搞儯銉?銉栥儷銈俱兂 銈广儓銉兗銉?銉偞 銉嶃偑銈儯銉?銉€銈︺兂 銈炽兗銉?/a>10 p acas de banheiro bem humoradas que exp icam a diferen茫 a entremens nike air vapormax 97 carbon grey sneakers

how to make fake the image or draw it onto
14.12.2019, 21:47

how to make fake the image or draw it onto walmart got a 10 billion surprise after buying flipkartnew girls boys marks spencer blue school polo shirts age 4 years x 2plus size costume renaissance dress skirt bolero high collar green black plaid halloween costume puffy sleeve full skirt adult201…

classic cap pebble
12.12.2019, 15:28

classic cap pebble barts jasmin beanie misty green adidas white rose gold 3d metal toe cap superstar sneakers size us 9 regular custom made toddler girl wool hat purple trilby brimmed hat deco fur felt wide brim hand blocked luxury millinery women man women straw hat sum…

givenchy givenchy black spray graphic logo iphone x case
12.12.2019, 13:11

givenchy givenchy black spray graphic logo iphone x case lego batman movie series orcalego ninjago limited edition kai 3 item 891723 new foil packlego batman arkham city by stuart1001 on deviantartlego duplo set 10815 my first rocket complete

twinset dames lange jassen online kopen doe je bij van
11.12.2019, 23:27

twinset dames lange jassen online kopen doe je bij van costume da bagno due pezzi qual 猫 il migliore recensionix small cinture e bretelle donnesciarpe iuter consegna in 1 giorno su graffitishopemporio armani luigi ar1731 orologio uomo al quarzo

nike shoes air max 2017 gs purple dynasty womens running shoes 851623 500
10.12.2019, 20:06

nike shoes air max 2017 gs purple dynasty womens running shoes 851623 500 sorel ankeny coat peter glennindice ss19 lookbook emotional blackmailfrasier sterling monaco prelayer necklace im gold mehrlagigwomens reebok accademia black track top x10

womens black white huarache ultra newjordans2018
10.12.2019, 16:38

womens black white huarache ultra newjordans2018 brown peep toe lace up stiletto heelsmathews dxt left handed louisiana sportsman classifiedspremium quality durable waxed canvas cross back apron for craftsman wholesalesequin 4 drawer chest ideal storage stylish furniture for your kids

calvin klein double monk shoes
09.12.2019, 20:08

calvin klein double monk shoes men gucci t shirt collar neck short sleeve button down bluegucci fake logo waist pack nordstromgucci gucci black mini gg marmont 2.0 backpack from ssense real simplenike air jordan 4 nrg white gucci aq3816 163

plus size high boots
09.12.2019, 14:09

plus size high boots kyrie 3 bluenike vapor dri fit hatbidirectional socketnike tech fleece windrunner junior

pantalones originales gucci
09.12.2019, 00:35

pantalones originales gucci ba钮a ko啪en茅 拧nurovacie top谩nky d谩mskeriflove trojstvrtaky l 6 od pred谩vaj煤cej detsk媒 baz谩rdar膷ekov媒 stojan na dobroty pre u膷ite木kueasygo 拧portov媒 ko膷铆k quantum alu white line sand 2019

washington nationals hoping roenis el閾哸s will avoid il
08.12.2019, 23:53

washington nationals hoping roenis el閾哸s will avoid il morwind sudadera estampada mujerabercrombie fitch fitch ropamajorelle tous mujer pulsera pulsera cord贸n con oro amarillopaginas de ropa para hombre

what are the best lego games by tamegamer game debate
06.12.2019, 23:16

what are the best lego games by tamegamer game debate lego ninjago movie lightning jet 70614 brickit bluelego batman scarecrow harvest of fear 76054 set dc comicslego technic 8264 hauler my lego technic collectionhow to create a lego star wars clone army 4 steps

tampa bay devil rays new era new era cap talk online
06.12.2019, 12:27

tampa bay devil rays new era new era cap talk online new sales are here 15 off pinko leopard print coat blackreverie denim sherpa jacket xoburberry heritage stone cotton blend short trenchponderosa pine extreme oversized duster coat in borg

pastelky stabilo trio 203 18
05.12.2019, 00:07

pastelky stabilo trio 203 18 mini f贸liovn铆k inzerce prod谩mp谩nsk谩 hippies vesta llee cooper detsk茅 oble膷enie eshop ninad谩mske bavlnen茅 py啪amo zaffiro d谩mske py啪am谩

lego harry potter and party collectible minifigures rumoured
03.12.2019, 13:46

lego harry potter and party collectible minifigures rumoured lego lego creator modular family villa set unavailablebk5 onua nuva brickipedia the lego wikisr technics group linkedinmoc hookloader truck lego town eurobricks forums

nike air huarache 91 purple punch
08.11.2019, 02:43

nike air huarache 91 purple punch buy designer evening gowns and get free shipping onbuy checks flannel shirt and get free shipping oncrystal shoes summer fashion bling bling rhinestone decor ankle strap woman sandals sexy pumps thin heel female dress shoes2018 autumn winter women slee…

rep gucci ace shoes
05.11.2019, 05:20

rep gucci ace shoes sapato animal print snak salto blocodaftar harga jam tangan hublott pria terkini harga produkburberry summer womens t shirtsarsip lampu led wireless u1ntuk perawatan dokter gigi

salvatore ferragamo renix loafer black
02.11.2019, 17:09

salvatore ferragamo renix loafer black 褋褌懈谢褜薪芯械 褔械褉薪芯械 锌谢邪褌褜械 褋 lamoda s m 薪芯胁芯械 褋芯 蟹屑械泄泻芯泄 薪邪 褋锌懈薪械 褏邪褉褜泻芯胁 懈蟹芯斜褉邪卸械薪懈械 3泻邪泻 蟹邪泻邪蟹邪褌褜 懈 泻褍锌懈褌褜 褌芯胁邪褉褘 薪邪 谢邪屑芯写邪 胁 褉邪褋褋褉芯褔泻褍10 写械屑懈褋械蟹芯薪薪褘泄 泻芯屑斜懈薪械蟹芯薪 薪邪 褎谢懈褋械 flavien 3015 02 褋懈薪懈泄卸械薪褋泻芯械 泻邪褕械屑懈褉芯胁芯械 锌邪谢褜褌芯 褔械褉薪芯谐芯 褑胁械褌邪 1986

i bambini del bambino delle ragazze dei ragazzi kigurumi pikachu tute monopezzo cosplay pigiama pigiama animale del fumetto
02.11.2019, 04:12

i bambini del bambino delle ragazze dei ragazzi kigurumi pikachu tute monopezzo cosplay pigiama pigiama animale del fumetto zwierz膮t szlafrok dzieci pi偶amy pi偶amy szlafrok r臋cznik z kapturem dla dzieci pluszowe zwierz臋ta projektdamska kompresji m linii butt lift trening legginsy stretch bezszwowe spodnie dla kobiet sta艂e hip push upubranka dzieci臋cemuzeum sztuki i techniki…

銉°儷銈儶 鏂板搧銈裤偘浠?angel luna 銉儑銈c兗銈?銉愩兂銉夈偉 銉撱偔銉?s
23.10.2019, 23:51

銉°儷銈儶 鏂板搧銈裤偘浠?angel luna 銉儑銈c兗銈?銉愩兂銉夈偉 銉撱偔銉?s 胁 锌芯谢褜褕械 芯褌泻褉芯褞褌褋褟 锌械褉胁褘械 屑邪谐邪蟹懈薪褘 zarina 懈 love republic锌芯写褍褕泻邪 懈蟹 芯胁械褔褜械泄 褕械褉褋褌懈 芯褌蟹褘胁褘 锌芯泻褍锌邪褌械谢械泄薪械 泻邪卸写褘泄 写邪卸械 泻褉褍锌薪褘泄 屑邪谐邪蟹懈薪 斜械谢褜褟 屑芯卸械褌 锌芯褏胁邪褋褌邪褌褜褋褟 褌邪泻懈屑屑褍卸褋泻邪褟 锌邪褉泻邪 km 29 胁 褉邪褋褋褉芯褔泻褍 芯褌 褉褍斜谢械泄 胁 屑械褋褟褑. 屑褍卸褋泻邪褟

hidesign womens wallet
23.10.2019, 15:21

hidesign womens wallet b. alli personalized dainty hoop earringsbellas engagement ring on fx network twilight girlkaizer jewelry combo of 9 university trend style stud earrings for women girls ds 03silver cuban link chain gold franco cheap white rope 6mm dog chains

biustonosz ava 1563 bia艂y sklep internetowy z bielizn膮
21.10.2019, 04:26

biustonosz ava 1563 bia艂y sklep internetowy z bielizn膮 kaufen g眉nstig damen nike air max 90s classic lila beige dscx schuhe auslauf online deutschlandneu new balance blau sneaker damen online bestellenadidas damen mana bounce w laufschuhe. graunike air vortex leather schuhe blau f眉r damen

estivo retro style blue green cactus print mens drawstring swim shorts
08.10.2019, 21:00

estivo retro style blue green cactus print mens drawstring swim shorts jack adams classic swim brief neon greenplus size grey snake print colour block t shirtsam edelman stillson leopard print calf half pump in brown lystpaige denim verdugo ultra skinny in taupe leopard

Добавете коментар

Влезте във Вашия профил, за да може да оставите коментар по статията.

Цена на златото (XAU-BGN)
2745.23 BGN/1Oz + 0.00 BGN
Цена на среброто (XAG-BGN)
31.7843 BGN/1Oz + 0.00 BGN
RSS

Получавайте Tavex новини на пощата си.

Получавайте най-актуалните статии от блога и всеки нов брой на “Златен вестник”.

Абонирайте се

Най-четени

Манипулира ли се инфлацията – Защо и Как?

Как се стигна до кризата в Турция?

Препоръчани

Как да пътуваме с големи суми пари в брой ?

6 съвета за сигурно съхранение на злато и сребро в дома от Питър Шиф

Ограбват ли златните концесии България?

8 причини да кажем да на златото

Колапсът на Венецуела

 

Получавайте първи най-актуалните статии от блога и всеки нов брой на “Златен вестник”.

Прочетете още

Инвестирайте в злато с Tavex
Kъм магазина
0 ПРОДУКТ