Какви са световните пазарни тенденции на 2017г. според доклада да WGC ?

Споделете тази статия

Статията е продължение на първата част от представянето на доклада на Световния съвет по златото. По – надолу ще бъдат представени мненията за развитието на световните пазари на тримата водещи анализатори от Съвета – Джим О’ Съливан, Джон Нюди и Дейвид Ман.

Джим О’ Съливан

Джим О’ Съливан

Главен икономист към High Frequency Economics

Джим О’ Съливан е награден със званието „най-точен анализатор в Америка през последните 10 години”. Той предвижда, че през следващите години темпът на растеж в Америка ще се покачи, Федералният резерв ще повиши лихвените проценти с поне 175 базисни пункта и че рискът от покачването на инфлацията ще се повиши. Неговите опасения сa, че по време на мандата на Доналд Тръмп можем да станем свидетели на тенденция към негативна промяна в курса на развитие в икономиката на САЩ.

Исторически погледнато през последните години САЩ поддържат относително постоянен ръст на реалния БВП от 2,1% на годишна база, откакто икономиката започна да се възстановява през 2009г. За същия период нивата на безработица спаднаха от рекордните 10% до под 5%. Ръстът на инфлацията и на заплатите се поддържа относително постоянен, въпреки че в последно време можем да забележим известно увеличение, свързано със затягащия се пазар на труда.

На фона на всичко това от Федералния резерв решиха да покачат лихвените проценти в края на 2016г., давайки сигнали за още подобни покачвания и през 2017г. Очакванията са за продължаващо затягане на пазара на труда през 2017г., което да доведе и до покачване на инфлацията и заплатите. Това от своя страна би довело до засилване на нагласите за покачване на основния лихвен процент.

Очакванията на Джим О’ Съливан за 2017г. са за ръст в БВП от 2,3% на годишна база през първата половина от годината и 2,7% на годишна база през втората. Като резултат от това, той очаква нивото на безработица да спадне до 4,3% до края на годината. Резултатът е покачване на индекса на потребителските цени /измерващ инфлацията/ до 2,6%. Въпреки че според икономиста това не са високи стойност в исторически план, то те ще бъдат сигнал, че тенденцията остава възходяща и с нива на безработица достатъчно ниски, че да поддържат тази тенденция, освен ако не се стигне до покачване на процента на безработица, което обаче е малко вероятно без да има рецесия.

Според Джим О’ Съливан потенциалът за възникване на изненади пред Американската икономиката обаче е относително голям. Той смята,че сигурността на пазарите може да бъде повлияна от геополитическо напрежение, предизвикано от новата администрация на президента Тръмп.

Основното е как действията на Федералния резерв ще бъдат възприети от американските и световните пазари. Затягане в политиката на Федералния резерв би довело до лек спад на фондовите борси и съответно до покачване на долара. Според икономиста основният проблем на Федералния резерв е, че те всъщност подценяват колко неограничителна политика провеждат. Откриването на нови работни места е достатъчно голямо, че да поддържа нивата на безработица ниски. Междувременно покачването на заплатите и инфлацията се засилва, а банковите кредити се увеличават с близо 7-8%. Това всичко сигнализира за наистина нерестриктивна политика, което означава, че затягането на икономиката би могло да се окаже далеч по-плавно, отколкото очакваме.

Според икономиста възходът в икономиката на САЩ ще продължи и през следващите години, но евентуално ще настъпи корекция, тъй като икономическият растеж не може да продължава вечно. Една подобна корекция той очаква по време на мандата на Тръмп.

Джон Нюди

Джон Нюди

Независим консултант, бивш генерален мениджър по резервите в Английската централна банка и директор на Европейската инвестиционна банка.

Джон Нюди, уважаван анализатор по икономически и геополитически въпроси, очертава 3  сновни фокуса, пред които ще се изправи Европейската икономика през 2017г.:

  • Продължение на затегната фискална и освободена монетарнаполитика
  • Засилване на нетрадиционните икономически интервенции
  • Нарастващо отклонение от монетарната политика на САЩ.

Според него тези действия биха довели до още по-силен натиск върхуеврото и до нарастващо напрежение между държавите от южната и северната част на Еврозоната

Основната цел на икономическата политика в началото на кризата от 2008- 2009г. бе да бъдат избегнати последствия, подобни на тези от Голямата депресия през 1930. До момента според Нюди не може да се каже, че провежданата политиката е била неуспешна. Избегнахме сериозна рецесия, а повечето държави вече се върнаха към растеж.

Проблемът, който вижда Нюди обаче, е, че паралелно с този растеж се е увеличило и неравенството между богати и бедни. Като следствие от това започваме да наблюдаваме една все по-голяма пропаст и постепенното изчезване на средната класа.

Масата, която се причислява към ниската класа, сега търси по-скоро справедливост по отношение на разпределението на богатството, отколкото продължаващ икономически растеж. И това според Нюди е от особена важност, особено през 2017г., когато сме изправени пред множество политически избори в различни държави от Европейския съюз.

Като основни събития, пред които Европа ще бъде изправена през първите 6 месеца от 2017г., се очертават: процесът по излизане на Англия от Европейския съюз (Брекзит), важни политически избори в Холандия, Франция и вероятно Италия. Според Нюди досегашната политическа класа ще бъде изправена пред сериозно предизвикателство в лицето на популизма и в тази връзка Доналд Тръмп е твърде вероятно да не се окаже единственият изненадващ победител в изборите.

За инвеститорите всичко това означава година на волатилност и несигурност, през която икономическите показатели ще бъдат пренебрегвани за сметка на политическите събития.

Нюди смята, че има 3 основни тенденции, които ще протекат в рамките на Европейския съюз и които ще определят до голяма степен и посоката на пазарите:

  1. В очакване на изборите европейските политици ще са по-внимателни по отношение на затягане на своите икономики, а като допълнение се водят и засилени диалози на тема подобряване на инфраструктурата. Ето защо Нюди смята, че и през 2017г. ние ще бъдем свидетели на затегната фискална и експанзивна монетарна политика, както и през предходните 5 години.
  2. Втората тенденция се отнася до нетрадиционните икономически мерки които политиците започват все повече да използват. Пример за такива мерки са глобите на големи компании от различни сектори. Финансовият и енергийният сектор от дълги години са под прицела на такива глоби, но напоследък забелязваме все повече подобни мерки, които се насочват към сектори като автомобилостроенето, фармацията и технологичния сектор.
  3. И на последно място можем да станем свидетели на все по-раздалечаваща се икономическа политика между САЩ и Европейския съюз. Докато САЩ по-скоро обръщат курса на своята политика към по-свободна фискална и по-затегната монетарна политика, то Европейският съюз прави точно обратното. Това разминаване може да доведе до натиск върху еврото и британския паунди до засилване на напрежението между отделните страни в Еврозоната.

Според Нюди комбинацията между политическа несигурност и една подобна икономическа политика би накарала много от инвеститорите да започнат да гледат по-предпазливо на своето портфолио.

Дейвид Ман

Дейвид Ман

Главен икономист в Asia Standard Chartered Bank.

 

Дейвид Ман смята, че през 2017г. Азия ще бъде отговорна за около 60% от световния растеж на икономиката, затвърждавайки своята икономическа независимост от Запада. Като цяло според икономиста в региона е възможно да се наблюдава слабост във  алутите, повлияна от засилването на долара и икономиката на САЩ.

 

През последните години Азия показва все по-голяма икономическа независимост спрямо Запада. Докато при САЩ и Европейския съюз растежът е сравнително нисък, то Азия показва постоянно високи темпове на растеж след кризата от 2008г. Това до голяма степен се дължи на нарастване при местното потребление.

Една подобна ситуация е благоприятна за икономиките на азиатските страни, тъй като притесненията от действията в САЩ и ЕС в момента са доста по-малки, отколкото преди 2 десетилетия.

Дейвид Ман очаква да се запази стабилност на местното потребление, а износът през първата половина на 2017г. да нарасне, макар и малко. Въпреки бавния световен растеж, това нарастване би се дължало на спад на голяма част от азиатските валути спрямо долара, което ще даде допълнително тласък на износа. Според икономиста своите най-ниски стойности азиатските валути ще достигнат през второто тримесечие на годината.

Дейвид Ман очаква ръстът на Китай да запази своята стабилност от около 6%, въпреки че трябва да бъдат взети под внимание някои притеснения в дългосрочен план, като например демографската ситуация. Въпреки това те са по-вероятно да окажат влияние по-скоро в годините след 2020г.

Въпреки че зависимостта на Азия от Запада сега е далеч по-ниска, тя все още остава относително силна. Това означава, че може би ще бъдем свидетели и на това азиатските икономики да провеждат сходна политика на тази в САЩ и по-точно – затягане на монетарната политика.

Специфичен според икономиста е казусът с Индия, след изненадващото обявление през ноември миналата година, че ще подмени около 85% от парите в обращение. Въпреки мерките, които се очаква да бъдат предприети за запазване на растежа, едно подобно действие неминуемо ще окаже негативно влияние върху ръста на икономиката през следващите година или две.

Цфветомир Николов

Източник: World Gold Council

Споделете тази статия
Категори:  
Цена на златото (XAU-BGN)
2890.21 BGN/1Oz + 0.45 BGN
Цена на среброто (XAG-BGN)
41.9986 BGN/1Oz + 0.01 BGN
RSS

Получавайте Tavex новини на пощата си.

Получавайте най-актуалните статии от блога и всеки нов брой на “Златен вестник”.

Абонирайте се

Коментари

radni stol s 9 ladica
23.06.2020, 01:37

radni stol s 9 ladica r贸偶owe sanda艂y pretty face stromberg funky nohavice p谩nske biela tri膷ko vans mn shuttered ss black scott traction full finger gloves black blue mens adidas originals sst superstar track pants 2.0 black powernet dlx pro bundle mysite shop ariat womens r…

versace black patent medusa clutch
22.06.2020, 22:01

versace black patent medusa clutch pin by treasures on calvin klein handbags in 2019 marc jacobs new york mag snapshot small camera bag mkt vestido de novia modelo valencia de pronovias 2012 de evasu lou sexy bodycon vestido de las mujeres 2018 nuevo adrianna papell mujer sin mangas ves…

c a halterlose str眉mpfe
10.02.2020, 23:57

c a halterlose str眉mpfe dog e dog crocchette decespugliatore hyundai 35200 bishilin acciaio inossidabile collana con ciondolo uomo nike mens air versitile ii basketball shoe gris scarpe bracciale tiffany a sondrio kijiji annunci di ebay occhiale da sole polarizzato moda sport…

torba do biegania
10.02.2020, 22:52

torba do biegania torebki sk贸rzane 艣redniej wielko艣ci berghaus trench coat foteliki rowerowe dla dzieci opinie zaciski hamulcowe rowerowe obudowa do iphone se sweter legia dres fc barcelona junior m臋skie ccc klapki na jeden palec

plateado ballet slippers
10.02.2020, 22:19

plateado ballet slippers saucony kinvara womens 9.5 lebron 15 volt purple fortnite shoes nike air max 270 flyknit blue north face black winter coat puma rs o sale nike team polo nike girls football boots

mens pocket squares
10.02.2020, 03:19

mens pocket squares puma suede m忙nd julegave酶nsker hende billige forlovelsesringe kjole udlejning 氓rhus magasin damet酶j pavement st酶vler ruskind fj盲llr盲ven vest herre smarte festkjoler

kyrie 4 au
10.02.2020, 01:26

kyrie 4 au 膷ern茅 dress slacks mens nike dual fusion run 4 kyrie 5 gray 2020 vans old b铆l茅 mens fitness clothes 2020 nigeria fc puma basket x bts nike dunk heels

blanco hoodies kopen
09.02.2020, 15:28

blanco hoodies kopen navy cable knit sweater poplin slim fit button down shirt quigley polo ralph lauren leather sneakers with logo kayaking tank top best memories cascio music promo code kids costume glasses large floral print belted halter maxi dress twill barn coat

archie doc martens
09.02.2020, 09:13

archie doc martens sandalias ni帽a talla 38 falda vaquera evase audifonos lg 32gk850g manualidades bolsas de tela hechas a mano vestido calado zara calcetines blancos largos pinterest ipod sony precio cinturon consolador

Добавете коментар

Влезте във Вашия профил, за да може да оставите коментар по статията.

Цена на златото (XAU-BGN)
2890.21 BGN/1Oz + 0.45 BGN
Цена на среброто (XAG-BGN)
41.9986 BGN/1Oz + 0.01 BGN
RSS

Получавайте Tavex новини на пощата си.

Получавайте най-актуалните статии от блога и всеки нов брой на “Златен вестник”.

Абонирайте се

Най-четени

Манипулира ли се инфлацията – Защо и Как?

Как се стигна до кризата в Турция?

Препоръчани

Как да пътуваме с големи суми пари в брой ?

6 съвета за сигурно съхранение на злато и сребро в дома от Питър Шиф

Ограбват ли златните концесии България?

8 причини да кажем да на златото

Колапсът на Венецуела

 

Получавайте първи най-актуалните статии от блога и всеки нов брой на “Златен вестник”.

Прочетете още

Инвестирайте в злато с Tavex
Kъм магазина
0 ПРОДУКТ